ЦНАП інформує
02.01.18

Плата за державну реєстрацію *
за державну реєстрацію політичної партії –246 680 грн.;
за державну реєстрацію відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації, представництва, філії іноземної благодійної організації–490грн.;
за державну реєстрацію всеукраїнської творчої спілки –  250 грн. ;
за державну реєстрацію територіального осередку всеукраїнської творчої спілки та регіональної (місцевої) творчої спілки – 120 грн. ;
за державну реєстрацію символіки політичної партії, організації роботодавців, об’єднання організації роботодавців – 110 грн.;
за державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу (крім громадських об’єднань та благодійних організацій), що містяться в Єдиному державному реєстрі, крім внесення змін до інформації про здійснення зв’язку з юридичною особою – 530 грн.;
за державну реєстрацію змін до відомостей про громадське об’єднання чи благодійну організацію – 180 грн.;
за державну реєстрацію змін відомостей про прізвище, ім’я, по батькові або місцезнаходження фізичної особи – підприємця – 180 грн.


За надання відомостей з Єдиного державного реєстру
за надання виписки для проставлення апостилю та витягу в паперовій формі – 90грн.;
за надання документа в паперовій формі, що міститься в реєстраційній справі – 120грн.;
за надання витягу в електронній формі - 60 грн.;
за надання документа в електронній формі, що міститься в реєстраційні справі – 90 грн.

*Примітка
За державну реєстрацію на підставі документів, поданих в електронній формі адміністративний збір справляється у розмірі 75% адміністративного збору, встановленого ч.1 ст.36 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань»
За виправлення технічної помилки, допущеної з вини заявника, справляється адміністративний збір у розмірі 30% адміністративного збору, встановленого ч.1 ст.36 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань»

123