Дії у разі отримання інформації про погрозу вчинення терористичного акту

ДІЇ У РАЗІ СИГНАЛУ "УВАГА ВСІМ!"

 

 

Якщо ви  знаходитесь в  приміщенні:
 
*           почувшисигнал «Увага всім!»(завивання сирени, переривчасті гудки підприємств, сигнали транспортних  засобів ),негайноувімкніть радіо, телевізор;
 
*          уважно слухайте інформацію про обстановку,рекомендації про порядок дій у даній НС;
*          не користуйтеся без потреби телефоном, щоб не пропустити важливі  повідомлення;
*          зберігайте спокій, уникайте паніки, при необхідності надайте допомогу інвалідам,  дітям, людям  похилого  віку;                       
*          зачиніть вікна та відійдіть від них подалі;
*          вимкніть  електропостачання, водопостачаннята  газопостачання;
*          зберіть документи, одяг, необхідні речі, медикаменти, продукти харчування, питну воду;
*          перейдіть у безпечне місце,  прослухайте інформацію щодо подальшого  порядкудій.
 
Якщо  ви знаходитесь  на вулиці:
*          почувши сигнал «Увага всім!»,якнайшвидшепрямуйте до найближчої установи чи закладу, де є радіо,  радіотрансляційнічи  телевізійніприймачі;
*          уважно прослухайте інформацію  та рекомендації про порядок дій у даній НС;
*          зберігайте спокій, уникайте паніки, дійте, відповідно до отриманих рекомендацій.
 
 
 
 
 
 
Дії у разі отримання інформації про погрозу вчинення терористичного актуПри отриманні інформації по телефону:
Не класти передчасно слухавку.
З’ясувати вимоги аноніма та інформацію про характерпогрози.
Уважно вислухати і по можливості записати вимоги.
Спробуватипідчасрозмовивизначитистать, вік, особливостімовиособи.
Запропонуватиповторитивимоги, поставитиуточнювальнізапитанняпрохарактерпогрози, місцейчасїїреалізації, мотивуватианоніма   надатиякнайбільшеінформаціїпровчиненнятерористичногоакту.
Установитимотивидійаноніма, поставитизапитанняпроцілі, якіпереслідує  анонім, запропонуватиіншішляхивирішенняйоговимог.
Обов’язковозвернутиувагунафонові  звуки(шумвулиці, машин, якіпроїжджають, музику, звуки-цедопоможевподальшомувизначитимісце, звідкибуло здійсненодзвінок).
Закінчуючирозмову, повторити  основнімоментибесідизним.
Післярозмовинегайноповідомитипропогрозувправоохоронніоргани.
Не розширювати коло осіб, які знають про погрозу.
 
При отриманні інформації поштоюрекомендується:
 
Поводитися максимально обережно з посланням.
Обов’язково зберігати послання зусімаматеріалами(листізтекстом, будь-які вкладення, конвертіобгорткутощо).
Незшивати, несклеювати, неробитинаписи, непідкреслюватиабообводитиокремімісця.
Повідомити про погрозу в правоохоронні органи та передати їм анонімні матеріали.
Не розширювати коло осіб, які знають про погрозу й передачу матеріалів у правоохоронні органи.
 
             Навчально-методичний центр ЦЗ та БЖД Вінницької області