До інспекції Держенергонагляду у Вінницькій області за 2014 рік

 

До інспекції Держенергонагляду у Вінницькій області за 2014 рік надійшло 68 звернень з питань енергопостачання
 
Розгляд звернень споживачів – юридичних та фізичних осіб з питань дотримання вимог нормативно-правових і нормативно-технічних актів у сфері постачання та споживання електричної енергії здійснюється у відповідності до Закону України "Про звернення громадян", Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" та Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об'єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації.

Звернення, яке надійшло від споживачів поштою, та (або) отримане під час особистого прийому приймається до розгляду, якщо в зверненні вказано прізвище, ім'я та по батькові, місце проживання споживача (реєстрація), при цьому допускається зазначення адреси заявника на конверті, та викладено суть порушеного питання. Письмове звернення без зазначення місця проживання та (або) не підписане автором (авторами), а також таке, з якого неможливо встановити авторство, визнається анонімним і розгляду не підлягає. 

Під час написання заяви рекомендується обов’язково зазначити контактний телефон у випадку його наявності.

У разі виявлення порушень вимог нормативних документів в галузі електроенергетики та з метою захисту прав громадян, енергопостачальнику або підприємству, установі, організації, балансоутримувачу будинку (власнику мереж) – видається припис щодо усунення порушень вимог нормативно-правових актів в галузі електроенергетики, які енергопостачальником або підприємством, установою, організацією, балансоутримувачем будинку мають бути усунуті в установлений приписом терміни. За не виконання вимог припису до порушників у встановленому чинним законодавством України порядку застосовуються штрафні санкції.
З питань енергопостачання до інспекції Держенергонагляду у Вінницькій області за 2014 рік надійшло 68 звернень, в тому числі:
-від юридичних осіб -21 звернень;
-від фізичних (побутових) -47 звернення.
З них по результатам розгляду:
-На користь споживачів вирішено 38 звернень;
-На користь ПАТ “Вінницяобленерго” вирішено 14 звернень;
-Надано роз’яснення на 16 звернень.

За тематикою найбільше звернень суб’єктів господарювання та громадян надійшло з питань: 
- оскарження дій працівників енергопостачальника щодо складення актів про порушення Правил користування електричною енергією, актів про порушення Правил користування електричною енергією для населення та здійснення за ними розрахунків збитків – 3 звернення;
-розрахунків за спожиту електричну енергію, застосування тарифів, надання пільг та укладення договорів – 5 звернень;
-щодо заміни приладів обліку електроенергії – 3 звернення;
-припинення електропостачання та його відновлення – 3 звернення;
-приєднання до електричних мереж, в т.ч. законність вимог, що зазначені в Технічних умовах на приєднання – 14 звернень;
-незадовільного технічного стану електричних мереж – 10 звернень;
-якості електричної енергії – 19 звернень.

Також нагадуємо, що при ПАТ “Вінницяобленерго” функціонує Інформаційно-консультаційний центр по роботі із споживачами електричної енергії (вул. Соборна, 50, м. Вінниця) у обов’язки якого входить прийом заявників та розгляд їх звернень відповідно до законодавства.

Окремо зазначимо, що інспекція Держенергонагляду у Вінницькій області в межах своєї компетенції проводить розгляд звернень споживачів теплової енергії щодо незадовільного надання послуг з централізованого теплопостачання. Так наприклад в 2014 році інспекцією було розглянуто 2 звернення щодо неякісного надання послуг з централізованого теплопостачання, 2 звернення щодо роботи системи опалення та вузла обліку теплової енергії житлового будинку та 1 звернення щодо незадовільного технічного стану системи опалення, тепловикористовуючих установок і теплових мереж. За результатами розгляду звернень суб’єктам господарювання було видано приписи щодо усунення порушень вимог законодавства в найкоротші терміни, по деяким зверненням надано споживачам теплової енергії роз’яснення.
Департамент інформаційної діяльності
та комунікацій з громадськістю ОДА