Гарантії забезпечення мінімальної зарплати
03.01.17

Управління праці та соціального захисту населення Чечельницької райдержадміністрації повідомляє, що з 1 січня 2017 року набули чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» від 06.12.2016 № 1774-VIII та Закон України «Про Державний бюджет України на 2017рік» від 21.12.2016 № 1801-VIII, згідно яких змінюється поняття «мінімальна заробітна плата» та розмір мінімальної заробітної плати.

Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» від 06.12.2016 № 1774-VIII (Закон № 1774) викладено в новій редакції визначення поняття «мінімальна заробітна плата» в Кодексі законів про працю України (КЗпП) та Законі України «Про оплату праці» від 24.03.1995 № 108/95-ВР (далі — Закон № 108). Так, мінімальна заробітна плата — це встановлений законом мінімальний розмір оплати праці за виконану працівником місячну (годинну) норму праці. Мінімальна заробітна плата встановлюється одночасно в місячному та погодинному розмірах.

Законом про Держбюджет 2017 (від 21.12.2016 № 1801-VIII) розмір мінімальної зарплати з 1 січня 2017р. встановлено:

 у місячному розмірі -  3200 грн.

 у погодинному розмірі – 19,34 грн.

Донині мінімальна зарплата визначалася як розмір зарплати за просту некваліфіковану працю, нижче якого не могла провадитися оплата.

З нового року прив’язки до некваліфікованої праці визначення «мінімалки» не містить.

Застосовувати нове визначення мінімальної зарплати, вміщене в КЗпП, слід з огляду на Закон № 108. Його доповнено статтею 3-1, якою визначено гарантії забезпечення мінімальної заробітної плати.

Так, розмір заробітної плати працівника за повністю виконану місячну (годинну) норму праці не може бути нижчим за розмір мінімальної заробітної плати.

При обчисленні розміру заробітної плати працівника для забезпечення її мінімального розміру не враховуватимуться доплати за роботу в несприятливих умовах праці та підвищеного ризику для здоров’я, за роботу в нічний та надурочний час, роз’їзний характер робіт, премії до святкових і ювілейних дат.

Якщо нарахована заробітна плата працівника, який виконав місячну норму праці, є нижчою за законодавчо встановлений розмір мінімальної заробітної плати, роботодавець має провести доплату до рівня мінімальної заробітної плати і виплатити її одночасно з виплатою заробітної плати.

Також унесено зміни до КЗпП та Закону № 108 щодо визначення системи оплати праці, зокрема, системами оплати праці є тарифна та інші системи, що формуються на оцінках складності виконуваних робіт і кваліфікації працівників. Тарифна система оплати праці включатиме: тарифні сітки, тарифні ставки, схеми посадових окладів і професійні стандарти (кваліфікаційні характеристики).

Мінімальний посадовий оклад (тарифна ставка) встановлюватиметься у розмірі, не меншому за прожитковий мінімум, встановлений для працездатних осіб на 1 січня календарного року.

Також звертаємо увагу на те, що із збільшенням мінімальної заробітної плати відповідно збільшились розміри штрафів за порушення законодавства про працю та доповнено статтю 265 КЗпП, згідно якої визначено відповідальність за недопущення до проведення перевірки з питань додержання законодавства про працю, створення перешкод у її проведенні у трикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення, а при перевірці фактів порушень, зазначених у абзаці 2 частини 2 статті 265 КЗпП — у 100-кратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення.

123