Порівняно з минулим роком, кількість працюючих в малому підприємництві Вінниччини зросла на 2,5 тис.осіб

В економічному просторі Вінницької області, як і в цілому країни, все більшу роль відіграє діяльність малого та середнього підприємництва.
За 2012р. частка підприємств малого та середнього бізнесу в загальній структурі всіх підприємств – юридичних осіб Вінницької області склала 99,9%, в тому числі малі підприємства складали 93,2% кількості усіх суб’єктів господарської діяльності. Найбільшого розвитку мале підприємництво набуло серед підприємств зайнятих фінансовою та страховою діяльністю, послугами освіти, мистецтвом, спортом, розвагами та відпочинком (де виключно всі підприємства відносяться до малих), підприємств професійної, наукової та технічної діяльності, операцій з нерухомим майном.
Особливу роль мале підприємництво відіграє на регіональному та місцевому рівнях. Завдяки більш високій конкуренції малі підприємства краще забезпечують місцеві ринки товарами і послугами. Серед районів області найбільше малих підприємств по відношенню до загальної кількості підприємств району зосереджено в Чернівецькому (97,5%), Томашпільському (96,6%), Хмільницькому (96,5%), Теплицькому (96,0%), Мурованокуриловецькому (96,0%), Шаргородському (94,6%), Крижопільському (94,4%), Вінницькому (93,9%) районах. Водночас, показник «кількість малих підприємств на 10 тис.наявного населення» найвищим є у м.Вінниці (88), Теплицькому (81), Вінницькому (61) та Крижопільському (53) районах.
В порівнянні з минулим роком кількість працюючих в малому підприємництві зросла на 2,5 тис.осіб (або на 4,8%). Малі підприємства стали головним джерелом зайнятості на підприємствах більшості видів діяльності сфери послуг – фінансової та страхової діяльності(100,0%), послуг освіти (100,0%), мистецтва, спорту, розваг та відпочинку (100,0%), операцій з нерухомим майном (73,3%), інформації та телекомунікацій (72,6%), професійної, наукової та технічної діяльності (68,7%). В районному розрізі найбільша частка зайнятих на малих підприємствах по відношенню до загальної кількості зайнятих осіб на підприємствах району спостерігається в Мурованокуриловецькому (68,1%), Чернівецькому (64,3%), Шаргородському (57,0%), Теплицькому (56,4%), Вінницькому (41,5%) районах та м.Жмеринки (42,4 відсотку).
За видами економічної діяльності більше половини обсягу реалізованої продукції (робіт, послуг) малих підприємств (6721,1 млн.грн. або 50,2%) складає обсяг реалізації підприємств оптової та роздрібної торгівлі та ремонту автотранспортних засобів.


За інформацією Головного управління статистики у Вінницької області