Кризова оренда
03.06.20

Орендодавці вимушено ідуть на істотні антикризові поступки щодо орендної плати.

Сторони можуть домовитися про пільгову ставку орендної плати на певний період (як варіант — установити «символічну» орендну плату за календарний місяць користування майном).

Також орендодавець може надати знижку на оренду вже після надання (постачання) послуг оренди, тобто за минуле користування майном, яке орендар через фінансову скруту не може своєчасно оплатити.

Подібні поступки, за певних обставин, можуть тлумачитися як «заохочення орендаря щодо продовження або укладення нової орендної угоди», яке має зменшувати доходи орендодавця/витрати орендаря від орендної плати «протягом строку оренди» (п. п. 17, 9 П(С)БО 14).

Якщо ж сторона договору не вважає зменшення розміру орендної плати подібним заохоченням, бухоблік підкорюватиметься звичайним правилам.

Встановивши з відповідної дати новий розмір орендної плати орендодавець визнаватиме її фактичну (тобто зменшену) суму в доходах, а орендар – у витратах за загальними вимогами п.п. 17, 9 П(С)БО 14: на прямолінійній основі протягом строку оренди або з урахуванням способу одержання економічних вигід, пов’язаних із використанням об’єкта операційної оренди.

А якщо це була знижка на минулі періоди, орендодавець коригує раніше визнані доходи, а орендар – витрати.

Але найбільше питань виникає щодо податку на додану вартість…

123