Збільшились надходження до місцевих бюджетів
03.10.19

За 9 місяців 2019 року  до загального фонду бюджету району надійшло 165592,3 тис.грн, або  96,0 %  призначень  на вказаний період.

         Власних  доходів мобілізовано в сумі 48623,4  тис.грн, що становить  102,9 %   плану, затвердженого органами місцевого самоврядування. План на  9 місяців визначено в обсязі 47238,1тис.грн,  додатково понад план одержано 1385,3 тис.грн.

           Забезпечили  виконання  призначень  по  мобілізації  власних     доходів   15 із 17    бюджетів, або 88,2%. Незабезпечено виконання планових  показників Демівською – 1,4 тис.грн та Ольгопільською сільською радою – 9,3 тис.грн.

          Порівняно з відповідним періодом минулого року надходження власних  доходів збільшились на 7183,3 тис.грн, або на 117,3 відсотків. Забезпечено зростання надходжень власних доходів по 15-ти бюджетах району із 17, або  88,2%. Недосягнуто рівня минулого року:   Демівською сільською радою – 18,8 тис.грн та  Тартацькою сільською радою – 35,1 тис.грн.

         Найбільшого бюджетоутворюючого податку – податку  та збору на доходи фізичних осіб надійшло до бюджету району 24950,9 тис.грн, що   складає  99,6 % до  показників затверджених на вказаний період. Темп росту фактичних надходжень по даному податку поточного року до відповідного періоду минулого року становить 118,5%.

          Податку на майно   мобілізовано до бюджету району 9480,5 тис.грн, або 106,1 %  призначень на 9 місяців. Темп росту фактичних надходжень по даному податку поточного року до відповідного періоду минулого року становить 111,4%. Однак, ще не всі використані резерви по збільшенню надходження орендної плати за землі запасу, резерву, водних ресурсів і багаторічних насаджень.

           Єдиного податку  за звітний період  одержано в сумі 10456,6 тис.грн, або 100,7 %  планових призначень.   Темп росту фактичних надходжень за  поточний рік до відповідного періоду минулого року становить 115,9%.    

           Крім власних надходжень податків і зборів до загального фонду бюджету району з державного бюджету одержано базової дотації  в сумі 8031,6 тис.грн. або 100 %   планових призначень.

           Субвенції з державного бюджету одержано в сумі 94683,8  тис.грн, або 93,1%  призначень  на 9 місяців 2019 року.                  

           За 9 місяців  2019 року  проведено видатків загального фонду на суму 147675,5  тис.грн, що становить 89,9 % призначень на вказаний період, з них на захищені статті 140108,9 тис.грн, або 94,8 % всіх видатків. Зокрема, виконання бюджетів по видатках у відсотках до  призначень на відповідний період по видах бюджетів: районний – 89,2%,  селищний – 96,9%, сільські бюджети – 91,4 %.    

           Видатки загального фонду на освіту склали 55642,4 тис.грн (37,7%), охорону здоров’я – 13955,4 тис.грн (9,4), соціальний захист і соціальне забезпечення – 40596,0 тис.грн (27,5%), житлово-комунальне господарство-2674,3 тис.грн (1,8%), заклади культури – 4229,3 тис.грн (2,9%), фізкультуру і спорт – 631,5 тис.грн (0,4%).

         По спеціальному фонду видатки склали 9883,2 тис.грн, з них районний бюджет – 5443,8 тис.грн, селищний – 1647,5 тис.грн, сільські  бюджети – 2791,9 тис.грн.

         Заборгованість по бюджетних установах  (загальний фонд) станом на 01.10.2019 р. становить 191,4  тис.грн  по  КНП «Чечельницька ЦРЛ» - заробітна плата та нарахування на заробітну плату.  

         Розрахунки за спожиті енергоносії  бюджетними установами та послуги зв”язку проводяться своєчасно.

         По соціальних виплатах станом на 01.10.2019 року заборгованість становить 12,8 тис.грн в т.ч. 12,2 тис.грн, це заборгованість за 2015р. з держбюджету на інші пільги  за зв’язок та проїзд та 0,6 тис.грн за рахунок субвенції з обласного бюджету на поховання учасників бойових дій.

Виконання плану надходжень можна переглянути ТУТ

 Начальник  фінансового управління РДА Ніна Решетник

123