Надходження до місцевих бюджетів збільшились
08.04.19

За три місяців 2019 року  до загального фонду бюджету району надійшло 49847,4 тис.грн., або  92,2 %  призначень  на вказаний період.

      Власних  доходів мобілізовано в сумі 12951,1  тис.грн., що становить 109,4 %   плану, затвердженого органами місцевого самоврядування. План на  1 квартал визначено в обсязі 11838,3 тис.грн,  додатково понад план одержано 1112,9 тис.грн.

        Забезпечили  виконання  призначень  по  мобілізації  власних     доходів   17 із 17    бюджетів, або 100 %

        Порівняно з відповідним періодом минулого року надходження власних і закріплених доходів збільшились на 623,6 тис.грн., або на 5,1 відсотків. Забезпечено зростання надходжень власних доходів по 9 бюджетах району із 17, або  52,9%. Недосягнуто рівня минулого року:  Вербською сільською радою  недоодержано 75,8 тис.грн., Демівською сільською радою -110,7 тис.грн.,  Каташинською сільською радою – 10,4 тис.грн. та Куренівською сільською радою – 50,6 тис.грн, Любомирською сільською радою – 26,4 тис.грн., Стратіївською сільською радою – 44,3 тис.грн. та Попогребельською сільською радою – 14,0 тис.грн., Чечельницькою селищною радою -142,4 тис.грн. 

        Найбільшого бюджетоутворюючого податку – податку  та збору на доходи фізичних осіб надійшло до бюджету району 6084,1 тис.грн., що   складає  102,8 % до  показників затверджених на вказаний період. Темп росту фактичних надходжень по даному податку поточного року до відповідного періоду минулого року становить 106,6%.

         Податку на майно   мобілізовано до бюджету району 2340,0 тис.грн., або 103,7 %  призначень на три місяці.   Однак, ще не всі використані резерви по збільшенню надходження орендної плати за землі запасу, резерву, водних ресурсів і багаторічних насаджень.  

           Єдиного податку  за звітний період  одержано в сумі 4045,7 тис.грн., або 136,7 %  планових призначень.   Темп росту фактичних надходжень за  поточний рік до відповідного періоду минулого року становить 110,6%.

           Крім власних надходжень податків і зборів до загального фонду бюджету району з державного бюджету одержано базової дотації  в сумі 2677,2 тис.грн. або 100 %   планових призначень.

          Субвенції з державного та обласного бюджету одержано в сумі 32053,5 тис.грн., або 87,2 % призначень  на 1 квартал 2019 року.

            За 1 квартал  2019 року  проведено видатків загального фонду на суму 43981,5  тис.грн., що становить 86,5 % призначень на три місяці, з них на захищені статті 42942,2 тис.грн., або 97,6 % всіх видатків. Зокрема, виконання бюджетів по видатках у відсотках до  призначень на відповідний період по видах бюджетів: районний – 86,1%,  селищний – 95,4 %, сільські бюджети –85,5 %.

            Видатки загального фонду на освіту склали 17240,7 тис.грн.(95,5%), охорону здоров”я – 4333,4 тис.грн.(98,5%), соціальний захист і соціальне забезпечення –11156,2 тис.грн. (69,9 %), житлово-комунальне господарство-688,0 тис.грн.(83,7%), культуру–1237,0 тис.грн.(88,9%), фізкультуру і спорт – 191,5 тис.грн.(95,2%).

         По спеціальному фонду видатки склали 1110,0 тис.грн., з них районний бюджет – 517,1 тис.грн.,селищний – 153,5 тис.грн., сільські бюджети – 439,4 тис.грн.

        Заборгованість по бюджетних установах (загальний фонд) станом на 01.04.2019 р. становить 264,4 тис.грн., в тому числі: заробітна плата та нарахування на заробітну плату по  КНП «Чечельницька ЦРЛ» - 206,2 тис.грн.;   оплата електроенергії  по КНП «Чечельницький ЦПМСД» - 58,2тис.грн.

         Розрахунки за послуги зв”язку проводяться своєчасно.

         По соціальних виплатах станом на 01.04.2019 року заборгованість становить 14,1 тис.грн., в т.ч. за рахунок іншої субвенції з обласного бюджету на поховання - 1,9 тис.грн. та  заборгованість за 2015р. з держбюджету на інші пільги  за зв’язок та проїзд – 12,2 тис.грн.

Начальник фінансового управління  райдержадміністрації Ніна Решетник

123