Навчаємось професії "державна служба"
30.06.17

В сучасних умовах розвитку громадянського суспільства та посилення демократичних процесів в Україні настав час змін в системі підготовки фахівців публічного адміністрування. Проведення системних реформ, в тому числі конституційної, адміністративної, економічної, соціальної, освітянської, адміністративно-територіальної, муніципальної, регіональної тощо потребує підготовки та перепідготовки фахівців нової якості.

Міжрегіональна академія управління персоналом за підримки Національного агенства України з питань державної служби започаткувала нову спеціальність «Публічне управління та адміністрування» та відкрила бакалаврат, магістратуру, аспірантуру та докторантуру, а також спеціалізовану вчену раду по захисту дисертацій.

Набір здійснюється на очну/заочну форму за кошти фізичних та юридичних осіб, а саме:

-            прийом на підготовку фахівців ступеня бакалавр галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 074 «Публічне управління та адміністрування» за програмою «Державна служба» (терміни навчання - 4 роки (очно), 4 роки 6 міс. (заочно). Вартість - 13500 грн. і 10800 грн. відповідно) на базі повної загальної середньої освіти;

-            прийом на підготовку фахівців ступеня магістр галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 074 «Публічне управління та адміністрування» за магістерською програмою «Державна служба» (терміни навчання - 1 рік 6 міс. (очно), 2 роки (заочно). Вартість - 19000 грн. і 12900 грн. відповідно) на базі освітніх ступенів бакалавра чи спеціаліста;

- прийом до докторантури за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» (терміни навчання - 2 роки (очно). Вартість - 20500 грн.) на базі наукового ступеня кандидата наук чи освітньо-наукового ступеня доктора філософії.

123