О.Діденко: про відшколування пільговим категоріям населення
12.02.18

Відповідно до ст.102 Бюджетного Кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України від 31.01.2007 року №77 «Про затвердження Порядку надання пільг на придбання твердого палива за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам», Постанови Кабінету Міністрів України від 23.04.2012 № 356 “Про встановлення мінімальних норм забезпечення населення твердим паливом та скрапленим газом та граничних показників їх вартості для надання пільг та житлових субсидій” на 2018 рік затверджено граничні показники вартості твердого палива та скрапленого газу для надання пільг населенню. 

У 2018 році граничні показники вартості твердого палива становлять:1тонна твердого палива   - 2424,16 грн.,  1 балон скрапленого  газу  –  242,42 грн.

Пільги на придбання твердого палива та скрапленого газу надаватимуться із розрахунку вартості однієї тонни твердого палива та одного балону скрапленого газу на домогосподарство на рік.

РОЗРАХУНОК КОМПЕНСАЦІЇ ВЗАМІН НАДАННЯ ПІЛЬГ ТВЕРДЕПАЛИВОТА СКРАПЛЕНИЙГАЗ:

Перелік пільгових категорій

Сума на тверде паливо (грн..)

Сума на скраплений газ (грн..)

Інваліди війни 100 %

2424,16

242,42

Учасники бойових дій 75 %

1818,12

181,81

Учасники війни 50 %

1212,08

121,21

Члени сімей померлого ветерана війни (СПВ) 50 %

1212,08

121,21

Жертви нацистських переслідувань ст.. 6(1) 75 %

1818,12

Жертви нацистських переслідувань ст.. 6(2) 100 %

2424,16

Особи, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС 50 %

1212,08

Пенсіонерипрофознаки: педагоги, медики, бібліотеки, культури  100 %

2424,16

Багатодітні сім’ї 50 %

1212,08

121,21

Пільги на тверде паливо надаються у натуральній формі за особистою заявою пільговика.

Для призначення готівкової виплати пільговикам необхідно із заявою звернутися за зареєстрованим місцем проживання:

–  жителям сіл  району – у сільські ради, селищні ради,

–  жителям  селища Чечельник – до  управління праці та соціального захисту населення каб. 2,телефон для довідок 2-25-61.

При собі потрібно мати: паспорт, ідентифікаційний номер, документ, який дає право на пільги, довідку про склад сім’їтадовідку про наявність у житловому приміщенні пічного опалення.

Призначення та виплата компенсації взамін надання пільг на тверде паливо і скраплений газ готівкою проводиться один раз на рік.

Увага!

Згідно Порядку надання пільг окремим категоріям громадян з урахуванням середньомісячного сукупного доходу сім’ї, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 389 від 01.06.2015 року, пільги надаються багатодітним сім’ям, сільським пенсіонерам профознаки, учасникам війни, дітям війни, жертвам нацистських переслідувань, за умови, що середньомісячний сукупний дохід сім’ї пільговика в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу – 2470,00 грн.

У разі коли середньомісячний дохід сім’ї в розрахунку на одну особу не перевищує величину доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу, пільговик має право на отримання пільг протягом дванадцяти місяців з місяця визначення відповідного права.

До членів сім’ї пільговика під час надання пільг належать особи, на яких згідно із законодавчими актами, поширюються пільги: дружина (чоловік); їх неповнолітні діти (до 18 років); неодружені повнолітні діти, визнані інвалідами з дитинства Iта IIгрупи або інвалідами Iгрупи; непрацездатні батьки; особа, яка перебуває під опікою або піклуванням пільговика та проживає разом з ним.

До сукупного доходу сім’ї пільговика включаються нараховані(за попередні шість місяців):

1) пенсія;

2) заробітна плата;

3) грошове забезпечення;

4) стипендія;

5) соціальна допомога (крім частини допомоги при народженні дитини, виплата якої здійснюється одноразово, частини допомоги при усиновленні дитини, виплата якої здійснюється одноразово, допомоги на поховання, одноразової допомоги, яка надається відповідно до законодавства або за рішеннями органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, підприємств, організацій незалежно від форми власності);

6) доходи від підприємницької діяльності;

7) допомога по безробіттю та інші виплати, що здійснюються фондами соціального страхування.

Для працездатних осіб, у яких відсутні доходи (крім осіб, які навчаються за денною формою навчання у загальноосвітніх, вищих навчальних закладах, осіб, призваних на строкову військову службу), та фізичних осіб - підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування та є платниками єдиного податку першої групи, до сукупного доходу за кожний місяць враховується дохід на рівні прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на відповідний місяць.

Для фізичних осіб - підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування та є платниками єдиного податку другої групи, до сукупного доходу за кожний місяць враховується дохід на рівні двох прожиткових мінімумів, установлених для працездатних осіб, для фізичних осіб - підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування та є платниками єдиного податку третьої групи, - трьох прожиткових мінімумів, установлених для працездатних осіб.

Для фізичних осіб - підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування та є платниками єдиного податку першої / другої / третьої групи, враховується дохід у розмірах, зазначених в абзацах дев’ятому та десятому цього пункту, незалежно від отриманих (не отриманих) ними доходів.

У разі коли середньомісячний дохід сім’ї пільговика в розрахунку на одну особу перевищує величину доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу, структурний підрозділ з питань соціального захисту населення письмово інформує пільговиків про те, що вони не мають права на отримання пільг і можуть звернутися за житловою субсидією.                                                                                                              

Надання пільг припиняється:

якщо пільговиком приховано або навмисно подано недостовірні дані про доходи будь-кого із членів сім’ї пільговика, що вплинуло на визначення права на пільги, - з місяця, в якому виявлено порушення;

за заявою пільговика - з місяця, що настає за місяцем її подання, якщо інше не обумовлено заявою.

Сума пільги, перерахованої (виплаченої) надміру внаслідок свідомого подання пільговиком документів з недостовірними відомостями, повертається ним на вимогу структурного підрозділу з питань соціального захисту населення.

У разі коли пільговик добровільно не повернув надміру перераховану (виплачену) суму пільги, питання про її стягнення вирішується у судовому порядку.

Інші категорії пільговиків мають право на пільги без урахування доходів.

Олена ДІДЕНКО, начальник відділу персоніфікованого обліку пільгових категорій населення  та з питань соціального обслуговування інвалідів, ветеранів війни та праці управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації 

123