Підсумки півріччя - 1 млн грн понад план власних доходів
09.07.19

За 6 місяців 2019 року  до загального фонду бюджету району надійшло 108926,9 тис.грн., або  97,6 %     призначень  на вказаний період.

      Власних  доходів мобілізовано в сумі 27003,9  тис.грн., що становить       104,0 %   плану, затвердженого органами місцевого самоврядування. План на  6 місяців визначено в обсязі 25975,8тис.грн.,  додатково понад план одержано 1028,1 тис.грн.

          Забезпечили  виконання  призначень  по  мобілізації  власних     доходів   17 із 17  бюджетів, або 100 %.

         Порівняно з відповідним періодом минулого року надходження власних і закріплених доходів збільшились на 3255,9 тис.грн., або на 113,7 відсотків. Забезпечено зростання надходжень власних доходів по 11 бюджетах району із 17, або  64,7%. Недосягнуто рівня минулого року:  Білокамінською сільською радою  недоодержано 46,3 тис.грн., Демівською сільською радою -69,1 тис.грн.,  Каташинською сільською радою – 3,8 тис.грн.,  Куренівською сільською радою – 20,4 тис.грн, Любомирською сільською радою – 97,5 тис.грн., Стратіївською сільською радою – 49,3 тис.грн.

        Найбільшого бюджетоутворюючого податку – податку  та збору на доходи фізичних осіб надійшло до бюджету району 13659,5 тис.грн., що   складає  102,0 % до  показників затверджених на вказаний період. Темп росту фактичних надходжень по даному податку поточного року до відповідного періоду минулого року становить 117,8%.

        Податку на майно   мобілізовано до бюджету району 4808,4 тис.грн., або 97,3 %  призначень на 6 місяців.   Однак, ще не всі використані резерви по збільшенню надходження орендної плати за землі запасу, резерву, водних ресурсів і багаторічних насаджень.       

         Єдиного податку  за звітний період  одержано в сумі 6356,1тис.грн., або 119,0 %  планових призначень.   Темп росту фактичних надходжень за  поточний рік до відповідного періоду минулого року становить 107,7%.             

           Крім власних надходжень податків і зборів до загального фонду бюджету району з державного бюджету одержано базової дотації  в сумі 5354,4 тис.грн. або 100 %   планових призначень.

           Субвенції з державного бюджету одержано в сумі 38102,6 тис.грн., або 100,0 %    призначень  на 6 місяців 2019 року.   

За 6 місяців  2019 року  проведено видатків загального фонду на суму 100884,4  тис.грн., що становить 93,9 % призначень на вказаний період, з них на захищені статті 97837,4 тис.грн., або 97,0 % всіх видатків. Зокрема, виконання бюджетів по видатках у відсотках до  призначень на відповідний період по видах бюджетів: районний – 94,3%,  селищний – 96,1 %, сільські бюджети –90,9 %.

         Видатки загального фонду на освіту склали 41402,1 тис.грн.(95,1%), охорону здоров”я –8800,7 тис.грн.(98,4%), соціальний захист і соціальне забезпечення –27225,3 тис.грн. (89,7 %), житлово-комунальне господарство-1706,1 тис.грн.(91,3%), культуру–2533,0 тис.грн.(90,7%), фізкультуру і спорт – 425,9 тис.грн.(91,8%).

         По спеціальному фонду видатки склали 4882,1 тис.грн., з них районний бюджет – 1978,6 тис.грн.,селищний – 1398,4 тис.грн., сільські бюджети – 1505,1 тис.грн.

         Заборгованість по бюджетних установах (загальний фонд) станом на 01.07.2019 р. становить 612,4 тис.грн., в тому числі : по  КНП «Чечельницька ЦРЛ» - заробітна плата та нарахування на заробітну плату  в сумі 597,5 тис.грн.; оплата електроенергії  по КНП «Чечельницький ЦПМСД» -14,9 тис.грн.

         Розрахунки за послуги зв”язку проводяться своєчасно.

         По соціальних виплатах станом на 01.07.2019 року заборгованість становить 12,6 тис.грн., в т.ч. за рахунок іншої субвенції з обласного бюджету на поховання -0,4 тис.грн. та заборгованість за 2015р. з держбюджету на інші пільги  за зв’язок та проїзд – 12,2 тис.грн.

        Начальник фінансового управління райдержадміністрації Ніна Решетник