Попередня оплата в бюджетній сфері за новими правилами
05.06.20

Головний розпорядник бюджетних коштів може прийняти рішення про те, що розпорядники бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачі бюджетних коштів оплачуватимуть товари, роботи і послуги після їх отримання.

На це звернув увагу Мінфіні в листі від 10.03.2020 р. № 04320-07-2/7631.

Водночас в ньому пояснено й інші питання застосування постанови КМУ «Деякі питання здійснення розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти» від 04.12.2019 р. № 1070  (далі — постанова № 1070), яка діє із 01.01.2020 р.

По-першепостанова № 1070 не визначає норм стосовно розробки головними розпорядниками положення (як окремого документа) щодо попередньої оплати, а також стосовно форми визначення зазначених вище умов (рішення організаційно-розпорядчого характеру, листи (в цілому по системі головного розпорядника чи за кожним окремим розпорядником та одержувачем бюджетних коштів)). Проте в ньому може міститися:

– конкретний перелік товарів, робіт і послуг, під час закупівлі яких може здійснюватися попередня оплата з огляду на особливості виконання бюджетних програм;

– розмір попередньої оплати (від 1 % до 100 %);

– строк попередньої оплати (може бути менший строку, визначеного у постанові № 1070);

–  кількість платежів з попередньої оплати (наприклад, у разі попередньої оплати у розмірі 30 % головний розпорядник може визначити: чи 30 % сплачується разово, чи двічі по 15 %, чи тричі по 10 % залежно від помісячного розподілу бюджетних асигнувань);

– обов'язковість поставки товару, виконання робіт і надання послуг у тому бюджетному періоді, коли здійснено попередню оплату, чи в наступному (матиме наслідок утворення дебіторської заборгованості, у т. ч. на кінець поточного бюджетного періоду).

По-друге, враховуючи те, що порушення контрагентами-порушниками договорів із розпорядниками (одержувачами) бюджетним коштів є незворотними у часі, аби не допустити надалі розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів порушень при попередній оплаті, така оплата контрагентам-порушникам має здійснюватися після отримання відповідних товарів, робіт, послуг.

По-третєпостанова № 1070 не визначає порядок забезпечення коштами працівників, які направляються у відрядження.

123