Про механізм кредитування громадян за рахунок коштів Статутного

Про механізм кредитування громадян за рахунок коштів Статутного капіталу Фонду
 
Пільгове  довготермінове кредитування молодих сімей та одиноких громадян на будівництво (реконструкцію) та придбання житла за рахунок статутного капіталу Держмолодьжитло
Пільговий довготерміновий кредит на будівництво (реконструкцію) на придбання житла надається :
-         сім’ям, в яких вік чоловіка та дружини не перевищує 35 років включно;
-         неповним сім’ям, в яких мати (батько) віком до 35 років включно мають неповнолітніх дітей;
-         одиноким молодим громадянам віком віком до 35 років включно.
Умови кредитування : 
-         перебування кандидата на обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов;
-         підтвердження кандидатом своєї платоспроможності;
-         перший внесок – не менш 10 % вартості будівництва;
-         плата за користування кредитом – 17,1 % річних;
-         платежі з погашення кредиту та відсотки за користування кредитом вносяться не рідше ніж один раз на місяць;
-         термін повернення – до 30 років.
Орієнтовний розмір щомісячного платежу 8785 грн.
(родина з трьох осіб, квартира загальною площею 83 м. квадратні, адреса__)
 
         Розмір кредиту визначається, виходячи з норми – 21 кв. метр загальної площі житла на одного члена сім’ї та додатково 20 кв. метрів на сім’ю. Розрахункова вартість 1 кв. метра житла не повинна перевищувати опосередкованої вартості його спорудження, що склалася в регіоні відповідно до даних Мінрегіону.
         У разі перевищення нормативної площі житла, встановленої кредитним договором, кандидат сплачує вартість понаднормативної площі житла власними коштами.
         Для реєстрації необхідно написати заяву на отримання кредиту, заповнити анкету Позичальника та надати відповідні документи.
Документи, необхідні для оформлення кредиту :
-        Довідка про перебування кандидата на обліку громадян, що потребують поліпшення житлових умов або документ, що підтверджує необхідність поліпшення житлових умов кандидата, що постійно проживає у селі (оригінал);
-        Довідка про склад сім’ї (оригінал);
-        Оригінали та копії паспортів повнолітніх членів сім’ї (1,2 ст. + прописка);
-        Оригінали та копії довідок про присвоєння ідентифікаційного номера;
-        Оригінал та копія свідоцтва про народження дитини (дітей);
-        Оригінал та копія свідоцтва про шлюб ( у разі його укладання);
-        Згода подружжя (інш. членів сім’ї ) на передачу в заставу майнових прав на житло (нотаріально посвідчене), або їх присутність при укладенні договору застави майнових прав/застави квартири;
-        Довідка з місця роботи із зазначенням посади, часу перебування на такій посаді, нарахованого та фактично одержаного доходу протягом останніх 6 місяців( з щомісячною розбивкою) та поміткою «затримки у виплаті протягом з/п за останні 6 м. відсутні»;
-        Виписка хз трудової книжки про місце роботи за останні 3 роки;
-        Документи, що підтверджують інші доходи кандидата ( за наявності доходу не за основним місцем роботи), у т.ч. декларацію про доходи на останню звітну дату, завірену податковою інспекцією;
-        документ, що посвідчує особу поручителя та документи, необхідні для визначення платоспроможності поручителя – у разі забезпечення виконання зобов’язань позичальника за кредитним договором порукою.
         Для СПД :
-         Фінансова звітність, затверджена податковою інспекцією;
-         Свідоцтво про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця.
Сайт Держмолодьжитло
http://www.molod-gov.ua/
 
Сайт вінницького регіонального управління
http://vn/molod-kredit.gov.ua/

 

адреса : м.Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 7, кВ.721, 723

Тел. для довідок : (0432) 66-03-41