Районний бюджет: підсумки 8 місяців
04.09.19

За вісім місяців 2019 року  до загального фонду бюджету району надійшло 144900,1 тис грн, або  97,6 %  призначень  на вказаний період.

      Власних  доходів мобілізовано в сумі 40048,9  тис грн, що становить 105,8%   плану, затвердженого органами місцевого самоврядування. План на  8 місяців визначено в обсязі 37851,4 тис грн,  додатково понад план одержано 2197,5 тис грн.

          Забезпечили  виконання  призначень  по  мобілізації  власних     доходів   17 із 17    бюджетів, або 100 %.

         Порівняно з відповідним періодом минулого року надходження власних і закріплених доходів збільшились на 3995,2 тис грн, або на 11,1 відсотків. Забезпечено зростання надходжень власних доходів по 16 бюджетах району із 17, або  94,1%. Недосягнуто рівня минулого року  Любомирською сільською радою – недоодержано 24,6 тис грн.

        Найбільшого бюджетоутворюючого податку – податку  та збору на доходи фізичних осіб надійшло до бюджету району 19328,8 тис грн, що   складає  104,1 % до  показників затверджених на вказаний період. Темп росту фактичних надходжень по даному податку поточного року до відповідного періоду минулого року становить 106,9%.

        Податку на майно   мобілізовано до бюджету району 8690,2 тис грн або 109,8 %  призначень на 8 місяців.   Однак, ще не всі використані резерви по збільшенню надходження орендної плати за землі запасу, резерву, водних ресурсів і багаторічних насаджень. Темп росту фактичних надходжень по даному податку поточного року до відповідного періоду минулого року становить 113,5%.       

         Єдиного податку  за звітний період  одержано в сумі 9437,5 тис грн, або 106,8 %  планових призначень.   Темп росту фактичних надходжень за  поточний рік до відповідного періоду минулого року становить 113,4%.              

           Крім власних надходжень податків і зборів до загального фонду бюджету району з державного бюджету одержано базової дотації  в сумі 7139,2 тис грн, або 100 %   планових призначень .

           Субвенції з державного бюджету одержано в сумі 85994,4 тис грн або 94,8 %    призначень  на 8 місяців 2019 року.  

           За 8 місяців  2019 року  проведено видатків загального фонду на суму 128560,7  тис грн, що становить 90,5 % призначень на вказаний період, з них на захищені статті 118344,6 тис грн або 92,1 % всіх видатків. Зокрема, виконання бюджетів по видатках у відсотках до  призначень на відповідний період по видах бюджетів: районний – 94,2%,  селищний – 94,7 %, сільські бюджети –89,2 %.       

           Видатки загального фонду на освіту склали 48397,7 тис грн (37,6%), охорону здоров¢я –11995,3 тис грн (9,3%), соціальний захист і соціальне забезпечення –36310,2 тис грн. (28,2%), житлово-комунальне господарство-2391,9 тис грн (1,9%), культуру–3702,3 тис грн (2,9%), фізкультуру і спорт – 556,6 тис грн (0,4%).

         По спеціальному фонду видатки склали 8360,3 тис грн, з них районний бюджет – 4312,6 тис грн, селищний – 1578,2 тис грн, сільські бюджети – 2469,5 тис грн.

         Заборгованість по установах  (загальний фонд) станом на 01.09.2019 р. становить 368,5  тис грн в т.ч. 367,3 тис грн по  КНП «Чечельницька ЦРЛ» - заробітна плата та нарахування на заробітну  та 1,2 по КНП ”Чечельницький РЦПМСД” за спожиті енергоносії.

         По соціальних виплатах станом на 01.09.2019 року заборгованість становить 78,3 тис грн в т.ч. 12,2 тис грн, це заборгованість за 2015р. з держбюджету на інші пільги  за зв’язок та проїзд , 66,1 тис грн за рахунок субвенції на надання пільг населенню та 0,3 тис грн за рахунок субвенції з обласного бюджету на поховання учасників бойових дій.

Виконання плану місцевих бюджетів за серпень можна переглянути ТУТ

 

  Начальник фінансового управління  райдержадміністрації Ніна Решетник

123