Районний бюджет: підсумки 9 місяців
04.10.18

     З початку 2018 року  до загального фонду бюджету району надійшло 143522,2 тис. грн, або  99,0 % призначень  на 9 місяців.

      Власних  доходів мобілізовано в сумі 41440,1 тис. грн, що становить  105,9 %   від плану, затвердженого органами місцевого самоврядування. План дев’яти  місяців 2018 року визначено в обсязі 39123,8 тис. грн,  додатково понад план одержано 2316,3 тис. грн.

      Порівняно з відповідним періодом минулого року надходження власних і закріплених доходів збільшились на 5368,3 тис. грн, або на 14,9 відсотків. Забезпечено зростання надходжень власних доходів по 15 бюджетах району із 17, або  88,2 %.

             Забезпечили  виконання  призначень  по  мобілізації  власних     доходів  до  загального  фонду 17 із 17    бюджетів, або 100 % .

           Найбільшого бюджетоутворюючого податку – податку  та збору на доходи фізичних осіб надійшло до бюджету району 21062,7 тис. грн, що   складає  102,5 % до  показників затверджених на вказаний період. Темп росту фактичних надходжень по даному податку за січень-вересень  поточного року до відповідного періоду минулого року становить 117,5%.

               Податку на майно   мобілізовано до бюджету району 8507,2 тис. грн, або 109,3 %  призначень дев’яти місяців. Найбільший рівень виконання плану по податку на майно (від 140%) забезпечено по Берізецькій  та Бондуріській сільських радах.  Найнижчий показник виконання (від   80% до 100%) - по бюджетах   Поповогребельській та Тартацькій  сільських радах.       Однак, ще не всі використані резерви по збільшенню надходження орендної плати за землі запасу, резерву, водних ресурсів і багаторічних насаджень.

                Єдиного податку  за звітний період  одержано в сумі 9022,0 тис. грн, або 105,0 %  планових призначень.   Темп росту фактичних надходжень за січень-вересень  поточного року до відповідного періоду минулого року становить 120,0%.

              Крім власних надходжень податків і зборів до загального фонду бюджету району з державного бюджету одержано базової дотації  в сумі 7630,3 тис. грн або 100 %   планових призначень .

           Субвенції з державного та обласного бюджету одержано в сумі 41200,9  тис. грн, або 100,0 %    призначень  на дев’ять місяців 2018 року.

            За 9 місяців  2018 року  проведено видатків загального фонду на суму 139549,7 тис. грн, що становить 94,1% призначень на вказаний період, з них на захищені статті 133727,5 тис. грн, або 95,8 % всіх видатків. Зокрема, виконання бюджетів по видатках у відсотках до  призначень на відповідний період по видах бюджетів: районний 94,5%,  селищний 95,3 %, сільські бюджети – 91,1 %.

           Видатки загального фонду (та відповідно до планових призначень на відповідний період у відсотках)  на освіту склали 50024,3 тис. грн (95,42%), охорону здоров’я – 16600,3 тис. грн (97,7%), соціальний захист і соціальне забезпечення – 42130,8 тис. грн (92,5%), житлово-комунальне господарство -2773,8 тис. грн (85,2%), заклади культури – 4288,2 тис. грн  (87,9 %), на фізкультуру і спорт – 514,4 тис. грн (66,4%).

          По спеціальному фонду видатки склали 7870,2 тис. грн, з них: районний бюджет - 4811,2 тис. грн, селищний бюджет - 1671,8 тис. грн, сільські бюджети - 1387,2 тис. грн. 

          Заборгованість по бюджетних установах (загальний фонд) станом на 01.10.2018 р. по КУ «Чечельницька ЛПЛ» - 445,6 тис. грн (на оплату праці з нарахуваннями).

 Розрахунки по заробітній платі та нарахуваннях на заробітну плату працівникам бюджетних установ, за спожиті енергоносії та послуги зв’язку проводяться своєчасно.

          По соціальних виплатах станом на 01.10.2018 року заборгованість становить 6082,6 тис. грн, в т.ч. за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету на надання пільг та субсидій на ЖКП - 3545,7 тис. грн, тверде паливо - 2524,1 тис. грн; за рахунок іншої субвенції з обласного бюджету на поховання учасників бойових дій - 0,5 тис. грн;  заборгованість за 2015 р. з держбюджету на інші пільги  за зв’язок та проїзд – 12,3 тис. грн.

Начальник фінансового управління райдержадміністрації  Ніна Решетник