Районний бюджет: підсумки півріччя
04.07.18

Порівняно з відповідним періодом минулого року надходження власних доходів місцевих бюджетів збільшились більш, як на 3,1 млн.грн про це поінформувала начальник фінансового управління райдержадміністрації Ніна Решетник.  З початку 2018 року  до загального фонду бюджету району надійшло 96390,6 тис.грн., або  98,2 % призначень  на шість місяців.

         Власних  доходів мобілізовано в сумі 23748,0 тис.грн., що становить 103,2 %   плану, затвердженого органами місцевого самоврядування. План шести  місяців 2018 року визначено в обсязі 23013,9 тис.грн.,  додатково понад план одержано 734,1 тис.грн.

          Порівняно з відповідним періодом минулого року надходження власних  доходів збільшились на 3103,8 тис.грн., або на 15,0 відсотків. Забезпечено зростання надходжень власних доходів по 15 бюджетах району із 17, або  88,2 %.

         Найкращий рівень виконання   плану першого півріччя  2018 року по надходженнях власних доходів забезпечили:  Рогізківська – 126,8%, Поповогреблянська – 120,4%, Куренівська сільська рада – 111,7%. 

         Забезпечили  виконання  призначень  по  мобілізації  власних     доходів  до  загального  фонду 17 із 17 бюджетів, або 100 % .

           Із 10-ти затверджених місцевими органами доходних джерел на 6 місяців,  забезпечено виконання по 6-ти , або  60,0 %. Не забезпечено виконання по рентній платі за використання лісових ресурсів – недоодержано 181,2 тис.грн., акцизному податку –  300,6 тис.грн., податку на прибуток підприємств комунальної власності – 8,9 тис.грн.,  податку на майно – 22,3 тис.грн. 

          Найбільшого бюджетоутворюючого податку – податку  та збору на доходи фізичних осіб надійшло до бюджету району 11598,2 тис.грн., що   складає  100,6 % до  показників затверджених на вказаний період. Темп росту фактичних надходжень по даному податку за січень-червень  поточного року до відповідного періоду минулого року становить 119,2%.

           Податку на майно   мобілізовано до бюджету району 4507,2 тис.грн., або 99,5 %  призначень шести місяців. Найбільший рівень виконання плану по податку на майно від 130%  до 180% забезпечено по Куренівській та Рогізківській сільськіх радах  Найнижчий показник виконання від  40% до 80% - по Поповогреблянській та  Демівській   сільській раді.Однак, ще не всі використані резерви по збільшенню надходження орендної плати за землі запасу, резерву, водних ресурсів і багаторічних насаджень.

            Єдиного податку  за звітний період  одержано в сумі 5901,1 тис.грн., або 123,9 %  планових призначень.  Найбільший рівень виконання плану єдиного податку від 200%   забезпечено по Поповогреблянській сільській  раді. Найнижчий показник виконання від 90%  до 100% - по Лугзькій, Каташинській та  Рогізківській  сільській раді. Темп росту фактичних надходжень за січень-червень  поточного року до відповідного періоду минулого року становить 141,4%.

        Крім власних надходжень податків і зборів до загального фонду бюджету району з державного бюджету одержано базової дотації  в сумі 5086,9 тис.грн. або 100 %   планових призначень .

       Субвенції з державного та обласного бюджету одержано в сумі 61997,6  тис.грн., або 97,1 %  призначень  на шість місяців 2018 року.

 За 6 місяців  2018 року  проведено видатків загального фонду на суму 96140,7 тис.грн., що становить 94,1 % призначень на вказаний період., з них на захищені статті 93305,2 тис.грн., або 97,0 % всіх видатків. Зокрема, виконання бюджетів по видатках у відсотках до  призначень на відповідний період по видах бюджетів: районний 95,1%,  селищний 93,9 %, сільські бюджети –87,9 %.

Видатки загального фонду на освіту склали 37458,2 тис.грн.(95,9%), охорону здоров”я – 11361,5 тис.грн.(97,4%), соціальний захист і соціальне забезпечення –27898,9 тис.грн. (92,2 %), житлово-комунальне господарство-1879,1 тис.грн.(89,8%), культуру–2666,1 тис.грн.(86,6 %), фізкультуру і спорт – 355,6 тис.грн.(83,0%).

          По спеціальному фонду видатки склали 5367,5 тис.грн., з них районний бюджет 3425,9 тис.грн., селищний бюджет 788,0 тис.грн., сільські бюджети 1153,6 тис.грн. 

          Заборгованість по бюджетних установах (загальний фонд) станом на 01.07.2018 р. становить 942,7 тис.грн., в тому числі: заробітна плата та нарахування на заробітну плату КЗ «Чечельницька ЛПЛ» - 477,4 тис.грн. , КНП «Чечельницький ЦПМСД» - 465,3 тис.грн.

Розрахунки за спожиті енергоносії та послуги зв’язку проводяться своєчасно.

          По соціальних виплатах станом на 01.07.2018 року заборгованість становить 5451,2 тис.грн, в т.ч. за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету на надання пільг та субсидій на ЖКП- 3617,8 тис.грн, на тверде паливо -1833,4 тис.грн.

 
 
123