Сектор цивільного захисту, оборонної роботи райдержадміністрації
22.02.16

Сектор цивільного захисту, оборонної роботи райдержадміністрації та районний військовий комісаріат  інформують
    На виконання директиви Начальника Генерального штабу-Головнокомандувача Збройних Сил України від 27 січня 2016 року №Д-3, «Про організацію комплектування Збройних Сил України військовослужбовцями за контрактом у першому кварталі 2016 року»  17 лютого 2016 року  в актовому залі райдержадміністрації районним військовим комісаріатом та районним центром зайнятості  було організовано  семінар з незайнятими громадянами щодо можливості проходження служби у Збройних Силах України за контрактом.
 Як повідомив на зустрічі військовий комісар району Віталій Руцький: 
1. На військову службу за контрактом приймаються громадяни, які пройшли професійно-психологічний відбір і відповідають установленим вимогам проходження військової служби:
- особи рядового складу, які проходять строкову військову службу або військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, громадяни призовного віку, які мають вищу, професійно-технічну, повну або базову загальну середню освіту, військовозобов’язані, резервісти, які не мають військових звань сержантського, старшинського і офіцерського складу, та жінки з відповідною освітою віком від 18 до 40 років - на військову службу за контрактом осіб рядового складу;
- військовослужбовці, які проходять строкову військову службу або військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, особи рядового складу, які проходять військову службу за контрактом, громадяни призовного віку, які мають вищу, професійно-технічну або повну загальну середню освіту, військовозобов’язані, резервісти, які не мають військових звань офіцерського складу, та жінки з відповідною освітою та спеціальною підготовкою віком від 18 до40 років - на військову службу за контрактом осіб сержантського  і старшинського складу.
      На сьогодні, під час дії особливого періоду граничний вік призову збільшується до 60 років – терміну перебування військовозобов’язаних у запасі.
(ст. 20; 28 Закону України “Про військовий обов’язок і військову службу”)
 Строки укладання контрактів
2. Для громадян України, які приймаються на військову службу за контрактом та призначаються на посади, встановив  
- для осіб рядового складу – 3 роки;
- для осіб сержантського та старшинського складу – від 3 до 5 років;
3. Для громадян, які приймаються на військову службу за контрактом у разі виникнення кризової ситуації, що загрожує національній безпеці, оголошення рішення про проведення мобілізації та (або) введення правового режиму воєнного стану та призначаються на посади, строк військової служби в календарному обчисленні встановлюється до закінчення особливого періоду або до оголошення рішення про демобілізацію.
 
4. Для військовослужбовців строкової військової служби та військовослужбовців військової служби за призовом під час мобілізації,на особливий період, які під час дії особливого періоду вислужили не менше 11 місяців, осіб, звільнених з військової служби під час дії особливого періоду, які приймаються на військову службу за контрактом у період з моменту оголошення мобілізації до часу введення воєнного стану (настання воєнного часу) або оголошення рішення про демобілізацію, строк військової служби в календарному обчисленнівстановлюється шість місяців. Строк проходження військової служби для таких військовослужбовців може бути продовжено за новими контрактами на строк шістьмісяців.
   У разі закінчення особливого періоду або оголошення рішення про демобілізацію дія таких контрактів припиняється достроково.
(ст. 23 Закону України “Про військовий обов’язок і військову службу”)
 
5. Особи рядового складу, сержантського та старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом та продовжили строк військової служби за новим контрактом, мають  право  навчатися  без  відриву  від  військової служби  у вищих військових навчальних закладах, військових навчальних підрозділах вищих навчальних закладів, а у разі відсутності можливості підготовки за спеціальностями у цих навчальних закладах, – в інших вищих навчальних закладах з метою здобуття вищої освіти.
Тому після завершення першого контракту (у тому числі 6 – ти місячного контракту), військовослужбовці,які продовжили строк військової служби за новим контрактом, можуть безкоштовно отримати вищу освіту (спеціальність).
(Пункт 172 Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України)
 
6. За працівниками, призваними на строкову військову службу, військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період або прийнятими на військову службу за контрактом у разі виникненнякризової ситуації, що загрожує національній безпеці, оголошення рішення про проведення мобілізації та (або) введення воєнного стану на строк до закінчення особливого періоду або до дня фактичної демобілізації, зберігається місце роботи, посада і компенсується із бюджету середній заробіток на підприємстві, в установі, організації, в яких вони працювали на час призову, незалежно від підпорядкування та форми власності”.(ст. 119 “Кодексу законів про працю України”)
 
Право на пенсію
7. Пенсіонерам з числа військовослужбовців та осіб, які отримають пенсію у разі призову їх на військову службу під час часткової чи загальної мобілізації, на особливий період, або прийняття на військову службу за контрактом у разі виникнення кризової ситуації, що загрожує національній безпеці,  оголошення рішення про проведення мобілізації та (або) введення воєнного стану на строк до закінчення особливого періоду або до оголошення рішення про демобілізацію до Збройних Сил України, 4
інших утворених відповідно до законів України військових формувань, органів та підрозділів цивільного захисту, виплата пенсій на час такої служби не припиняється. Після звільнення з військової служби цих осіб виплата їм пенсій здійснюється з урахуванням додаткової вислуги років від часу повторного прийняття їх на службу до дня демобілізації або звільнення.
(ст. 2 Закону України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб”)
 Бонус за підписання контракту
8. Військовослужбовцям, які призвані на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, у разі їх прийняття на військову службу за контрактом виплачується одноразова грошова допомога в таких розмірах:
особам рядового складу – вісім мінімальних заробітних плат (11 024 грн.);
особам сержантського і старшинського складу – дев’ять мінімальних заробітних плат (12 402 грн.);
особам офіцерського складу – десять мінімальних заробітних плат (13 780 грн.).
(Постанова Кабінету Міністрів України від 14.05.2015 № 406)
 
За додатковою інформацією можна звертатись до фахівців районного військомату за телефоном  : 0969630747 або  телефоном гарячої лінії  0800500051 чи на сайті www.mil.gov.ua/contract