Сектор з питань державної реєстрації райдержадміністрації інформує
03.01.17

Відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» за державну реєстрацію прав справляється адміністративний збір. Адміністративний збір справляється у відповідному розмірі від прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня календарного року, в якому подаються відповідні документи для проведення державної реєстрації прав, та округлюється до найближчих 10 гривень. Про встановлений на 2017 рік адміністративний збір (плату) за проведення реєстраційних дій та за надання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно можна ознайомитись тут

Адміністративний збір справляється у відповідному розмірі від прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня календарного року, в якому подаються відповідні документи для проведення державної реєстрації прав, та округлюється до найближчих 10 гривень.

ІІ. Звільняються від сплати адміністративного зборупід час проведення державної реєстрації речових прав

-фізичні та юридичні особи - під час проведення державної реєстрації прав, які виникли та оформлені до проведення державної реєстрації прав у порядку, визначеному Законом України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» (наділі - Закон) (до 01.01.2013);

- громадяни, віднесені до категорій 1 і 2 постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи;

- громадяни, віднесені до категорії 3 постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, які постійно проживають до відселення чи самостійного переселення або постійно працюють на території зон відчуження, безумовного (обов'язкового) і гарантованого добровільного відселення, за умови, що вони станом на 1 січня 1993 року прожили або відпрацювали в зоні безумовного (обов'язкового) відселення не менше двох років, а в зоні гарантованого добровільного відселення - не менше трьох років;

- громадяни, віднесені до категорії 4 потерпілих внаслідок Чорнобильської катастрофи, які постійно працюють і проживають або постійно проживають на території зони посиленого радіоекологічного контролю, за умови, що станом на 1 січня 1993 року вони прожили або відпрацювали в цій зоні не менше чотирьох років;

- інваліди Великої Вітчизняної війни, особи із числа учасників антитерористичної операції, яким надано статус інваліда війни або учасника бойових дій, та сім'ї воїнів (партизанів), які загинули чи пропали безвісти, і прирівняні до них у встановленому порядку особи;

- інваліди I та II груп;

- Національний банк України;

- органи державної влади, органи місцевого самоврядування;

-  інші особи за рішенням сільської, селищної, міської ради, виконавчий орган якої здійснює функції субєкта державної реєстрації прав.

Крім того, проведення реєстраційних дій на підставі рішень судів здійснюється у порядку та строки визначені Законом, без справляння адміністративного збору.

ІІІ. Окремі випадки застосування законодавства про адміністративний збір

У разі якщо державна реєстрація права власності або інших речових прав, відмінних від права власності, проводиться у строки передбачені п.п 1.2-1.4; 3.2-3.4 таблиці особи, визначені розділом ІІ цієї статті не звільняються від сплати адміністративного збору.

Адміністративний збір не справляється за внесення до записів Державного реєстру прав змін, пов'язаних із приведенням у відповідність із законами України у строк, визначений цими законами.

Законом не встановлено розмір адміністративного збору в таких випадках:

-  за внесення змін до записів Державного реєстру прав, у тому числі виправлення технічної помилки, допущеної не з вини заявника;

-  за внесення записів про скасування державної реєстрації прав та скасування записів Державного реєстру прав;

-   при взятті на облік безхазяйного нерухомого майна;

Тому, у цих випадках адміністративний збір не сплачується.