Сергій Могила : підводимо підсумки 2018 року
01.02.19

В рамках Закону України в плані реформування медичної галузі здійснено розмежування надання медичної допомоги населенню Чечельницького району на первинний і вторинний рівні.

         У подальшому рішенням №442 21 сесії 7 скликання Чечельницької районної ради 07 листопада 2018 року КУ “Чечельницька ЛПЛ” перетворено у комунальне некомерційне підприємство “Чечельницька центральна районна лікарня” із подальшим переоформленням у період листопада - грудня місяців  установчих документів,здійснено  державну реєстрацію його ,як юридичної особи,отримано ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики та ліцензію на вид господарської діяльності на право придбання,перевезення, зберігання ,реалізацію,використання ,знищення наркотичних засобів і психотропних речовин .

        Проведено корегування штатного розпису , а також затверджено структуру КНП “ Чечельницька ЦРЛ” - адміністративно-управлінська частина ,діагностична служба,лікувальна служба із стаціонарним сектором загальною чисельністю 75 цілодобових ліжок із яких – відділення реабілітації та відновного лікування – 20 ліжок, терапевтичне відділення – 30 ліжок, гінекологічне відділення з патології вагітних – 10 ліжок, педіатричне відділення – 15 ліжок, консультативно-діагностична поліклініка на 140 відвідувань за зміну,  параклінічні  служби, допоміжні відділення та господарсько  - обслуговуючі підрозділи.

   У відповідності до упорядкованого штатного розпису передбачено кадрове забезпечення на рівні визначеному нижче у  таблиці №1

                                                                                                                                                  Табл. №1

з/п

Категорія працюючих

      Кількість працюючих

За штатним розписом

Фактично фізичних осіб

1.0

Всього працюючих

231,7

203

 

у т.ч.

 

 

1.1

Лікарі

48,75

32

1.2.

Середній медичний персонал

91,5

80

1.3

Молодший медичний персонал

38,5

38

1.4

Інші

53

53

 

Із них:

 

 

1.4.1

Бухгалтери

5

5

1.4.2.

Економісти

2

2

У сферу обов'язкового   медичного  обслуговування ЛПЛ підпадали жителі району  за чисельністю контингенту осіб визначених нижче табл. №2

                                                                                                                                           Таблиця №2

№ з/п

Назва контингенту населення

                          роки

2018

2017

1.

Всього населення

 

в тому числі

20882

 

21269

 

1.1

Дорослі 18 і старше

17128

17427

1.2.

Працездатного віку

11643

12084

1.3.

Діти( 0-14 років )

3167

3223

1.4

Підлітки (15-17)

587

619

 

      За даними таблиці спостерігається тенденція зменшення чисельності населення і цьому передували  ряд причин таких як – низький рівень соціальної незахищеності ,безробіття , що позбавляло  спроможності населення    утримувати власне  здоров’я на належному рівні.

   

 У реєстраційну кількість всього і за  віковою структурою населення входить також 7613 фізичних осіб ,що проживають на території 9 – ти населених пункти ,які постраждали за результатом наслідків трагедії на Чорнобильській ЧАЕС . У загальну чисельність постраждалого населення входить 49 - ліквідаторів,10 – евакуйованих, дорослих -18 і старше -6773 та діти (0-17р) –781 особа із яких 509 – діти 0-14 р. та 272 - підлітків у віці 15-17 р.

  

      Зазначені    коротко вище окремі чинники  безпосередньо впливали на демографічну ситуацію в районі ( табл. №2),яка була такою , що  характеризувалася стабільним зниженням показника  народжуваності  - до  5,85%о  у  2018 році із - 8.23%о  - у 2017році , що на 2,38 %о  ,  є нижче ніж 2017р.  

 

                                          Табл.№3

Назва показника

Роки

 

 

2018

2017

1.

Народжуваність ( % о)

5,85

8,23

2.

Смертність (% о)

16,09

17,44

3.

Природній приріст( % о)

-10,25

-9,10

      

  Прямо-протилежний результат показника смертності населення ,де цей показник знизився до 16,9 %о  у 2018 році (17,44%о  - у 2017 році) або на 1,35%о  .

         Такий рівень народжуваності і смертності населення був наслідком  зниження показника природнього приросту, рівень якого знизився до   10.25%о  у 2018 році

9,10%о  у 2017р.) ,або на - 1,15%о  сягнув рівня зниження .

 

Фінансове забезпечення та матеріально технічна база

      Фінансування установи  здійснювалось в умовах  продовження реформних перетворень в системі охорони здоров»я , які тривають .

       У звітний період 2018 року  ,фінансування відбувалося  із врахуванням інфляційних процесів у державі і фактично було кращим із попереднім роком на 3337,7 тис. грн. ,як визначають дані таблиці  ( табл. №4) ,що забезпечило стабільне  функціонування  закладу ,склало можливість незначного зміцнення матеріально-технічної бази ,що наведено в таблиці №5 і створило передумови щоб закінчити календарний рік без заборгованості за всіма видатками .

                                                                                                                                                             Табл. №4

З/п

Джерела фінансування

2018р

(тис. грн.)

2017р.

(тис. грн.)

2018р.

(+; - тис. грн.)

 

ВСЬОГО :

 

в т.ч.

Медична субвенція

17805,8

 

 

13197,3

14428,1

 

 

10932,1

+  3377,7

 

 

+  2265,2

1.2.

Районний бюджет

2842,0

1815,0

 1027,0

1.3

Обласний бюджет

339,2

652,0

312,8

1.4

Субвенція сільських рад

36,0

120,0

-84,0

1.5

Дотація з державного бюджету на енергоносії

632,5

537,4

+95,1

1.4

Державні кошти для відшкодування

рецептів хворих на цукровий діабет

 

276,2

 

170,1

 

+106,1

1.5

Районі кошти для відшкодування

рецептів хворих на цукровий діабет

 

170,4

 

64,5

 

+105,9

1.6

Бюджет розвитку

312,2

137,0

+175,2

                                                                                                                                                      

        Зміцнено  матеріально-технічну базу у 2018 році шляхом :                                                                                                                                       

                                                                                                                                 Табл. №5                                                                                                                                                                                                                                        

  • виготовлення проектного кошторисну документація для здійснення капітального ремонту приміщень педіатричного та  терапевтичного відділень

пакети документів

123000,0грн.

  •  придбання діагностичної системи ЕКГ навантаження « AMEDTEC ECGpro Stress-test»  (виробник :AMEDTEC  Medizintechnik  Aue GmbH ) з велоергометр ergoselect 50 P9

(  Виробник:Ergoline GmbH)

1 комплект

194805,38 грн.

  • придбання плитів електричних ПЕ-4Ш

2

29249,00грн.

  • закупівлі персональних комп”ютерів  «BRAIN»

10

122998,00грн.

                         Амбулаторно - консультативно - діагностична допомога    

    Амбулаторно - медична  допомога надавалася в умовах консультативно  - діагностичної поліклініки за 18- ма кваліфікаційними напрямками впровадження медичної практики,число відвідувань до лікарів у 2018р.склало 79258 (88028 – у 2017р.),що є нижче  на 8770  показника 2017р.або нижче на 11,06% . Необхідно відмітити також ,що на ряду із зниженням загальної чисельності звернень до лікарів необхідно відмітити зменшення числа відвідувань  до лікарів із приводу захворювань на 4106 ,або 10.46% .

 

рік

всього відвідувань

у т.ч. відвідувань

із приводу захворювань

доля відвідувань із

захворюваннями до

всього відвідувань (%)

2018

79258

39240

43,50%

2017

88028

43346

49,27%

    Неможна залишити  позаувагою також незначне зростання  показника загальної захворюваності до 42675 реєстраційних випадків у 2018р. (42597 – у 2017р) .І це тоді коли загальна чисельність відвідувань та відвідувань з приводу захворювань , є нижчою у 2018 р.

у порівнянні із 2017 роком , як це вище зазначено  . При цьому наголошую що рівень первинної захворюваності ( 11508 - у2018р.) помітно знизився у порівнянні із 2017р. (13799) що є нижче на 2291 зареєстрований випадок ,або на 19,90%.

      Було б помилкою не відмітити, що  за результатами моніторингу абсолютних даних в кількості звернень до лікарів з приводу захворювань за їх структурою,загальна захворюваність є такою ,де привелегійовані  місця займають хвороби системи кровообігу-13813 ,що за показником на 10 000 населення становить 6614,78 у 2018р. ,і є нижче на 549 випадків абсолютного числа зареєстрованих випадків, або - на 3,97%менше , тоді як у 2017р. число випадків становило 14362 ( 6752,55 на 10 000 населення) . Друге місце упевнено посідають захворювання органів дихання  , кількість яких зросла до 10097 випадків( на 1159 випадків) ,або - на 12,96%  у 2018р.,  із 8838 випадків у - 2017р. Третє місце із кількістю зареєстрованих випадків 4963  займають хвороби органів травлення ,що зросли на 803 випадки  (на 19,30%) від показника 4160 випадків у 2017р. ,на четвертому місці перебувають ендокринологічні захворювання із кількістю випадків 3253 ,що є на 159 (5,13%) у 2018р. більше при абсолютному числі 3094 реєстраційних випадків у 2017р. П»яте місце із зниженням на 16 випадків посіли органи сечостатевої системи ( 2029 випадки у 2018 р. ),із 2045 – у 2017р.

      За висновками аналізу результативності первинної захворюваності слід зауважити ,що структура цієї захворюваності є такою , яку можна назвати стабільною у порівнянні із 2017роком ,яка у 2018 р. є такою ,де є на першому місці  - органи дихання ,на другому місці - хвороби сечостатевої системи  , третє місце займають хвороби системи кровообігу ,далі травми і завершують хвороби вуха та соскоподібного відростка.

    Характерним  за всіма іншими розділами міжнародної класифікації хвороб у 2018р. у порівнянні із 2017роком спостерігалося  зниження реєстрації випадків хвороб ,як загальної, так і первинної захворюваностей , що викликає насторогу .

   Ввжаю -  необхідно змінювати форми і методи надання медичних послуг в умовах консультативно-діагностичної поліклініки .

   Здійснивши моніторинг результативних показників за 2018 рік у порівняльній динамиці із 2017р.,вважаю за потрібне наголосити ,що стан онкологічної допомоги бажає бути кращим .

    Вкрай недостатніми впроваджувалися заходи ,направлені на організацію протитуберкульозної служби.

    Позитивним фактором амбулаторно-діагностичної служби було приділення особливої уваги проведенню профілактичних оглядів постраждалого контингенту населення від наслідків аварії на ЧАЕС  було  оглянуто 7613 (98,86%)  жителів району від загальної їх чисельності та визнано 6276 осіб таких ,що підлягали оздоровленню із яких – оздоровлено  в умовах цілодобових стаціонарів 3016 із (48,05%) і 3260  (51,95 %) жителів  постраждалих оздоровлено амбулаторно,за результатами доля оздоровлених є 100 %.

                          Діяльність стаціонарів

    Діяльність стаціонарів характеризуються  функціонуванням ліжок в установі і за показниками було таким,що рівнялися із планово-нормативними завданнями. Необхідно відмітити , що у період 2018р.кількість пролікованих хворих у порівнянні із 2017р.зросла на 205 осіб або на 8,86% за умови дотримання середніх термінів лікування із позитивним результатом фактора показника зайнятості ліжок та дотримання локальних протоколів при наданні медичної допомоги ,що дозволило домагатися позитивних результатів по закінченню лікування , де незаперечну роль відіграло повнота і своєчасність клінічних обстежень на догоспітальному і госпітальному етапах , про що  засвідчують показники діяльності стаціонару,наведені нижче , за якими необхідно відмітити, що загальна чисельність пролікованих збільшилася у порівнянні із попереднім , 2017роком на 205 хворих , і це за умови дотримання планово-нормативних завдань ,що до числа роботи ліжка, так і дотримання середніх строків лікування .

    Досягнення такої результативності у плані функціонування ліжок в цілому по установі стало можливим за умови надання медичної допомоги у відповідності до локальних протоколів ,що дозволило витримувати терміни лікування з отриманням позитивних результатів по закінченню лікування .

     Одним із важливих і незамінних елементів якості і своєчасної медичної допомоги пацієнтам в амбулаторно-поліклінічних та стаціонарних умовах відігравало своєчасність та повнота клініко-лабораторних . функціонально-діагностичних обстежень на до госпітальному та госпітальному етапах . Наявність результатів таких обстежень   створювало передумови для своєчасного визначення шляхів і методів лікування хворих на початкових стадіях, що надавало можливість скорочувати терміни лікування та його вартість.                                                                                            

 

                                                                                                              Табл.№6

 

Проліковано хворих

Середнє число роботи ліжка

Середні терміни лікування

2017

2018

2017

2018

2017

2018

Терапевтичному

881

1120

334,09

349,6

9,65

9,62

Реабілітація та відновного лікування

504

722

263,81

303,3

8,92

8,01

Гінекологічному

168

260

344,12

339,8

6,10

6,51

Патології вагітних

110

134

298,96

341,6

7,94

7,83

Педіатричному

540

707

320,09

330,6

7,92

7,04

Невідкладні стани

95

82

-

-

-

-

ВСЬОГО :

2820

3025

335,04

349,90

8,71

8,11

   Важливим елементом при комплексній медикаментозній допомозі мало місце впровадження у медичну практику при лікуванні хворих  , як амбулаторно , так і в умовах цілодобових стаціонарів призначень за показами лікарів – ординаторів та спеціалістів КДП фізіотерапевтичних методів лікування ,комплексів ЛФК – процедур.

     Результати діяльності діагностичних та пара клінічних служб у продовж 2018р. у своїй динамиці були кращими і позитивними у порівнянні із попереднім роком .

     Особливої уваги заслуговує діяльність клініко – діагностичної лабораторії ,де перелік лабораторних досліджень,що виконувалися в лабораторії у 2018р. зріс у показниковому виміру до 141,42% ( на 14,63%  ) у порівнянні із 2017р. (- 123,74% ) ,на 100 відвідувань до спеціалістів  консультативно  – діагностичної поліклініки.         

               Завдання на перспективу:

Продовжити зміцнення  матеріально-технічної бази шляхом :

1. Здійснення капітального ремонту приміщення  терапевтичного та дитячого відділення.

2. Виготовлення проектно  – кошторисної документації для проведення капітального ремонту  приміщення харчоблоку.

3.Придбання спец.мед.обладнання, апаратури медичного,технічного та господарського призначень

            -  ендоскопічної  камери ;

            - ендоскопу;

            - налобного освітлювача ;

           -  діатермокоагулятора ;

            - дерматоскопа ;

            - автоклава

            - пральних машин

            - комп”ютерів та оргтехніки

4. Продовжити  побудову мережі передачі даних ,підключення  її до центрального комп”ютера  e -Health

123