С.М.Мартинюк: про стан заробітної плати
15.03.16

Начальник управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації С.Мартинюк інформує про стан заробітної плати в сільскому господарстві.

Рівень номінальної заробітної плати у Чечельницькому районі по статистичним даним за cічень 2016 року становить 2593,80 грн., що на 536,2 грн. (або на 26,1%)  більше, ніж в січні минулого року (2057,6грн. січень 2015 р.).  По сільському господарству номінальна заробітна плата за січень 2016р. становить 2410,4 грн., що на 681,4грн. (або на 39,4 %) більше в порівнянні з січнем минулого року (1729,0 грн. - січень 2015р.).                                                                                                                                                                                                                                                                                    

За даними фіскальної служби, проаналізувавши фонд оплати праці у 21 підприємстві сільськогосподарської галузі Чечельницького району за січень 2016 року маємо такі дані: фонд оплати праці по підприємствах сільськогосподарської галузі  в січні 2016 року становить 751,92 тис.грн., що в порівнянні з січнем 2015 року збільшилась на 174,1 тис.грн або на 30,1%   (577,82 тис.грн. – січень 2015 року)

Кількість працюючих за відповідний період становить 327 чол., що на 12 чол. більше, ніж в січні 2015 року.

Якщо порівнювати середню заробітну плату по даних підприємствах за грудень 2015 р. та січень 2016 р. в порівнянні з відповідним періодом минулого року, то маємо такі дані:

Середня заробітна плата в грудні 2015р. по сільгоспвиробниках становить 2299,94 грн., що в порівнянні з відповідним періодом минулого року збільшилась на 576,98 грн. або на 33,5% (1722,96 грн. - грудень 2014року).

Середня заробітна плата в січні 2016р. по сільгоспвиробниках становить 2299,44 грн., що в порівнянні з відповідним періодом минулого року збільшилась на 465,08 грн. або на 25,3% (1834,36 грн. - січен 2015року).

З вищезазначеного аналізу ми бачимо, що заробітна плата збільшується, але якщо порівняти рівень заробітної плати по статистичним даним  по Вінницькій області рівень заробітної плати сільськогосподарської галузі Чечельницького району знаходиться на 30 місці серед 33 районів (середня по області – 3014,0грн., по нашому району – 2410,40 грн. за січень 2016р.), а рівень заробітної плати по Чечельницькому району знаходиться на 33 місці серед 33 районів, що є дуже низькими показниками. Тому одним із головних завдань є підвищення заробітної плати працівникам, над яким повинен працювати кожний роботодавець.

Хотілося б звернути увагу на розмір мінімальної заробітної плати. Встановлений розмір мінімальної заробітної плати є державною соціальною гарантією, обов’язковою для підприємств, установ та організацій усіх форм власності і господарювання та фізичних осіб і на даний час становить - 1378 грн..

З усіма працівниками, які працюють повинні бути оформлені трудові відносини в тижневий термін. Для фізичних осіб письмова форма договору є обов’язковою. (ст. 24 КЗпП України). Всі роботодавці, керівники агроформувань повинні належним чином вести облік робочого часу всіх працівників, обов’язково всіх ознайомлювати з рівнем оплати праці.

Звертаю вашу увагу на рівень колдоговірної роботи та необхідності обов’язкового поновлення колективних договорів.

Колективний договір укладається на підприємствах, організаціях, установах незалежно від форми власності і господарювання, які використовують найману працю і мають право юридичної особи. Метою колективного договору є узгодження інтересів колективу працівників, з одного боку і власника – з іншого.

Прохання до всіх керівників переглянути діючі колдоговори, зробити зміни до них або укласти нові і провести  їх реєстрацію в управлінні праці та соціального захисту населення. Цей документ не тільки захищає працівника, регулює трудові відносини, а й захищає керівника при перевірці різними органами. 

Всім сільгоспвиробникам слід звернути на охорону та умови праці. Потрібно все зробити для того, щоб з працівниками обов’язково були проведені інструктажі та навчання з охорони праці, медичні огляди. Забезпечити всіх працівників  спецодягом, засобами захисту, медичними аптечками та гарячим харчуванням.

Особливу увагу слід звернути на атестацію робочих місць за умовами праці, де є важкі та шкідливі фактори виробничого середовища, яка проводиться 1 раз на 5 років.

Атестація робочих місць за умовами праці проведена лише у 8 підприємствах сільськогосподарської галузі, а в більшості агроформувань вона взагалі  не проведена. Звернути увагу Берізецькій філії ПП «МТС» про закінчення терміну атестації робочих місць. Тому просимо всіх роботодавців провести атестацію робочих місць, адже своєчасно проведена атестація робочих місць за умовами праці надає можливість встановлення пільг та компенсацій працюючим за роботу із шкідливими та важкими умовами праці, а саме пільгове пенсійне забезпечення, скорочена тривалість робочого тижня, щорічна додаткова відпустка, доплати до тарифних ставок (окладу) та інше.

Прошу всіх роботодавців врахувати вимоги законодавства  в питанні оплати та охорони праці та працювати в правовому полі для забезпечення успішного проведення комплексу робіт та збереження життя та здоров’я Ваших працівників.