Суб'єктам господарювання: про медогляди
25.09.17

                Відповідно до статті 21 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб» та Постанови Кабінету Міністрів України від 23.05.2001р. №559 «Про затвердження переліку професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов’язковим профілактичним медичним оглядам, порядку проведення цих оглядів та видачі особистих медичних книжок», працівники підприємств харчової промисловості, громадського харчування та торгівлі, водопровідних споруд, лікувально-профілактичних, дошкільних і навчально-виховних закладів, об’єктів комунально-побутового обслуговування, інших підприємств, установ, організацій, професійна чи інша діяльність яких пов’язана з обслуговуванням населення і може спричинити поширення інфекційних захворювань, виникнення харчових отруєнь, а також працівники, зайняті на важки роботах і на роботах із шкідливими або небезпечними умовами праці, повинні проходити обов’язкові попередні( до прийняття на роботу) і періодичні медичні огляди.

        Правила проведення обов’язкових профілактичних медичних оглядів працівників окремих професій, виробництв та організацій, діяльність яких пов’язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб та перелік необхідних обстежень лікарів-спеціалістів, видів клінічних, лабораторних та інших досліджень, що необхідні для проведення обов’язкових медичних оглядів та періодичність їх проведення, затвердженні наказом МОЗ України від 23.07.2002 року № 280 «Організація проведення  обов’язкових профілактичних медичних оглядів».

        Згідно із п.1 ІПостанови КМУ № 559 для проведення обов’язкового профілактичного медичного огляду, роботодавець складає за погодженням з відповідним державним санітарним лікарем, списки працівників, які повинні пройти цей огляд. Враховуючи, що відповідно до Постанови КМУ №442 від 10.09.2014р. «Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади», відбулась реорганізація Держсанепідслужби України, шляхом входження її до Держпродспоживслужби України, яка стала правонаступником Держсанепідслужби, такі списки, на сьогоднішній день, повинні погоджуватись з установами Держпродспоживслужби України. На території нашої області це питання відноситься до компетенції Головного управлінняДержпродспоживслужби у Вінницькій області.

       Дані про результати обов’язкових профілактичних медичних оглядіввідповідно до п.13 Постанови КМУ №559, підлягають обліку у відповіднихустановах Держпродспоживслужби.

       Контроль за проходженням працівниками у встановлені терміни обов’язковихпрофілактичних медичних оглядів, законодавством покладено на роботодавця, івін несе за це відповідальність.

       Враховуючи викладене, пропоную Вам забезпечити організацію та контроль запроходженням профілактичних медичних оглядів працівниками підпорядкованого

закладу.

       Інформацію про результати проходження медичного огляду працівниками впоточному році пропоную направити до територіальних управлінь Головногоуправління Держпродспоживслужби у Вінницькій області до 10.10.2017р.Звертаю увагу, що списки для проходження працівниками Вашого закладупрофілактичного медичного огляду в 201 8р. та щорічно підлягають обов’язковомупогодженню з територіальними управліннями ГУ Держпродспоживслужби у Вінницькій області.

       Крім цього, відповідно до п.13 ст.4 Закону України «Про основні засадидержавного нагляду(контролю) у сфері господарської діяльності» діяльністьорганів державного нагляду (контролю), пов'язана зі збором інформації,метою якого є отримання відомостей про масові явища та процеси, щовідбуваються у сфері господарської діяльності, не вважається заходамидержавного нагляду (контролю). Тому фахівцями територіальних органівДержпродспоживслужби при моніторингових обстеженнях, згідно із вказанимЗаконом, буде вивчатись стан справ на об’єктах щодо виконання вимогзаконодавства в частині проходження працівниками періодичних профілактичнихмедичних оглядів. В разі виявлення порушень з цього питання до роботодавцівбудуть застосовуватися заходи впливу відповідно до діючого законодавства.

Начальник Бершадського міжрайонного управління ГУ Держпродспоживслужби у Вінницькій області  Н.Губко

123