Тетяна Фаренюк : про соціальну роботу у 2018 році
04.01.19

При Чечельницькому районному центрі соціальних служб для сім’ї, дітей та  молоді  працює  14 працівників, із них 10 працівників - фахівці із соціальної роботи, роботою яких охоплені 13 сільських рад та 1 селищна рада. Фахівці із соціальної роботи мають відповідну освіту та пройшли спеціальні курси навчання по роботі з сім’ями, які опинились в складних життєвих обставинах, а також регулярно підвищують свій кваліфікаційний рівень. Завдяки цьому  проблеми сільської громади за допомогою надання комплексних соціальних послуг вирішуються на користь осіб, що потребують уваги і підтримки. За звітний період здійснено навчання, підвищення кваліфікації новоприйнятих фахівців із соціальної роботи РЦ СССДМ – 3 чол.

Робота  фахівців із соціальної роботи першочергово зосереджується  на  ранньому виявленні сімейних  криз з метою  надання необхідної допомоги  у  вирішенні  проблем:

- збереженні сімейного середовища  для  дитини;

- запобіганні вилученню дітей із сімей;

- допомозі соціально неадаптованим сім’ям  у  набутті навичок відповідального батьківства та пошуку власних ресурсів для самостійного розв’язання життєвих проблем сім’ї.

Спеціалісти Центру постійно проводять роботу з  сім’ями, аби своєчасно виявити серед них такі, що опинилися в складних життєвих обставинах та потребують сторонньої підтримки, протягом поточного року здійснено початкову оцінку потреб родини 257 сімей. В яких проживає 317 дітей.  Охоплено 100 % соціальною роботою 52 дітей-сиріт, та дітей, позбавлених батьківського піклування, які проживають у районі, а також охоплені соціальною роботою 21 осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. За даними суб’єктів соціальної роботи у 2018 році в районні виявлено 4 сім’ї, які опинилися в складних життєвих обставинах, в яких виховується 12 дітей. Соціальним супроводом охоплено 47 родин, в яких проживає 102 дітей. За результатами роботи 6 родин (в них 14 дітей)  було знято з соціального супроводу з позитивним результатом.

Одним  із напрямків діяльності Центру протягом поточного року було проведення соціальної роботи з учасниками антитерористичної операції та членами їх сімей, а саме: фахівцями із соціальної роботи районного  центру  соціальних  служб  для  сім’ї,  дітей  та  молоді обстежено та складені соціальні паспорти 236 осіб (родин) 100%, які проходили та проходять військову службу в районах проведення антитерористичної операції.  Вищевказаним родинам роздана дорожня карта військовослужбовцям, учасникам АТО та членам їх родин. Також роздана пам’ятка щодо отримання земельної ділянки. За результатами обстеження даних родин складаються відповідні соціальні потреби осіб (родин). Працівниками районного  центру  соціальних  служб  для  сім’ї,  дітей  та  молоді спільно з управлінням праці та соціального захисту населення РДА постійно надаються консультації щодо права призначення державних соціальних допомог відповідно до норм діючого законодавства сім’ям мобілізованих та демобілізованих військовослужбовців. Усіх 100% військовослужбовців (членів їх родин)  проінформовано  про  порядок  отримання субсидій  та  інших видів соціальних допомог  в  УСЗН  РДА,  розповсюджено серед сімей військовослужбовців  буклет  «Пам’ятка  для  сімей військовослужбовців,  які повернулися із зони  АТО»  та  інформаційний бюлетень   про  установи  та організації  району,  які надають соціальні, медичні та правові послуги сім’ям демобілізованих учасників  АТО.  Протягом поточного року проведено 4зустрічі з учасниками АТО та 8зустрічів з родинами учасників АТО. В результаті проведеної роботи була розроблена орієнтовна збірка матеріалів.

На жаль,  не всі питання можуть вирішити фахівці із соціальної роботи, які трапляються при роботі з клієнтами,  в зв’язку  з цим продовжується робота опікунських рад при виконавчих комітетах сільських та селищної рад району, так як саме в склад опікунських рад входять директори, завучі, соціальні педагоги та психологи шкіл, голови та секретарі сільських та селищної рад, сімейні лікарі та медичні працівники ФАПів та амбулаторій, дільничні інспектори, депутати сільських та селищної рад, а також за згодою представники з  управління праці та соціального захисту населення РДА, служби у справах дітей РДА, кримінально – виконавчої інспекції,  відділу у справах сім’ї, молоді та спорту та районного центру зайнятості. Саме на засіданнях опікунських радах залучаються представники із складу  опікунських рад до вирішення проблем особи чи родини стосовно утримання та виховання дітей в кризових сім’ях. Працівниками Чечельницького районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді протягом 2018 року було ініційовано 119 засідань опікунських рад. І зробивши аналіз результатів проведень опікунських рад, працівники РЦ СССДМ дійшли до єдиного висновку – щомісяця потрібно проводити в кожному населеному пункті вищевказані засідання.

Районною мобільною робочою групою із надання адресних соціальних послуг в територіальних громадах сім’ям, які перебувають у складних життєвих обставинах проводиться відповідна соціальна робота в громадах, яка спрямована на подолання складних життєвих обставин в сім’ях, підвищення виховного потенціалу, відповідальності за життя дітей, допомога в оформленні необхідних документів, реєстрації, сприяння в проходженні медичних оглядів, влаштування на навчання, отримання гуманітарної допомоги, сприяння в оформлені в дитячий садок дітей дошкільного віку, допомогу в раціональному використанні  коштів сімейного бюджету, ознайомлення та попередження батьків про безвідповідальне батьківство. Даною робочою виїзною групою здійснено 21 виїздів, охоплено168 сімей, 16 населених пунктів.

Основними проблемами сімей у складних життєвих обставинах традиційно залишаються складні стосунки в сім’ї, зловживання алкогольними  напоями,  сім’ї   в яких є діти з фізичними вадами, сім’ї, у яких  батьки ухиляються від виконання батьківських обов’язків.  Важливими критеріями якості соціального супроводу є відсоток сімей, знятих з позитивним  результатом та кількість досягнутих конкретних результатів у роботі з цими сім’ями. 

За звітний період обласним ЦСССДМ здійснено навчання за програмою підвищення кваліфікації 2 прийомних сім’ї. Протягом поточного року під соціальним супроводженням  РЦСССДМ  перебуває  4 прийомних сім’ї, в яких виховується 7 дітей. Працівниками РЦСССДМ щоквартально проводяться групи зустрічі прийомних сімей затвердженою тематикою відповідно до плану роботи РЦ СССДМ.

Протягом поточного року 2 та 4 четвер місяця директором РЦ СССДМ спільно з директором районного центру зайнятості, начальником управління праці та соціального захисту населення РДА, начальником служби у справах дітей РДА та начальником управління Пенсійного фонду Чечельницького району відбуваються виїзні прийоми по населених пунктах району. Мета виїздів -  зустрічі з громадою, надання інформації щодо соціального захисту окремих верств населення, а саме: діти, молодь, окремі особи та сім’ї.

Важливим напрямком роботи районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді  є профілактично – просвітницька робота , яка здійснюється в школах району та ПТНЗ №35, а також в пришкільних оздоровчих таборах  щодо запобігання поширенню негативних явищ у дитячому та молодіжному середовищі, пропаганда здорового способу життя, де надаються психологічні, педагогічні консультації з питань взаємовідносин дітей з однолітками, гармонійного розвитку особистості. Крім того, проводяться консультативні заняття щодо поширення знань конвенції ООН про права дитини, з питань профілактики правопорушень серед неповнолітніх. Протягом 2018 року спеціалістами РЦ СССДМ проведено 169груповихзаходів. Учасниками групових заходів стали 3442осіб.

В районі до дня Святого Миколая районної акції «З відкритим серцем до кожної дитини»  від  районного центру соціальних  служб  для  сім’ї, дітей  та  молоді планується вручити новорічні подарунки дітям з інвалідністю, прийомним сім’ям та дітям із сімей переселенців з Донецької та Луганської областей, дітям, в яких батьки є учасниками антитерористичної операції та дітям, які проживають у сім’ях в складних життєвих обставинах – всього 333 осіб.

Для широкого висвітлення роботи діяльності Центру є  створений сайт, який постійно поновлюється. Також на всі заходи запрошуються ЗМІ, а саме: місцеве радіомовлення та районна газета «Чечельницький вісник».

Основні проблемні питання, які потребують вирішення у 2019 році

Забезпечити діяльність фахівців із соціальної роботи протягом 2019 р. в 16 населених пунктах Чечельницького району 100%.

 

Директор  РЦ СССДМ Тетяна  Фаренюк