Т.Гуренко: Про виконання бюджету району за 10 місяців 2019 р
07.11.19

      За десять місяців 2019 року  до загального фонду бюджету району надійшло 185219,7 тис. грн, або  95,3 %     призначень  на вказаний період.

      Власних  доходів мобілізовано в сумі 57121,1  тис. грн, що становить       104,5%   плану, затвердженого органами місцевого самоврядування. План на  10 місяців визначено в обсязі 54668,5 тис. грн, додатково понад план одержано 2452,5 тис. грн.

          Забезпечили  виконання  призначень  по  мобілізації  власних     доходів   всі бюджети району.

         Порівняно з відповідним періодом минулого року надходження власних доходів збільшились на 7870,9 тис. грн, або на 16,0 відсотків. Забезпечено зростання надходжень власних доходів по 16 бюджетах району із 17, або  94,1%. Недосягнуто рівня минулого року  Каташинською сільською радою – недоодержано 39,4 тис. грн.

        Найбільшого бюджетоутворюючого податку – податку  та збору на доходи фізичних осіб надійшло до бюджету району 28737,1 тис. грн, що   складає  99,9 % до  показників затверджених на вказаний період. Темп росту фактичних надходжень по даному податку поточного року до відповідного періоду минулого року становить 106,9%.

        Податку на майно   мобілізовано до бюджету району 10316,0 тис. грн, або 104,2 %  призначень на 10 місяців.   Однак, ще не всі використані резерви по збільшенню надходження орендної плати за землі запасу, резерву, водних ресурсів і багаторічних насаджень. Темп росту фактичних надходжень по даному податку поточного року до відповідного періоду минулого року становить 112,7%.  

         Єдиного податку  за звітний період  одержано в сумі 13778,6 тис. грн, або 109,2 %  планових призначень.   Темп росту фактичних надходжень за  поточний рік до відповідного періоду минулого року становить 113,4%.             

           Крім власних надходжень податків і зборів до загального фонду бюджету району з державного бюджету одержано базової дотації  в сумі 8924,0 тис. грн, або 100 %   планових призначень.

           Субвенції з державного бюджету одержано в сумі 103751,5 тис. грн, або 91,2 %    призначень  на 10 місяців 2019 року.

           За 10 місяців  2019 року  проведено видатків загального фонду на суму 165689,6  тис. грн, що становить 89,8 % призначень на вказаний період, з них на захищені статті 161005,7 тис. грн, або 97,2 % всіх видатків. Зокрема, виконання бюджетів по видатках у відсотках до  призначень на відповідний період по видах бюджетів: районний – 89,0%,  селищний – 97,7%, сільські бюджети – 91,5 %.    

           Видатки загального фонду на освіту склали 63512,0 тис. грн (38,3%), охорону здоров’я –15632,9 тис. грн, 9,4), соціальний захист і соціальне забезпечення – 44643,7 тис. грн (26,9%), житлово-комунальне господарство-3157,4 тис. грн (1,9%), культуру – 4808,6 тис. грн (2,9%), фізкультуру і спорт – 704,3 тис. грн (0,4%).

         По спеціальному фонду видатки склали 11035,9 тис. грн, з них районний бюджет – 5879,4 тис. грн, селищний – 2251,5 тис. грн, сільські бюджети – 2905,0 тис. грн.

         Заборгованість по бюджетних установах  (загальний фонд) станом на 01.11.2019 р. становить 195,5  тис. грн, в тому числі  по  КНП «Чечельницька ЦРЛ» -187,1 тис. грн ( заробітна плата та нарахування на заробітну плату) та за відшкодування на централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет - 8,4 тис. грн.

         Розрахунки за спожиті енергоносії  бюджетними установами та послуги зв’язку проводяться своєчасно.

         По соціальних виплатах станом на 01.11.2019 року заборгованість становить 13,1 тис. грн, в т.ч. 12,2 тис. грн, це заборгованість за 2015р. з держбюджету на інші пільги  за зв’язок та проїзд та 0,9 тис. грн за рахунок субвенції з обласного бюджету на поховання учасників бойових дій.

Дані про виконання завдання по надходженню власних та закріплених доходів місцевими бюджетами району станом на 01.11.2019р. (переглянути)

Заступник начальника, начальник бюджетного відділу фінансового управління РДА Тетяна Гуренко

123