У малого та середнього бізнесу району є перспектива

Голова РДА М.Ф.Качинський:
У  МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ РАЙОНУ Є ПЕРСПЕКТИВА
 
Важливим напрямком економічних реформ в Україні є створення сприятливого середовища для формування та функціонування суб'єктів малого та середнього підприємництва,  яке є одним із дієвих засобів розв'язання першочергових соціально-економічних проблем району.
А це: прискорення структурної перебудови економіки, забезпечення насиченості ринку товарами та послугами, створення конкурентного середовища, істотне поповнення місцевих бюджетів, створення додаткових робочих місць, вирішення питання зайнятості населення, поліпшення загальних параметрів інвестиційного клімату, забезпечення ефективного використання місцевих сировинних ресурсів.
Тепер, як ніколи, у ринковому середовищі створено сприятливі об'єктивні передумови для подальшого розвитку малого та середнього бізнесу. Конституцією і законодавством України затверджено рівні права всіх форм власності та право кожного громадянина на підприємницьку діяльність, яка не заборонена законом.
 В районі забезпечено програмний підхід до розвитку малого і середнього підприємництва. З цією метою  розроблено "Програму розвитку малого і середнього підприємництва Чечельницького району на 2013 - 2014 роки". А це означає: спрямування дій місцевих органів державної виконавчої влади, суб'єктів малого і середнього підприємництва, спілки підприємців, установ ринкової інфраструктури на створення і підтримання сприятливого середовища для розвитку малого та середнього підприємництва, формування і впровадження ефективної державно - громадської системи його обслуговування, підтримки і захисту.
Пріоритетні напрямки:
- впорядкування нормативно - правового регулювання підприємницької діяльності;
- фінансово-кредитна та інвестиційна підтримка;
- ресурсна та інформаційна підтримка, розвиток інфраструктури підприємництва, підвищення кваліфікації кадрів у сфері підприємництва.
Станом на 01.01.2013 року в районі налічувалось 982 суб'єктів, із них 105 малих підприємств - юридичних осіб (80 діючих) та 877 суб'єктів підприємницької діяльності - фізичних осіб (669 діючих). 
У 2012 році чисельність найманих працівників малих підприємств становила 444 чоловіки. Середньомісячна заробітна плата одного найманого працівника малих підприємств у 2012 році становила 1140,0 грн.
Загальна сума надходжень до бюджетів усіх рівнів по Чечельницькому району у 2012 році склала 19 млн. 922,05 тис.грн., в тому числі сума надходжень від суб'єктів малого підприємництва - 5 млн. 724,37 тис.грн., із них 4 млн. 011,14 тис.грн. - суб'єкти підприємницької діяльності юридичні особи та 1731,23 - суб'єкти підприємницької діяльності фізичні особи.
У 2012 році частка малих підприємств, які отримали прибуток, становила 76,6%. Даний показник прогнозується на завершення 2013 року.
Загальна сума надходжень до бюджетів усіх рівнів по Чечельницькому району у І півріччі 2013 року склала 8 млн. 856,0 тис.грн., в тому числі сума надходжень від суб'єктів малого підприємництва - 2 млн. 656,8 тис. грн., із них 1 млн. 726,9 тис.грн. - суб'єкти підприємницької діяльності - юридичні особи та 929,9 тис.грн. - суб'єкти підприємницької діяльності - фізичні особи.
Слід відзначити, що до суб'єктів малого та середнього бізнесу району відносяться підприємства основного кола - ТОВ "Чечельницький молочний завод"(обсяг продукції за 5 міс. 2013р. - 5148,0 тис. грн., середньомісячна зарплата 1754,14 грн.), ТОВ "ЛісМайстер" (відповідно: 2670,9 тис.грн., 1283,00 грн.), ТОВ ВНФ "Полімергаз" (185,0 тис. грн., 2111,87 грн.) та ВАТ Чечельницьке РП "Агромаш" (450,8 тис. грн., 1256,10 грн.).
Чисельність найманих працівників малих підприємств району у 2013  році становить 450 чоловік, що на 6 осіб більше, ніж у м. р. Середньомісячна заробітна плата одного найманого працівника малих підприємств у І півріччі 2013 року становить 1350,0 грн., що на 210 грн., або на 18% більше аналогічного періоду минулого року.  
З початку року проведено державну реєстрацію 5 юридичних та 20 фізичних осіб суб'єктів господарювання. Припинили діяльність 3 юридичних та 49 фізичних осіб -  суб'єктів підприємницької діяльності.
Для суб'єктів підприємницької діяльності як юридичних, так і фізичних осіб  найбільш поширеним видом діяльності є роздрібна торгівля, а серед інших видів діяльності: виробництво меблів, виробів з бетону та цементу, лісопильне та стругальне виробництво, виробництво продукції з металу, наданням послуг з вантажних та пасажирських перевезень, побутових послуг, послуг по технічному обслуговуванню та ремонту автомобілів тощо.
З метою створення сприятливих умов для розвитку підприємницького середовища в районі діє "гаряча лінія" для спілкування  з органами виконавчої влади щодо надання по телефону  юридичних консультацій, роз'яснень нових законодавчих актів, організації бізнесу молодими підприємцями, проведенням державної реєстрації, отримання відповідних дозволів на початок роботи тощо.
Однією із соціальних ініці-атив президента України В. Ф. Януковича, є створення у кожному районному центрі та в містах обласного значення Центрів надання адміністративних послуг.
Чечельницькою районною державною адміністрацією, на виконання доручення голови Вінницької обласної державної адміністрації І.М.Мовчана,  проводиться робота по створенню у районі Центру надання адміністративних послуг, у якому працюватимуть спеціалісти різних управлінь, відділів райдержадміністрації, Державний реєстратор, Державний адміністратор дозвільного центру та інших підрозділів, які надають адміністративні послуги.
Створення Центру надання адміністративних послуг надасть можливість суб'єктам підприємницької діяльності: юридичним, фізичним особам та громадянам району, отримувати ті чи інші адміністративні послуги не затрачуючи на це багато часу. 
В районній газеті "Чечельницький вісник" висвітлюється робота малих підприємств району, реалізація заходів виконання Програми розвитку малого та середнього підприємництва, робота єдиного реєстраційного офісу та дозвільного центру. На офіційному сайті Чечельницької районної державної адміністрації оприлюднюються прийняті регуляторні акти.
Через місцеве радіо "Лада" озвучується інформація про поточний стан розвитку малого та середнього підприємництва, можливості відшкодування їм відсоткових ставок за кредитами з обласного бюджету.
Одним з головних завдань розвитку малого підприємництва є вирішення питань зайнятості населення. Тому систематично проводиться робота по залученню незай-нятого населення до роботи у сфері малого підприємництва.
Управлінням економіки РДА спільно з районним центром зайнятості з даного питання проводяться семінари різної тематики, зокрема: "Як розпочати свій бізнес", "Від бізнес-ідеї - до власної справи" та інші, в яких беруть участь незайняті громадяни.
Разом із цим, суб'єкти підприємницької діяльності у своїй діяльності зустрічаються з різними проблемами, зокрема:
- суперечливість і неповнота чинних нормативно-правових актів, що регулюють діяльність суб'єктів підприємництва;
- недосконала система оподаткування;
- обмежений доступ до фінансових ресурсів через неврегульованість питань фінансування і кредитування, зокрема мікрокредитування малого підприємництва;
- незначні обсяги державної фінансової підтримки;
- недостатня розвиненість інфраструктури підтримки малого підприємництва;
- недостатній рівень професійних знань і досвіду підприємців-початківців  щодо ведення підприємницької діяльності в сучасних умовах.
Питання, які стосуються розвитку суб'єктів малого та середнього бізнесу району, зокрема: вчасна виплата заробітної плати працівникам та легалізації зайнятості населення перебувають на постійному контролі управлінь, відділів та інших структурних підрозділів райдержадміністрації.