Відбулася чергова, 27 сесія районної ради

17 липня 2015 р. відбулася 27 сесія районної ради 6 скликання. Прийнятим рішенням № 347,відповідно до пункту 17 частини 1 статті 43 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", статей 14,23,78 Бюджетного кодексу України, з метою здійснення невідкладних видатків, враховуючи клопотання фінансового управління районної державної адміністрації, висновки постійної комісії районної ради з питань бюджету, проведення економічних реформ та комунальної власності, районна рада ВИРІШИЛА:

1. Внести до рішення 23 сесії районної ради 6 скликання від 15 січня 2015 року № 301 „Про районний бюджет на 2015рік" такі зміни:

1.1. Збільшити доходи загального фонду районного бюджету на загальну суму 240000 грн., в тому числі:

- „Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати" на суму 75000 грн.;

- „Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами" на суму 2000 грн.;

- „Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата" на суму 56000 грн.;

- „Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування" на суму 64000 грн.;

- „Податок на доходи фізичних осіб із суми пенсійних виплат або щомісячного довічного грошового утримання, що оподатковуються відповідно до підпункту 164.2.19 пункту 164.2 статті 164 Податкового кодексу" на суму 18000грн; за ККД 24060300 „Інші надходження" на суму 25000 грн..

 

1.2. Збільшити доходи загального фонду районного бюджету за ККД 41035000 «Інші субвенції» на суму 42216 грн. за рахунок коштів, що передаються з загального фонду бюджету сільських рад до районного бюджету згідно затверджених угод з районною радою, в т.ч. на виконання районної програми військово-патріотичного виховання, підготовки молоді до військової служби в Збройних Силах України, рекламування та пропагування служби за контрактом на 2012-2016 роки (зі змінами) - 36000 грн. та на виконання районної програми відпочинку та оздоровлення дітей і молоді на 2014-2018 роки - 6216 грн.

1.3. Збільшити видатки загального фонду районного бюджету на загальну суму 248516 грн., в т.ч. головним   розпорядникам   коштів: 1.3.1. Чечельницькій районній раді: - за КТКВ 091209 „Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів" на суму 208500 грн. на виконання районної програми військово-патріотичного   виховання,   підготовки   молоді   до   військової   служби   в Збройних   Силах   України,   рекламування   та   пропагування   служби   за контрактом на 2012-2016 роки (забезпечення дровами сімей учасників АТО та родин загиблих військовослужбовців);

1.3.2. Фінансовому управлінню Чечельницькоїрайдержадміністрації:
за КТКВ 250344 „Субвенція з місцевого бюджету державному
бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного
розвитку регіонів" на суму 5000 грн. на виконання Комплексної районної
програми виконання Чечельницькою районною державною адміністрацією
повноважень, делегованих Чечельницькою районною радою по забезпеченню
державної політики в бюджетній та соціальній сфері і реалізації заходів
соціально-економічного розвитку Чечельницького району на 2015-2016 роки.
Розпорядником         коштів         визначити         фінансове          управління

райдержадміністрації.

1.3.3.Відділу освіти райдержадміністрації:

за КТКВ 091108 „Заходи з оздоровлення та відпочинку дітей, крім заходів з оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" на суму 15716 грн., на виконання районної програми відпочинку та оздоровлення дітей і молоді на 2014-2018 роки.

1.3.4. Управлінню праці і соціального захисту населення райдержадміністрації:

за КТКВ 090417 "Витрати на поховання учасників бойових дій та інвалідів війни" на суму 1300 грн.

1.3.5.Чечельницькій районній державній адміністрації:

за КТКВ 080800 "Центри первинної медичної (медико-санітарної допомоги"  на  суму   18000  грн.   для  забезпечення  проведення  медичних оглядів військовозобов' язаних.

1.4. Збільшити видатки спеціального фонду районного бюджету головному розпоряднику коштів - фінансовому управлінню Чечельницької

 

райдержадмшістрації, за КТКВ 250380 „Інші субвенції", КЕКВ 3220 „Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів" на суму 33700 грн. для передачі коштів обласному бюджету з районного бюджету на співфінансування капітального ремонту КЗ "Чечельницька ЗОШ 1-3 ст.№ 1".

2. Фінансування видатків, зазначених пунктами 1.3, 1.4 на загальну суму 282216 грн. провести за рахунок внесення змін до доходів загального фонду бюджету на суму 240000 грн. та іншої субвенції, що передається з сільських бюджетів районному бюджету на суму 42216 грн., в тому числі кошти, передані із загального фонду районного бюджету до бюджету розвитку спеціального фонду в сумі 33700 грн. (субвенція обласному бюджету на співфінансування капітального ремонту КЗ "Чечельницька ЗОШ 1-3 ст.№ 1").

3.        Збільшити профіцит загального фонду районного бюджету на суму 33700грн., напрямком використання якого визначити передачу коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) згідно з додатком 2.

4.        Збільшити дефіцит спеціального фонду районного бюджету на суму 33700 грн., джерелом покриття якого визначити надходження коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) згідно з додатком 2.

5.   Здійснити перерозподіл видатків за тимчасовою класифікацією
видатків загального фонду районного бюджету головного розпорядника
коштів - управління праці і соціального захисту населення
райдержадмшістрації, а саме: за рахунок субвенції з державного бюджету
місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв"язку, інших передбачених
законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування,
оплату електроенергії) збільшити видатки за КТКВ 090203 „Інші пільги
ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України
"Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту, особам, які
мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам
померлих (загиблих) осіб" на суму 1100 грн., за КТКВ 090214 „Пільги
окремим категоріям громадян з послуг зв"язку" на суму 200 грн. та
відповідно, зменшити видатки за КТКВ 090209 "Інші пільги громадянам, які
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та
опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких
пов'язана з Чорнобильською катастрофою" на суму 1300 грн.

6. Внести зміни до п.1.1.3 рішення районної ради № 338 від 23.04.2015р. про виділення додатково коштів у сумі 80000 грн., слова „...на проведення ремонтно-будівельних робіт по відновленню військового містечка № 100 Гайсинського гарнізону для розміщення особового складу військової частини 40550" замінити словами „на проведення капітального та поточного ремонту визначених приміщень військової частини 40550 (військового містечка № 100) спеціального військового підрозділу, який є балансоутримувачем відповідних приміщень, а саме квартирно-експлуатаційного відділу м.Вінниця".

 

7. Затвердити зміни до рішення 23 сесії районної ради 6 скликання від 15 січня 2015 року № 301 „Про районний бюджет на 2015 рік", внесені розпорядженням голови районної державної адміністрації за погодженням з постійною комісією районної ради з питань бюджету, проведення економічних реформ та комунальної власності, а саме:

- від 19 червня 2015р. № 155 - про виділення коштів головному розпоряднику коштів - відділу освіти райдержадміністрації за КТКВ 070201 „Загальноосвітні школи" на суму 7230 грн. за рахунок іншої субвенції, яка передається з сільського бюджету районному бюджету відповідно затвердженої угоди між Лузькою сільською радою та районною радою.

від 24 червня 2015р. № 161 - про виділення коштів головному розпоряднику коштів - райдержадміністрації за КТКВ 091108 „Заходи з оздоровлення та відпочинку дітей, крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" на суму 3108 грн. за рахунок іншої субвенції, яка передається з сільського бюджету районному бюджету відповідно затвердженої угоди між Стратіївською сільською радою та районною радою.

8.Фінансовому управлінню районної державної адміністрації (Решетник Н.О.) внести зміни до районного бюджету на 2015 року згідно з додатками 1,2,3,4,6 до цього рішення.

9.Додатки 1,2,3,4,6 до цього рішення є його невід"ємною частиною.

10.  Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну
комісію районної ради з питань бюджету, проведення економічних реформ
та комунальної власності (Л.С. Іванова).