Власні доходи за підсумками 5 місяців
05.06.19

За п’ять місяців 2019 року  до загального фонду бюджету району надійшло 86852,6 тис грн, або  98,3 % призначень  на вказаний період.

        Власних  доходів мобілізовано в сумі 22505,2 тис грн, що становить 105,9 % плану, затвердженого органами місцевого самоврядування. План на  5 місяців визначено в обсязі 21250,1тис.грн.,  додатково понад план одержано 1255,1 тис грн.

        Забезпечили  виконання  призначень  по  мобілізації  власних доходів 17 із 17 бюджетів, або 100 %.

 

         Порівняно з відповідним періодом минулого року надходження власних і закріплених доходів збільшились на 2543,8 тис грн, або на 12,7 відсотків. Забезпечено зростання надходжень власних доходів по 10 бюджетах району із 17, або  58,8%. Недосягнуто рівня минулого року:  Вербською сільською радою  недоодержано 45,1 тис грн, Демівською сільською радою - 58,5 тис грн,  Каташинською сільською радою – 0,7 тис грн,  Куренівською сільською радою – 20,2 тис грн, Любомирською сільською радою – 75,4 тис грн, Стратіївською сільською радою – 51,2 тис грн та Білокамінською сільською радою – 24,2 тис грн. 

        Найбільшого бюджетоутворюючого податку – податку  та збору на доходи фізичних осіб надійшло до бюджету району 10800,7 тис грн, що   складає  101,7 % до  показників затверджених на вказаний період. Темп росту фактичних надходжень по даному податку поточного року до відповідного періоду минулого року становить 115,6%.

       Податку на майно   мобілізовано до бюджету району 14,0 тис грн, або 155,4 %  призначень на 5 місяців.   Однак, ще не всі використані резерви по збільшенню надходження орендної плати за землі запасу, резерву, водних ресурсів і багаторічних насаджень.       

       Єдиного податку  за звітний період  одержано в сумі 5977,3 тис грн, або 119,5 %  планових призначень.   Темп росту фактичних надходжень за  поточний рік до відповідного періоду минулого року становить 108,4%.             

           Крім власних надходжень податків і зборів до загального фонду бюджету району з державного бюджету одержано базової дотації  в сумі 4462,0 тис грн  або 100 %   планових призначень           Субвенції з державного та обласного бюджету одержано в сумі 21087,1  тис грн, або 87,2 %    призначень  на 5 місяців 2019 року.   

            За 5 місяців  2019 року  проведено видатків загального фонду на суму 77170,7 тис грн, що становить 90,5 % призначень на вказаний період, з них на захищені статті 74786,6 тис грн, або 96,9 % всіх видатків. Зокрема, виконання бюджетів по видатках у відсотках до  призначень на відповідний період по видах бюджетів: районний – 90,5%,  селищний – 94,1 %, сільські бюджети – 88,6 %.            Видатки загального фонду на освіту склали 29104,3 тис грн (86,7%), охорону здоров’я –7332,6 тис грн (98,2%), соціальний захист і соціальне забезпечення –22455,5 тис грн (90,9 %), житлово-комунальне господарство-1416,8 тис грн (90,3%), культуру–2097,0 тис грн (89,8%), фізкультуру і спорт – 349,3 тис грн (91,0%).

         По спеціальному фонду видатки склали 3891,3 тис грн, з них районний бюджет – 1316,9 тис грн,селищний – 1377,8 тис грн, сільські бюджети – 1196,6 тис грн.

        Заборгованість по бюджетних установах (загальний фонд) станом на 01.06.2019 р. становить 801,5 тис грн, в тому числі : по  КНП «Чечельницька ЦРЛ» - заробітна плата та нарахування на заробітну плату  в сумі 456,6 тис грн; по відділу освіти - 344,9 тис грн за електроенергію.

         Розрахунки за послуги зв’язку проводяться своєчасно.

         По соціальних виплатах станом на 01.06.2019 року заборгованість становить 37,9 тис грн, в т.ч. за рахунок іншої субвенції з обласного бюджету на поховання - 0,9 тис грн  та за пільговий проїзд - 24,8 тис грн;   заборгованість за 2015 р. з держбюджету на інші пільги  за зв’язок та проїзд – 12,2 тис грн.

            ДАНІ про виконання завдання по надходженню  власних та закріплених доходів місцевими бюджетами району станом на 01.06.2019р. (переглянути)         

 

       Заступник начальника -  начальник бюджетного відділу  Тетяна Гуренко