За 2017 рік бюджет району збільшився більш, ніж на 15 млн грн
03.01.18

За повідомленням начальника фінансового управління райдержадміністрації Ніни РЕШЕТНИК, впродовж 2017 року  до загального фонду бюджету району надійшло 180788,6 тис.грн., або  102,1 %  річних   призначень.

          Власних  доходів мобілізовано в сумі 52074,3 тис.грн., що становить  110,9 %   плану , затвердженого органами місцевого самоврядування. Річний уточнений план 2017 року визначено в обсязі 46940,0 тис.грн.,  додатково понад план одержано  5134,0 тис.грн.

          Порівняно з відповідним періодом минулого року надходження власних  доходів збільшились на 15360,7 тис.грн., або  на 141,8 відсотків. Забезпечено зростання   надходжень власних  доходів  по  17 бюджетах району із 17, або  100 %.

         Найкращий рівень виконання уточненого річного плану    2017 року по надходженях власних доходів забезпечили: Бондурівська сільська рада – 125,5 %, Лузька – 130,8%, Стратіївська – 116,5%.  Найнижчий рівень виконання по Білокамінській сільська рада – 100,1%, Любомирській сільській раді – 100,9%,  Ольгопільській сільській раді – 102,9%.

          Забезпечили  виконання  призначень  по  мобілізації  власних     доходів  до  загального  фонду 17 із 17    бюджетів, або 100,0 %.

          Із 11-ти затверджених місцевими органами доходних джерел на 2017 рік,  забезпечено виконання по всіх, або  100,0 %.

         Найбільшого бюджетоутворюючого податку – податку  та збору на доходи фізичних осіб надійшло до бюджету району 25462,5 тис.грн., що   складає  114,7 % до уточнених показників на вказаний період. Темп росту фактичних надходжень по даному податку за 2017 рік до відповідного періоду минулого року становить 167,5%.

          Податку на майно   мобілізовано до бюджету району 9743,0 тис.грн., або 110,3 %  призначень 2017 року. Найбільший рівень виконання плану по податку на майно від 140% до 160% забезпечено по  Бондурівській та Берізецькій  сільській раді  Найнижчий показник виконання від від 90% до 100% - по бюджетах Бритавської та Любомирської сільської ради. Темп росту фактичних надходжень за 2017 рік до минулого року становить 116,9%.

        Однак, ще не всі використані резерви по збільшенню надходження орендної плати за землі запасу, резерву, водних ресурсів і багаторічних насаджень.

        Єдиного податку  за звітний період  одержано в сумі 11536,2 тис.грн., або 101,7 %  планових призначень.  Найбільший рівень виконання плану єдиного податку від 120% до 160%  забезпечено по  Бритавській  та  Лузьській сільській раді. Найнижчий показник виконання від 70% до 100% - по  Берізецькій та Білокамінській сільській раді.Темп росту фактичних надходжень за 2017 рік до  минулого року становить 128,5 %.

            Крім власних надходжень податків і зборів до загального фонду бюджету району з державного бюджету одержано базової дотації  в сумі 7211,9 тис.грн. або 100 %   планових призначень .

             Субвенції з державного та обласного бюджету одержано в сумі  112647,7 тис.грн., або 98,8%    призначень  на  2017 рік.

             За 2017 рік  проведено видатків загального фонду на суму 175331,7 тис.грн., що становить 98,3 % уточнених річних призначень , з них захищені статті 165124,2 тис.грн., або 94,2%  всіх видатків.      

            Зокрема, виконання бюджетів по видатках у відсотках до уточнених призначень на відповідний період по видах бюджетів: районний 98,5%,  селищний 99,2 %, сільські бюджети –97,3 %.

            Видатки загального фонду на освіту склали 59045,7 тис.грн.(98,7%), охорону здоров”я – 21758,5 тис.грн.(99,9%), соціальний захист і соціальне забезпечення –53606,3 тис.грн. (97,4%), житлово-комунальне господарство-3972,2 тис.грн.(96,1 %), культуру–6666,3 тис.грн.(98,4%),фізкультуру і спорт – 581,3 тис.грн.(99,5%).

             По спеціальному фонду видатки склали 16638,2 тис.грн., з них районний бюджет 7296,9 тис.грн., селищний бюджет 5424,5 тис.грн, сільські бюджети 3916,8 тис.грн.  Капітальні видатки – 12979,7 тис.грн.

            Заборгованість по бюджетних установах (загальний фонд) станом на 01.01.2018 р. відсутня.  Розрахунки по заробітній платі та нарахуваннях на заробітну плату працівникам бюджетних установ, за спожиті енергоносії та послуги зв”язку проводяться своєчасно.

           По соціальних виплатах станом на 01.01.2018 року заборгованість становить 5476,9 тис.грн, в т.ч. за рахунок субвенції з державного бюджету (пільги та субсидії на ЖКП- 5415,9 тис.грн., пільги та субсидії на придбання твердого палива 18,0 тис.грн., зв’язок та проїзд – 43,0 тис.грн. -заборгованість за 2015р.).

Таблиця виконання доходів (завантажити)

123