Звіт першого заступника голови Чечельницької РДА за 2019 рік
11.02.20

Шановні Чечельничани!

Вашій увазі пропонується  звіт Чечельницької райдержадміністраці за 2019 рік про виконання делегованих повноважень в якому відображено основні характеристики діяльності народно-господарського комплексу та соціальної сфери району.

Пріоритетними напрямками роботи райдержадміністрації  протягом 2019 року були:забезпечення безпеки життєдіяльності жителів району,зростання конкурентоспроможності економіки району,  залучення інвестиційних коштів в соціально-економічний розвиток району, розвиток соціальної сфери та житлово-комунального господарства,, децентралізація влади та  міжнародна співпраця

Розпочну виступ з заходів які вживалися для забезпечення безпеки життєдіяльності населення району.

Основними завданнями в 2019році по вказаному напрямку були: забезпечення громадського порядку, організація територіальної оборони, запобігання виникненню надзвичайних ситуацій.В умовах військової агресії, яку проводить Російська федерація на сході та півдні нашої країни значна увага приділялась організації співпраці із військовим комісаріатом.

Чечельницьким військовим комісаріатом вживались заходи по виконанню завдань щодо призову громадян на строкову службу, формування загону територіальної оборони.

Всього у 2019 році призвані до лав ЗСУ на строкову службу  – 28 юнаків, з них під час весняного призову – 14 громадян;

під час осіннього призову  – 14 громадян.

Залучено на військову службу за контрактом - 24 громадянина.

Направлено на навчальні збори – 14 резервістів.

На виконання завдань  з попередження та ліквідації надзвичайних ситуацій спрямовано:

на протипожежну безпеку – 100,0 тис грн;

на  зміцнення стану  правопорядку-100,0 тис.грн;

на ліквідацію надзвичайних ситуацій з резервного фонду – 42,5 тис грн;

для районного військкомату - 85,0 тис.грн.

Одним із елементів конкурентоспроможності економіки є виконання планових надходжень до місцевих бюджетів.

За 2019 рік власних доходів до бюджету мобілізовано в сумі 68,2 млн. грн., що становить 103,9 % плану затвердженого органами місцевого самоврядування. В тому числі до районного бюджету мобілізовано 35,6 млн. грн., до сільських та селищного бюджетів 32,6 млн. грн.

В порівнянні до 2018 року власних і закріплених доходів надійшло на 7,3 млн. грн. або на 14,1% більше. Слід відмітити, що завдяки бюджетній децентралізації місцеві бюджети отримали значні суми доходів, якими можуть розпоряджатися на місцях.

Порівняно з відповідним періодом минулого року надходження власних і закріплених доходів збільшились на 8845,9 тис.грн., або на 14,9 відсотків. Забезпечено зростання надходжень власних доходів по всіх бюджетах району.

            Забезпечили  виконання  призначень  по  мобілізації  власних     доходів  до  загального  фонду 17 із 17    бюджетів, або 100 % .

           Найбільшого бюджетоутворюючого податку – податку  та збору на доходи фізичних осіб надійшло до бюджету району 35141,2 тис.грн., що   складає  103,1 % до  показників затверджених на вказаний період. Темп росту фактичних надходжень по даному податку поточного року до відповідного періоду минулого року становить 15,4%.

            Податку на майно   мобілізовано до бюджету району 11927,6 тис.грн., або 105,9 % річних призначень. Темп росту фактичних надходжень по даному податку поточного року до відповідного періоду минулого року становить 10,6%.    Однак, ще не всі використані резерви по збільшенню надходження орендної плати за землі запасу, резерву, водних ресурсів і багаторічних насаджень.        

                Єдиного податку  за звітний період  одержано в сумі 16114,6 тис.грн., або 103,4 %  планових призначень.   Темп росту фактичних надходжень за  поточний рік до відповідного періоду минулого року становить 14,0%.

Крім власних надходжень податків і зборів до загального фонду бюджету району з державного бюджету одержано базової дотації  в сумі 10708,2 тис.грн. або 100 %   планових призначень .

           Субвенції з державного та обласного бюджету одержано в сумі

119955,3  тис.грн., або 92,0 %    призначень   2019 року.

Видатки загального фонду на освіту склали 77608,1 тис.грн.(38,4%), охорону здоров”я –19384,3 тис.грн.(9,6), соціальний захист і соціальне забезпечення –52427,9 тис.грн. (26,0%), житлово-комунальне господарство-4066,8 тис.грн.(2,0%), культуру – 6082,0 тис.грн.(3,0%), фізкультуру і спорт – 875,0 тис.грн.(0,4%).

На виконання Доручення голови Вінницької обласної державної адміністрації з метою економії бюджетних коштів в районі  запроваджено систему електронних закупівель Рrozorro та створено на сайті  РДА  рубрику  щодо стану закупівель  розпорядників коштів місцевих бюджетів.

Протягом 2019 року проведено закупівель через систему на  загальну суму 17,3 млн грн. запланованих коштів. Здійснено 229 закупівель на суму -16,3 млн грн..Економія коштів по  закупівлі становить  - 1,0 млн. грн., або 5,8%.

РОЗВИТОК ПІДПРИЄМНИЦТВА

Станом на 01.01.2020 року в районі зареєстровано 573 фізичних осіб та 329 юридичний суб’єктів підприємницької діяльності. За даними моніторингу в районі діє 125 малих підприємств.

Протягом року започаткували діяльність 57 суб’єктів господарювання. Надходження до місцевого бюджету від діяльності малого та середнього бізнесу по району за 2019 рік становить 50,4 млн.грн., що на 6,1 млн.грн. або 13,8% більше ніж у 2018 році.

Єдиний податок з юридичних та фізичних осіб -16,1 млн. грн., питома вага таких платників у загальному обсязі до місцевого бюджету складає 23,2 %, державного – 39,6 %.

         Розпорядженням голови райдержадміністрації затверджено оновлений Перелік адміністративних послуг, який збільшився з 65 послуг до 98.

Для створення зручних та доступних умов для отримання громадянами та суб’єктами господарювання якісних послуг працює ЦНАП , яким у 2019 році надано – 22398 різноманітних адміністративних послуг суб’єктам звернення (що на 10241 більше ніж у минулому році), в тому числі:

у сфері земельних відносин – 10201 послуг;

соціальні послуги – 6742;

реєстрація прав на нерухоме майно – 2077;

реєстрація бізнесу - 318

документів дозвільного характеру – 551.

У відділі Державної міграційної служби встановлено сучасне обладнання для виготовлення закордонних паспортів та ІД карток.

За 2019 рік виготовлено 940 штук закордонних паспортів (у 2018 – 1213 штук), 919 ІД картки (у 2018 – 661штук).

Агропромисловий сектор відіграє провідну роль в економіці району. Його значення полягає не лише в забезпеченні населення харчовими продуктами, але і в тому, що він впливає на зайнятість населення, наповнення бюджету та ефективний розвиток району.

     Загальна площа району становить 75,9 тис га

     Площа сільськогосподарських угідь по району – 50,6   тис га

в т.ч. ріллі    -  41,5 тис га

      Роботу  з вироблення сільськогосподарської продукції  забезпечують  16 сільськогосподарських підприємств  та 53 фермерських господарства.

Для зміцнення мат. – тех. бази придбано 23 одиниці с/г техніки на суму - 21,4 млн. грн.    

У 2019 р. валовий збір зерна становить 124,7 тис . тонн, район ввійшов у 10 кращих по області . Урожайність зернових та зернобобових культур в районі  становить 73.5 ц/га, що на 4.7 ц/га більше проти минулого року . Як ви бачите на діаграмі в порівнянні за 5 попередніх років, сільськогосподарські підприємства досягли максимальних результатів по урожайності зернових.

         В структурі посівів: зернові культури - 60,6%, технічні –37,9%, кормові  - 1,5%         Під майбутній урожай 2020 року посіяно 12.8 тис. га озимих культур.«

Подано 821 документи на отримання дотації (15 сільських та селищна ради). Сума нарахованої дотації – 2833,4 тис. грн., виплачена в повному обсязі.

      В  районі промислова галузь представлена 2  підприємствами – ТОВ «ЛісМайстер» з  обсягом реалізованої промислової продукції у діючих цінах – 26,9 млн грн., що на 821,4 тис. грн. більше ніж в аналогічному періоді 2018 року. Придбано нового обладнання на суму 1,1 млн.грн.

ТОВ «Вілла Мілк» з обсягом           реалізованої продукції – 3,3 млн грн. Завод введено в експлуатацію у лютому 2019 року. Створено 14 нових робочих місць.

      Особливість підприємства в тому, що воно має завершений цикл виробництв — від вирощування кормів, утримання поголів'я молочного стада до переробки молочної сировини та виробництва кінцевого продукту споживання.

    Потужність підприємства складає 5 тон молока за зміну. З нього наразі виробляють такі види продукції:

 молоко, кефір ряжанку,  сметану, йогурти, масло, м’які сири та бринзу.

В районі простежується позитивна тенденція до поступового зростання доходів населення, підвищення рівня заробітної плати.

Середній розмір заробітної плати по району за січень – грудень 2019 року становила 7206,1 грн., у 2018 році – 6251,8 грн (+954,3 грн.)., в тому числі у сільському господарстві –за 2019 рік – 8008,2 грн., у 2018 році – 6658,3 грн. (+1349,9 грн.), у промисловості – за 2019 рік – 4691,2 грн., у 2018році – 4336,4 грн. (+354,8.).

Одним із важливих напрямків роботи є залучення інвестицій в економіку району.

     За рахунок субвенцій з Державного бюджету на здійснення заходів щодо соціально – економічного розвитку окремих територій отримано коштів на 49 об’єктів в сумі -  10988,8  тис.грн. ,освоєно – 10758,6 тис.грн. , залишилось на рахунках - 230,2 тис.грн.

 Результати по найбільших проектах:

 • покращення інфраструктури селища Чечельник – 3326,5 тис грн.
 • капітальний ремонт спортивного залу Чечельницької школи    № 1» – 826,0 тис грн.

     - проведення капітального ремонту 1 і 2 поверху будівлі поліклініки – 1,0 млн грн.

Переможцями 16-го Обласного конкурсу проектів розвитку територіальних громад визначено 4 проекти на загальну суму - 973,8 тис. грн. з них кошти фонду конкурсу  - 320,0 тис. грн.; партнерів та власні кошти – 653,8 тис. грн.

   З 1 січня 2018 року  відповідно до статті 32 Закону України "Про відходи" потрібно сортувати все сміття за видами матеріалів, а також розділяти його на придатне для повторного використання  та  для захоронення. Уже розпочали роботу по сортуванню сміття 3 сільських ради  - Берізки –Чечельницькі , на території якої протягом 2018-2019 років облаштовано 35 площадок, на яких розміщено по два контейнери для сортування скла та пластику, Каташинська- придбано 30 контейнерів:

18 євроконтейнерів на 1100 л для роздільного збору ТПВ

12 пластикових контейнерів на 140 л

 Бондурівська - Придбано 13 контейнерів:

9 євроконтейнерів на 1100 л для роздільного збору ТПВ

та 4 пластикових на 140 л.

Чечельницьким дорожньо-ремонтним пунктом філії «Бершадський райавтодор» за рахунок коштів державного та місцевого  бюджетів, проведено роботи по ремонту та утриманню автодоріг загального користування місцевого значення та комунальних доріг. З початку року виконано робіт на суму 8,1 млн грн., в тому числі на дорогах загального користування  - 5,5млн.грн. (передані до сфери управління Вінницької ОДА- - О-02-25-01Чечельник-Кодима - 4,7 млн грн.,- 0-02-25-03 Чечельник - Б.Камінь – 0,8 млн. грн.), на комунальних дорогах – 2,6 млн грн.

Основним завданням на 2020 рік є  капітальний ремонт дороги  Чечельник –Білий Камінь та  поточний ремонт і експлутаційне утримання доріг загального користування,

Одним із напрямків покращення благоустрою територій  є залучення  безробітних у громадських роботах, у яких прийняло участь– 110 осіб. Загальна сума  коштів -487,2 тис. грн., з них :

-кошти Фонду загальнообов’язкового державного страхування України на випадок безробіття – 217,2 тис.грн.

-місцевий бюджет – 270,0 тис. грн.

В районі збережено мережу закладів освіти ви це можете побачити на відповідному слайді.

Мережа освітніх закладів складає:  17 закладів загальної середньої освіти, із них 7 – СЗШ І-ІІІ ступенів, у т.ч. 1 НВК І-ІІІ ст., 10 – СЗШ І-ІІ ступенів, у т.ч.2 НВК І-ІІ ст., в яких навчається 1818 учнів; всього ДНЗ – 17, з них 14 функціонують окремо та 3 в складі НВК, в них виховуються 578 дітей; 3 позашкільні заклади (СЮН, ДЮСШ, БДТ ) – 1148 гуртківців.

ЗМІЦНЕННЯ МАТЕРІАЛЬНО – ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ

       Здійснено капітальний ремонт спортивної зали

КЗ «Чечельницька СЗШ І-ІІІ ст. №1» на суму 853,2 тис. грн.;

 Здійснено заміну частини вікон та дверей в 4-х школах на

суму 127, 0 тис. грн.

 Придбано ноутбуки для кабінету інформатики

КЗ «Стратіївський НВК І-ІІІ ст.»  на суму 84,4тис.грн.

      Технічне переоснащення системи теплопостачання із встановленням опалювального пункту модульного типу в КЗ “Рогізківська СЗШ І-ІІ ст.” – 859,4 тис.грн

ЗМІЦНЕННЯ МАТЕРІАЛЬНО – ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ ЗДО

На  капітальний та поточний ремонт  -  636,0 тис. грн.       

Наймасштабніші роботи:

 •  в Ольгопільському ЗДО «Яблунька» проведено капітальний ремонт пральні та туалетної кімнати – 220,0 тис. грн.
 • Капітальний ремонт приміщення ДНЗ ясла- сад “Подоляночка” с. Рогізка- -149,0 тис. грн
 • Реконструкція даху приміщення ДНЗ  с. Берізки -104,2 тис. грн.
 • Заміна вікон та дверей та придбання установки водо підготовки  в ЗДО “Берізка” с.Білий Камінь -163,0 тис. грн.

  По впровадженню Програми  «Нова українська школа» для зміцнення матеріально- технічної бази придбано комп’ютерне    обладнання    та музичні інструменти  на суму-312,47  тис. грн., 222  комплекти  одномісних  парт  та  стільців вартістю 265,782 тис. грн. та дидактичний  матеріал  на суму 226,592 тис. грн..

з них - 724,3 тис. грн..  – освітня субвенція. На умовах співфінансування з районного бюджету виділено 80,5 тис. грн. 

 Крім того у поточному році розпочав роботу Бондурівський дошкільний заклад, яким завершено охоплення дітей дошкільною освітою в районі. По даній установі використано 1,3 млн грн., на матеріально-технічне забезпечення – майже 165 тис. грн.

Основним показником роботи закладів освіти була і залишається якість знань учнів Показник якості навченості української мови та літератури по району у 2019 році зріс на 5,5%. Впродовж 4-х років лідируючу позицію займала Чечельницька СЗШ№1, у 2019 році  - Чечельницька СЗШ №2

Інформаційним освітнім ресурсом Освіта.ua   складено рейтинг загальноосвітніх шкіл України за підсумками ЗНО 2019 року із використанням офіційного звіту Українського центру оцінювання якості освіти. Всього в рейтингу 396 закладів Вінницької області.   14 позицію в ньому займає Чечельницька СЗШ №2, 26 – Чечельницька СЗШ №1.

Важливим показником роботи з обдарованими дітьми є результативність виступів учнів на районних та обласних предметних олімпіадах, конкурсах.

         В третьому обласному етапі олімпіад учні району зайняли 5 призових місць: 2 - других та 3 – третіх місця.

По рейтингу шкіл Чечельницька СЗШ №1- перше місце,

Демівська школа – друге місце.

В районі діє програма «Обдаровані діти» на 2018-2023 роки. На відзначення 30 учнів переможців олімпіад та 13 учителів було виділено із районного бюджету 20 тис. грн.

Виділено 150 тис. грн. із районного бюджету та оздоровлено 29 соціально незахищених і обдарованих дітей на базі ТОВ "Лікувально-оздоровчий спортивний комплекс "Маяк-ЛТД".

     На базі 17 закладів загальної середньої освіти працювали пришкільні мовні та математичні загони. Охоплено відпочинковою зміною -  429 учнів.

Для стабільної роботи закладів освіти необхідно забезпечити:

 • створення оптимальної мережі дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних закладів освіти, забезпечення рівного доступу до якісної освіти;
 • створення опорних шкіл на базі КЗ “Чечельницька СЗШ І –ІІІ ст. №1 та КЗ “Ольгопільської СЗШ І – ІІІ ст.”
 • забезпечення якісного, збалансованого харчування та використання продукції місцевих товаровиробників;
 • підключення до мережі швидкісного Інтернету усіх  закладів освіти;
 • забезпечення якісної підготовки учнів до участі у зовнішньому незалежному оцінюванні.

  Одним із основних завдань минулого року було  продовження реформування охорони здоров’я.

  Сформовано структуру підприємства, створено спроможну мережу  мед закладів по наданню первинної медичної допомоги в районі у кількості 5 амбулаторій ЗПСМ: смт. Чечельник групової практики, Ольгопільської, Вербської, Демівської,  Каташинської  моно практики;  10 - ФП,  4 – МП.

Заключено декларацій   в кількості – 13249 , що на 1179 (12070) декларацій  більше  ніж у 2018 році

Відповідно до УРЯДОВОЇ  Програми «Доступні ліки»

За I квартал 2019 року виписано  4797  електронних рецептів, з них   3707 реалізовано на суму -170,3 тис.грн

З 1 квітня 2019 р. програма «Доступні ліки» перейшла в адміністрування Національної служби здоров’я України

Із районного бюджету  виділено на безкоштовне лікування відповідно до районної програми певним категоріям населення за переліком хвороб в сумі 302,5 тис грн.

У 2019 році  виділено коштів із НСЗУ – 7712,0 тис грн

     - районного бюджету -779,0 тис грн, 

 • сільських  рад – 551,0 тис. грн,
 • та дотації з державного бюджету – 115,0 тис. грн,

 У цьому році розпочато та завершено будівництво  нової амбулаторії  в с. Вербка.

Загальна вартість якої становить – 7млн 921тис.грн

З державного бюджету -6 млн 608 тис. грн

Співфінансування АФ «Вербка» - 1,0 млн грн.., Вербська с  /Рада-313,2 тис.грн

По завершенню підключення до мереж електропостачання амбулаторія розпочне роботу.

Триває реконструкція Ольгопільської А ЗПСМ, фінансування в сумі більше 6,0 млн грн. здійснено за рахунок СТОВ АФ “Ольгопіль”  

На вторинному рівні охорону здоров’я в районі забезпечує КНП Чечельницька ЦРЛ. Структура КНП Чечельницька лікарня планового лікування складається з 5 відділень, розрахований на 75 ліжок. Яку ви можете побачити на слайді.

Протягом минулого року на базі стаціонару проліковано 2936 хворих (2018рік-3025).

У відповідності до затвердженого штатного розпису передбачено кадрове забезпечення у кількості 216,75 посад ( фактично заповнено -198,5 посад)

Однією із важливих проблем галузі  залишається забезпеченість лікарями Дефіцит лікарських посад – 15,75 одиниць.

        Складовими умов укладання Угоди з Національною службою здоров’я України для подальшої роботи підприємства в нових умовах є: кадрове забезпечення, створення електронного робочого місця лікаря, відповідне технічне оснащення.

З метою забезпечення хворих на цукровий діабет інсуліном, виділено з місцевого бюджету – 246,6 тис грн, державного – 432,8 тис грн., що на 76,2 тис. більше ніж у минулому році.

За рахунок субвенції з державного бюджету:

  виготовлено проектно – кошторисну документацію та придбано медичне  та комп'ютерне обладнання на суму 488,2 тис.грн;                        

замінено віконні та дверні блоки на металопластикові,підлогу коридору вимощено керамічною плиткою на 2 поверсі поліклінічного відділення – 534,4 тис. грн.

В поточному році завершено інформатизацію робочих місць лікарів з підключенням загальної мережі Ехелс за рахунок коштів районного бюджету на загальну суму  956,0 тис грн., що надасть можливість працювати з 1 квітня 2020 року вторинному рівню медицини в нових умовах.

                   Цілі та пріоритети на 2020 рік:

1.Придбання житла для лікарів.

2.Здійснити капітальний ремонт приміщень      терапевтичного,педіатричного відділень.

3.Виготовити проектно-кошторисну документацію для здійснення капітального ремонту приміщень харчоблоку та пральні.

4.Завершити автоматизацію робочих місць лікарів. Передбачити фінансування для оплати програмного забезпечення та дооснащення  комп”ютерноїю та іншою оргтехнікою.

5.Провести дооснащення медичним обладнанням та апаратурою медичного призначення у відповідності  “Табеля оснащення”.

6.Профінансувати до потреби придбання твердого та м”якого інвентаря , здійснити його заміну з дотриманням термінів використання.

7.Довести рівень фінансування харчування і медикаментозного

забезпечення хворих у відповідності до державних нормативів

         В районі повністю збережено мережу закладів культури.Роботу галузі культури району представлено 38-а закладами:  16 клубних закладів,  19 бібліотек, дитяча музична школа,  2 музеї.

     Діяльність галузі забезпечують 96 працівників.

      8 творчих колективів району удостоєні звання «народний аматорський колектив».

Зміцнення матеріально – технічної бази закладів культури

На ремонти приміщень  – 2269,5тис.грн.

            - державний  бюджет – 723,4   тис грн.

            - місцевий   бюджет -  1409,3 тис.грн.

            - понсорські кошти – 136,8 тис грн.

На   ремонт пам’яток історії – 42,4 тис грн., з них кошти місцевих бюджетів – 34,8 тис грн.

За рахунок районного бюджету встановлено котельню, модульного типу в Чечельницькій ДМШ – 751,0 тис грн.

В Чечельницькій ДМШ   навчаються  156 учнів , з них: 136 - основний склад та 20 - в групах самоокупності .   

       Вихованці беруть участь у районних  заходах та  обласних  конкурсах  «Подільська весна»,  «День  українського баяна та акордеона».

В рамках фестивалю Мистецтво одного села 15 жовтня  в м. Києві район було гідно презентовано селом Рогізка за участю керівництва, творчих колективів району та народного аматорського колективу Рогізяночка.

Протягом минулого року управлінням праці та соціального захисту населення виплачено різного виду допомог на суму – 33,5 млн грн. 1617 особам.

             На обслуговування в управлінні соціального захисту перебуває:  - 77 особа (52 сім'ї) із числа внутрішньо переміщених осіб, 26-ти із яких проводиться виплата щомісячної адресної допомоги на загальну суму 444,5 тис грн.

              За рахунок коштів місцевого бюджету здійснюється фінансування компенсації особам, які постійно надають соціальні послуги. На обліку перебуває 55 таких осіб, їм нараховано 117,8 тис грн.

Питанням постійної уваги органів державної виконавчої влади району в 2019 році був соціальний супровід учасників АТО та членів їх сімей.

         Придбано  путівки на оздоровлення дітей учасників АТО на суму 149,2 тис.грн  

   Профінансовано вартість навчання дітей учасників АТО у ВУЗах області на суму – 61,2 тис грн.

           З метою мотивації служби за контрактом  13 жителям району виплачена одноразова грошова допомога в сумі -130,0 тис,грн.

      Надано одноразової грошової допомоги 227 учасникам АТО на суму 567,5 тис.грн.

Виплачено щомісячної грошової допомоги для компенсації за пільговий проїзд на суму – 35,2 тис грн.

Матеріальна допомога з бюджетів селищної,сільських рад -283,4 тис грн

За рахунок державного бюджету придбано дві квартири дітям загиблого учасника  АТО на суму  1116,8 тис.грн.

За Програмою професійної адаптації виділено кошти в сумі17,0 тис грн.

для 3-х учасників АТО, які  отримали кваліфікацію водія

Оздоровлено 11 учасників АТО  на суму 96,3 тис.грн.

  У 2019 році призначено житлових субсидій 2097 особам,  на загальну суму   6,3 млн грн., що на 2,4 млн грн.. менше ніж у минулому році

       Середній розмір субсидії по району становить 3011,87 грн.

  Найменша сума субсидії  - 25,55 грн.

  Найбільша сума субсидії – 5982,01 грн.

      Протягом року оздоровлено 92 дитини з числа: дітей учасників АТО, сиріт та позбавлених батьківського піклування, багатодітних та малозабезпечених родин, тимчасово переселених з окупованих територій, обдарованих та талановитих.

      Відповідно до районної програми путівки придбано виключно через систему «Прозоро»  на суму 473,3 тис грн. Середня вартість путівки склала - 5145 гривні.

Територіальним центром одиноких непрацездатних громадян послугами охоплено 776 осіб.

       На дому перебуває 520 одиноких непрацездатних громадян,  обслуговування яких проводять 40 соціальних робітників  відповідно до укладених договорів. Навантаження   на 1  соціального робітника становить 11,2 громадяни.

          В стаціонарному відділенні постійного або тимчасового перебування, розрахованого на 20 ліжко-місць,  проживає 13 осіб. 

Громадяни отримують  необхідні їм соціальні послуги та відповідно до встановлених норм забезпечуються: житлом, постільною білизною, м’яким та твердим інвентарем, столовим посудом, чотирьох разовим харчуванням, цілодобовим медичним обслуговуванням

  Середньомісячна вартість  перебування 7416 грн,  вартість надання послуг для однієї особи на день становить 247 грн. 

Чисельність пенсіонерів  по району:

станом на 01.01.2020. – 6515 осіб

станом на 01.01.2019 р. – 6 702 особи 

Виплачено пенсій та допомог в сумі -158,4 млн.грн.

Середній розмір пенсійної виплати -1999,99грн.

Кількість звернень -10253 особи , надано послуг в кількості -12467.

На первинному обліку служби у справах дітей Чечельницької райдержадміністрації  перебуває 15 дітей-сиріт та 31 дитина, позбавлена батьківського піклування.

           До сімейних форм виховання влаштовано 44 дитини, а саме під опіку, піклування - 30, в прийомні сім’ї - 6 та  дитячі будинки сімейного типу - 3 (загалом в районі сімейними формами виховання охоплено - 90%.,   в  інтернатних закладах  перебуває 5 дітей.            

       В районі функціонує 4 прийомні родини, в яких виховується 6 дітей.         

У 2019 році придбано дві квартири особам з числа дітей - сиріт

Урядова програма - 354,2 тис.грн.

  Районний бюджет  - 100,0 тис. грн 

На обліку в Чечельницькій районній філії Вінницького Обласного Центру Зайнятості  станом на 01.01.2020р перебувало 1187 осіб.

Всього послугами служби зайнятості за 2019 рік скористалися 1076 осіб.

 • Працевлаштовано за направленням служби зайнятості   та самостійно   - 562 особи .
 • Проходили професійне навчання – 177  безробітних .Виплачено допомоги -7,0 млн.грн, середній розмір допомоги – 3453,2 грн
 •  Брали участь у громадських роботах та  роботах тимчасового характеру  - 270 осіб.

З метою охоплення соціальним супроводом родин пільгових категорій   в 14 територіальних громадах району виділено кошти для  введення посад соціальних працівників. Спільними зусиллями працівників центру соціальних послуг для сім’ї, дітей та молоді надано 7263.

На розвиток спорту у минулому році  на виконання  «Цільової соціальної  Програми розвитку фізичної культури і спорту на 2017 – 2020 роки» з місцевого бюджету було виділено  110,0 тис. грн.         

видів спорту проведено змагання:

-  кубки з футболу та волейболу ;

- спортивні змагання до Дня молоді, Дня незалежності України, Дня фізичної культури та спорту, З олімпійських новорічні турніри;

- чемпіонат району з настільного тенісу.

      1 місце в міжнародному турнірі в Ізраїлі з греко-римської боротьби, зайняв Чернега Артем. 

В 2019 році районна команда спортивного клубу «Сапсан»  прийняла участь : в обласних та Міжнародних  турнірах та чемпіонаті світу.  Чемпіон світу з ММА  Соловей Олександр.

З метою інформування громадян щодо діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування, використовуються друковані ЗМІ, радіо Лада та офіційний сайт РДА, соціальні мережі за послуги яких за 2019 рік з районного бюджету профінансовано 200,0 тис.грн

Своєрідним індикатором ефективності діяльності органів влади усіх рівнів є кількість звернень громадян. За 2019 рік до Чечельницької надійшло 353 звернень громадян (94% заяви і лише 5% скарги та пропозиції). Видано  матеріальної допомоги  -158,3 тис.грн.

Основні характеристики діяльності народно-господарського комплексу та соціальної сфери району відображені у слайдах (перегляд).

123