Н.Никитюк: сумісництво для держслужбовців

Стаття 25 Закону України «Про запобігання корупції» від 14.10.2014р. №1700-VIIчітко встановлює обмеження  щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності, а саме:  особам уповноваженим на виконання функцій держави або місцевого самоврядування забороняється:

 1) займатися іншою оплачуваною (крім викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської практики із спорту) або підприємницькою діяльністю, якщо інше не передбачено Конституцією або законами України;

 2) входити до складу правління, інших виконавчих чи контрольних органів, наглядової ради підприємства або організації, що має на меті одержання прибутку (крім випадків, коли особи здійснюють функції з управління акціями (частками, паями), що належать державі чи територіальній громаді, та представляють інтереси держави чи територіальної громади в раді (спостережній раді), ревізійній комісії господарської організації), якщо інше не передбачено Конституцією або законами України.  

 Дані обмеження не поширюються на депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, депутатів місцевих рад (крім тих, які здійснюють свої повноваження у відповідній раді на постійній основі), присяжних.

Наталія НИКИТЮК

завідувач сектору правового забезпечення апарату Чечельницької райдержадміністрації, уповноважена з питань запобігання та виявлення корупції