Форма запиту на інформацію

Голові Чечельницької районної ради

 24800, смт Чечельник, Вінницька область, вул.Героїв Майдану,31

________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові  запитувача або найменування юридичної особи)

_____________________________________________________________

(поштова адреса або адреса електронної пошти)

 ______________________________________

  (номер засобу зв’язку: телефон, факс)

 

Запит на інформацію

 

   Відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації»

  прошу надати мені (повідомити мене)

 ___________________________________________________________

 ___________________________________________________________

 ____________________________________________________________

 ( вказується загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа щодо якого зроблено запит)

Відповідь прошу надати (за адресою/ факсом/ електронною поштою/ особисто)

                                                                     (необхідне підкреслити)

 

«___»__________201__ рік                                  _______________________                             

                                                                   (підпис запитувача інформації)

 

123