Україна

Чечельницька районна рада

Вінницької області

24800 вул.Героїв Майдану,31 смт. Чечельник, Вінницька обл.  тел./факс (04351)  2-18-44, тел. 2-23-40

Електронна пошта: Chechrayrada@ukrpost.ua

 

18.05.2011р.    №    9

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

 

Про забезпечення виконання  Закону України

«Про доступ до публічної інформації» у

Чечельницькій районній раді та її виконавчому апараті

 

З метою забезпечення виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» (далі – Закон),  керуючись частиною сьомою статті 55 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:

1. Встановити, що Чечельницька районна рада та її виконавчий апарат є розпорядником  публічної інформації стосовно інформації:

- що була створена або отримана в процесі реалізації Чечельницькою районною радою її повноважень та яка знаходиться у володінні  виконавчого апарату районної ради;

- що була отримана або створена виконавчим  апаратом  Чечельницької районної ради в процесі забезпечення діяльності Чечельницької районної ради та її органів та яка знаходиться у володінні виконавчого апарату Чечельницької районної ради.    

2. Визначити загальний відділ виконавчого апарату Чечельницької районної ради відповідальним структурним підрозділом за забезпечення доступу до публічної інформації, розгляд, опрацювання, облік, систематизацію, аналіз, контроль запитів на інформацію, надання консультацій щодо оформлення запитів та надання відповідей на запити на інформацію, що надходять до Чечельницької районної ради та її виконавчого апарату.

Внести зміни до посадової інструкції про загальний відділ виконавчого апарату Чечельницької районної ради доповнивши її пунктом такого змісту:

«Забезпечення в установленому порядку доступу до публічної інформації, розгляду, опрацювання, обліку, систематизації, аналізу, контролю запитів на інформацію, надання консультацій щодо оформлення запитів та надання відповідей на запити на інформацію, що надходять до Чечельницької районної ради та її виконавчого апарату».

 3. Загальному відділу виконавчого апарату Чечельницької районної ради з метою забезпечення доступу до публічної інформації:

3.1. Надавати інформацію за запитами на інформацію.

3.2. Забезпечити організацію роботи щодо опрацювання, систематизації, аналізу та контролю за своєчасним задоволенням запитів, ведення обліку запитів на інформацію.

3.3. Здійснювати реєстрацію запитів на інформацію, що надходять до Чечельницької районної радита її виконавчого апаратупоштою, факсом, телефоном, електронною поштою.

3.4. Надавати консультативну допомогу запитувачам під час оформлення запитів.

3.5. Забезпечити систематичне та оперативне оприлюднення і оновлення інформації про діяльність Чечельницької районної ради та її виконавчого апарату,  відповідно до статті 15 Закону.

3.6. Забезпечити дотримання вимог ст. 9 Закону щодо організації роботи з документами, що містять службову інформацію.

3.7. Розробити та внести для затвердження в установленому порядку зміни до номенклатури справ Чечельницької районної ради та її виконавчого апарату та в інструкцію з діловодства в Чечельницькій районній раді та її виконавчому апараті.

3.8. Визначити спеціальне місце, обладнане відповідною оргтехнікою, для роботи запитувачів із документами, що містять публічну інформацію, чи їх копіями та для подання письмових запитів громадянами з обмеженими можливостями.

 4. Керівникам структурних підрозділів виконавчого апарату Чечельницької районної ради в межах своїх повноважень надавати загальному відділу виконавчого апарату районної ради електронні примірники інформації, визначеної статтею 15 Закону.

5. Головному бухгалтеру виконавчого апарату Чечельницької районної ради:

5.1. Забезпечити фінансування витрат, пов’язаних із виконанням Закону.

5.2. Внести у тижневий строк після затвердження Кабінетом Міністрів України граничних норм витрат на копіювання та друк документів пропозиції щодо визначення розміру фактичних витрат на виготовлення загальним відділом виконавчого апарату Чечельницької районної ради копій документів обсягом більш як 10 сторінок, що надаються при задоволенні запиту на інформацію.

6. Затвердити:

6.1. Порядок доступу до публічної інформації, розпорядником якої є Чечельницька районна рада та її виконавчий апарат (додається).

6.2. Перелік відомостей, що становлять службову інформацію у Чечельницькій районній раді та її виконавчому апараті (додається).

6.3. Форму запиту на інформацію (додається).

 7. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

 

 

Голова районної ради                                                                            С.ШЕПІТКО

123