Декларування доходів-обов'язок кожного громадянина!
11.02.20

Декларація про майновий стан і доходи подається відповідно до ст. 179 Податкового кодексу України (далі - Кодекс).

До 10.02.2020 року включно подати декларацію про майновий стан і доходи мають фізичні особи - підприємці (крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування).

Важливо! У разі якщо фізична особа - підприємець (крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування) отримує інші доходи, ніж від провадження підприємницької діяльності, такі доходи з джерел їх походження з України та іноземні доходи зазначаються в річній податковій декларації, що подасться у строк, визначений плі. 49.18.5 п. 49.18 ст. 49 Кодексу.

До 30.04.2020 року включно подати декларацію про майновий стан і доходи мають громадяни, які зобов’язані подати податкову декларацію, та особи, які здійснюють незалежну професійну діяльність.

Важливо! Якщо останній день строку подання податкової декларації припадає на вихідний або святковий день, то останнім днем строку вважається операційний (банківський) день, що настає за вихідним або святковіш днем (п. 49.20 ст. 49 Кодексу).

До 31.12.2020 включно подають декларацію про майновий стан і доходи громадяни, які мають право на податкову знижку.

Платники податків - резиденти, які виїжджають за кордон на постійне місце проживання, повинні подати декларацію не пізніше 60 календарних днів, що передують виїзду.

За умови якщо в платника податку відсутні підтвердні документи щодо суми отриманого ним доходу з іноземних джерел і суми сплаченого ним податку в іноземній юрисдикції, оформлені за ст. 13 Кодексу, то згідно з п. п. 170.11.2 п. 170.11 ст. 170 Кодексу такий платник зобов’язаний подати до контролюючого органу за своєю податковою адресою заяву про перенесення строку подання декларації до 31 грудня року, наступного за звітним. Заява подається до 01.05.2020 року (граничний термін подання декларації).

 

Тези

Аргументи

Декларування доходів - конституційний обов’язок кожного громадянина

     Декларування доходів - це особистий внесок кожного українця у розвиток нашої держави.

     Свідоме декларування доходів та сплата податків - правильний шлях до побудови європейського суспільства.

Сплачені податки з отриманих доходів - можливість своєчасного фінансування державних програм соціального спрямування.

     Декларування доходів та сплата податків і зборів з отриманих доходів - обов’язок кожного громадянина, від якого залежить економічний розвиток нашої держави

Платник може обрати для

себе зручний спосіб подання декларації

     Громадянин сам обирає спосіб подачі декларації:

- особисто або уповноваженою особою;

- поштою з повідомленням про вручення та описом вкладення не пізніше ніж за 5 днів до закінчення граничного строку подання;

- засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням вимог законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» та «Про електронні довірчі послуги».

     Громадяни, які отримували іноземні доходи та знаходяться за кордоном, можуть надіслати декларацію поштою, або в електронному вигляді, або звернутися до посольства чи консульства

Електронні сервіси для громадян як допомога у заповненні декларації про майновий стан і доходи

Подати декларацію в електронній формі можна скориставшись Електронним кабінетом.

     Електронний сервіс в «Електронному кабінеті» дозволяє сформувати декларацію з частково заповненими даними на підставі облікових даних платника, відомостей щодо нарахованих (виплачених) доходів, наявних у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків (далі - Державний реєстр), та відомостей щодо об’єктів нерухомого (рухомого) майна.

     Сервіс часткового попереднього заповнення декларації надає можливість платникам податків:

- скоротити час і витрати на подання звітності;  

- мінімізувати помилки при заповненні декларації;

- надати копії первинних документів як додаток до декларації в онлайн режимі

Платники мають право на податкову знижку

     Платники податків мають змогу повернути частину коштів, сплачених за навчання, у разі:

- отримання доходу у вигляді заробітної плати. При цьому загальна сума податкової знижки не може перевищувати суми річної заробітної плати у поточному році;

- дотримання вимог щодо порядку подачі та заповнення декларацій. Так, декларація подається по 31 грудня (а у разі наявності обов’язку з декларування доходів - до 01 травня), наступного за звітним року;

- витрати мають бути фактично здійснені у звітному році та підтверджені документально (платіжними та розрахунковими документами, квитанціями, фіскальними або товарними чеками, прибутковими касовими ордерами тощо). Такі документи обов’язково мають містити інформацію про вартість товарів (робіт, послуг) та строк їх продажу (виконання, надання);

- податкова знижка може бути надана виключно резиденту України, який має реєстраційний номер облікової картки платника податку;

- скористатися правом на нарахування податкової знижки можна лише за наслідками звітного податкового року. Таке право не продовжується та не переноситься на наступний рік, якщо громадянин не скористався своїм правом у встановлений строк.

      Розширено перелік навчальних установ, за навчання в яких повертається частина коштів

Відповідальність за неподання декларації

      За несвоєчасне подання декларації передбачена відповідальність відповідно до чинного законодавства

 

123