Діяльність торгівельних підприємств Вінниччини

За даними Головного управління статистики у Вінницької області серед підприємств-юридичних осіб Вінниччини більше чверті займається торгівельною діяльністю. За розмірами менше 3% торгівельних підприємств відносяться до середніх, решта 97% - це малі підприємства, з яких майже 90% відносяться до мікропідприємств. За останні три роки спостерігається тенденція до щорічного зростання частки малих підприємств в загальній кількості підприємств. 
Особливо виражена така тенденція в розвитку підприємств торгівлі, де частка малих підприємств зросла з 96,9% за 2010р. до 97,2% за 2012р., в тому числі мікропідприємств з 80,9% за 2010р. до 83,8% за 2012р.
Крім того, відслідковується щорічне зростання частки мікропідприємств, як в загальній кількості підприємств, так і серед малих торгівельних підприємств. За видами економічної діяльності більше половини (57,0%) торгівельних підприємств займається оптовою торгівлею, більше третини (34,5%) - роздрібною торгівлею, та 8,5% - здійснюють оптову та роздрібну торгівлю автотранспортними засобами та мотоциклами, їх ремонт.
В галузі зайнято 19,4 тис.осіб, що становить 11,8% від загальної кількості зайнятих працівників на підприємствах області. Серед усіх зайнятих торгівельною діяльністю працівників 97,8 % - це наймані працівники. Майже дві третини робочих місць у галузі (61,6%) створено підприємствами малого бізнесу, близько половини з яких надали мікропідприємства. 
Підприємствами торгівлі за 2012р. було реалізовано продукції (товарів, послуг) на 13133,2 млн.грн., це більше ніж у 2011р. на 9,5%. Більше половини обсягу реалізованої продукції (товарів, послуг) в торгівлі складають обсяги реалізованої продукції (товарів, послуг) малих підприємств, що на 22,2 в.п. перевищує середньообласний показник підприємств усіх видів економічної діяльності.