До 500-річчя Реформації - заходи в районі
02.06.17

   До 500-річчя Реформації» в бібліотеках проведено  тематичні виставки «До 500-річчя Реформації», «Християнство в Україні»,   «Історичні портрети діячів Реформації», «Вплив Реформації на Україну. 

  У XVI столітті в Європі відбулися події, які змінили уявлення як про всесвіт, Землю, так і духовний світ людини, а сама людина пізніше оголошена найвищою цінністю.

У Західній Європі Реформація почалася з повстання німецького священика Мартіна Лютера, який 1517 року випустив знамениті 95 тез з критикою Папи Римського і католицької церкви, в яких було засуджено податки та проголошено повернення до біблійних першоджерел християнства та які набув форми релігійної боротьби проти католицької церкви і папської влади.

Лютеранська, кальвіністська, баптистська церкви у Західній Європі виникали починаючи з XVI сторіччя, в межах єдиного європейського простору, впливаючи на українців. Перші протестантські церкви виникали на українських землях ще в Речі Посполитій. Разом з православними протестанти тоді протистояли наступу католицизму. В ті часи сформувалася полемічна релігійна література, що була написана церковно-слов'янською мовою. Вже у той час народжувалося вміння визнавати іншу точку зору і вести дискусії.

Пізніші хвилі Реформації призвели до появи різних церковних громад - баптистської, євангелістської, методистської, адвентистської церков.

 Під час обговорення та бесід  про історію  виникнення  Реформації   «Вплив Реформації на європейське суспільство»,  служитель Церкви адвентистів сьомого дня Степан Кумчак  подарував  у фонди Чечельницької  центральної районної  бібліотеки   видання про історію  Реформацію.

 Сучасний демократичний світ визнав цінність толерантного відношення до релігії та церковних громад і сучасна людина розуміє, що справжнє багатство – у різноманітності і вмінні разом будувати свою демократичну, незалежну державу.

123