До уваги селищного та сільських голів
03.03.16

Міністерство юстиції України у зв’язку з набранням чинності з 01 січня 2016 року новими редакціями Законів України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» та «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» (далі Закони), а також розпорядженням Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2015 року № 1395-р «Деякі питання надання адміністративних послуг у сферах державної реєстрації речових прав на нерухоме манно та їх обтяжень, юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» (далі-Розпорядження) інформує:

відповідно до Законів суб’єктами державної реєстрації є виконавчі органи сільських, селищних та міських рад, Київська, Севастопольська міські, районні, районні у містах Києві та Севастополі державні адміністрації, нотаріуси та акредитовані суб’єкти.

При цьому організаційну основу суб’єктів державної реєстрації складають саме виконавчі органи міських рад міст обласного та/або республіканського Автономної Республіки Крим значення, Київська, Севастопольська міські, районні, районні у містах Києві та Севастополі державні адміністрації.

На відміну від інших суб’єктів державної реєстрації, такі вищезазначені органи набувають повноважень з державної реєстрації з 01 січня 2016 року без прийняття будь-яких додаткових рішень (на відміну від виконавчих органів сільських, селищних та міських рад (крім міст обласного та/або республіканського Автономної Республіки Крим значення)) чи проходження певних процедур (на відміну від акредитованих суб’єктів).

Оскільки саме виконавчим органам міських рад (міст обласного та/або республіканського Автономної Республіки Крим значення), Київській, Севастопольській міським, районним, районним у містах-Києві та Севастополі державним адміністраціям в обов’язковому порядкупередаютьсяповноваження з державної реєстрації від органів державної реєстрації, утворених Міністерством юстиції, Законами передбачається виключна компетенція таких органів влади по веденню реєстраційних справ у паперовій формі.

Так, абзацом другим пункту 9частини третьої статті 11 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме манно та їх обтяжень» встановлено, що ведення реєстраційної справи у паперовій формі здійснюється виключно державними реєстраторами, які перебувають у трудових  відносинах звиконавчими органами міських рад міст обласного та/або республіканськогоАвтономної Республіки Крим  значення, Київською, Севастопольськоюміськими, районними, районними у містах Києві та Севастополі державнимиадміністраціями, за місцезнаходженням відповідного майна.

Згідно з частиною третьою статті 29 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» реєстраційна справа в паперовій формі зберігається у суб’єкта державної реєстрації за місцезнаходженням юридичної особи, громадського формування, фізичної особи - підприємця, зокрема щодо юридичної особикрім громадського Формування) та фізичної особи - підприємця- увиконавчих органах міської ради міст обласного та/або республіканськогоАвтономної Республіки Крим  значення. Київській. Севастопольській міських,районних, районних, у містах Києві та Севастополі державних адміністраціях.

Відповідно до Законів повноцінна передача повноважень з державної реєстрації від органів державної реєстрації, утворених Міністерством юстиції, довиконавчих органів міських рад міст обласногота/або респу6ліканського Автономної Республіки Крим  значення, Київською, Севастопольськоюрайонних,у містах Києві та Севастополідержавних адміністрацій і, як наслідок, припинення повноважень органів державної реєстрації, утворених Міністерством юстиції, здійснюється поступово, в міру готовності, але непізніше 30 квітня 2016 року

Таквідповіднодопункту 3 Розпорядження з дня набрання чинності

рішенням Кабінету Міністрів України щодо припинення надання послугу сферах державної реєстрації на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці органами державної реєстрації, утвореними Міністерством юстиції:

фактичне припинення в одноденний строк надання органами державноїреєстрації, утвореними Міністерством юстиції, послугу сферах державної реєстрації з одночасною передачею на розгляд виконавчих органів міських рад міст обласного значення, Київської міської, районних, районних у м. Києві державних адміністрацій, що діють на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці, заяв, що перебувають на розгляді у відповідному органі державної реєстрації, утвореному Міністерством юстиції, з обов’язковим повідомленням заявників про таку передачу;

передачу у місячний строк виконавчим органам міських пал містобласного значення. Київській міській. районним. районним ум. Києві державним адміністраціям, шо діють на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці реєстраційних справ.

Враховуючи вищенаведене, до припинення надання послуг у сферах державної реєстрації на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці органами державної реєстрації, утвореними Міністерством юстиції, саме такі органи здійснюють ведення реєстраційних справ у паперовій формі.

У місячний строк з дня набрання чинності рішенням Кабінету Міністрів України щодо припинення надання послуг у сферах державної реєстрації на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці органами державної реєстрації, утвореними Міністерством юстиції, такі органи передають реєстраційні справи у паперовій формі виконавчим органам міських рад міст обласного значення, Київській міській, районним, районним у м. Києві державним адміністраціям, що діють на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці.

Щодо упорядкування структури та умов оплати праці державних реєстраторів виконавчих органів сільських, селищних та міських рад Відповідно до Законів державним реєстратором є громадянин України, який має вищу освіту за спеціальністю правознавство, відповідає кваліфікаційним вимогам, встановленим Міністерством юстиції України, та перебуває у трудових відносинах з суб’єктом державної реєстрації прав.

Упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади та виконавчих органів місцевого самоврядування визначено постановою Кабінету Міністрів України від 09 березня 2006 року № 268 «Про упорядкування структури та умов оплата праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів».

Відповідно до абзацу другого пункту 1 вказаної постанови умови оплати праці посадових осіб місцевого самоврядування визначаються органом місцевого самоврядування виходячи з умов оплати праці, встановлених для державних службовців відповідних категорій і схем посадових окладів згідно з додатками 48-54 і 57.

Звертаємо увагу, що 11 лютого 2016 року Кабінетом Міністрів України прийнято постанову № 99 «Про реформування територіальних органів Міністерства юстиції та розвиток системи надання безоплатної правової допомоги», якою, зокрема, внесено зміни до додатків 50, 51 та 54 постанови Кабінету Міністрів України від 09 березня 2006 року № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів», доповнивши їх посадами «державний реєстратор».

123