Фінансові підсумки 2018 року
04.01.19

За  2018 рік  до загального фонду бюджету району надійшло 203713,9 тис грн, або  100,0 % призначень  на рік.

         Власних  доходів мобілізовано в сумі 59395,1 тис грн, що становить  103,6 %   плану, затвердженого органами місцевого самоврядування. План на  рік визначено в обсязі 57316,7 тис грн,  додатково понад план одержано 2078,3 тис грн.

         Порівняно з відповідним періодом минулого року надходження власних і закріплених доходів збільшились на 7321,1 тис грн, або на 14,1 відсотків. Забезпечено зростання надходжень власних доходів по 14 бюджетах району із 17, або  82,4 %.

         Забезпечили  виконання  призначень  по  мобілізації  власних     доходів  до  загального  фонду 17 із 17    бюджетів, або 100 %.

         Найбільшого бюджетоутворюючого податку – податку  та збору на доходи фізичних осіб надійшло до бюджету району 30447,6 тис грн, що   складає  103,2 % до  показників затверджених на вказаний період. Темп росту фактичних надходжень по даному податку поточного року до відповідного періоду минулого року становить 119,6%.

          Податку на майно   мобілізовано до бюджету району 10784,4 тис грн , або 103,9 % річних призначень.   Однак, ще не всі використані резерви по збільшенню надходження орендної плати за землі запасу, резерву, водних ресурсів і багаторічних насаджень.

           Єдиного податку  за звітний період  одержано в сумі 14139,7 тис грн , або 104,2 %  планових призначень.   Темп росту фактичних надходжень за  поточний рік до відповідного періоду минулого року становить 122,6%.

           Крім власних надходжень податків і зборів до загального фонду бюджету району з державного бюджету одержано базової дотації  в сумі 10173,7 тис грн, або 100 %   планових призначень.

          Субвенції з державного та обласного бюджету одержано в сумі 134145,1  тис грн , або 100,0 %  призначень   2018 року.           

           За  2018 рік  проведено видатків загального фонду на суму 198940,4 тис грн, що становить 98,4% призначень на вказаний період, з них на захищені статті 189730,4 тис грн, або 95,4 % всіх видатків. Зокрема, виконання бюджетів по видатках у відсотках до  призначень на відповідний період по видах бюджетів: районний 98,6%,  селищний 98,9 %, сільські бюджети – 96,8 %.

           Видатки загального фонду (та відповідно до планових призначень на відповідний період у %)  на освіту склали 69598,6 тис грн  (98,4%), охорону здоров”я – 22794,6 тис грн (99,3%), соціальний захист і соціальне забезпечення – 62535,9 тис грн  (99,0%), житлово-комунальне господарство-3955,4 тис грн  (95,7%), культуру – 6195,2 тис грн (95,5 %), фізкультуру і спорт – 772,2 тис грн, або 98,4%).

          По спеціальному фонду видатки склали 17053,1 тис грн, з них районний бюджет 7674,6 тис грн, селищний бюджет 5927,4 тис грн, сільські бюджети 3451,1 тис грн. 

         Заборгованість по бюджетних установах (загальний фонд) станом на 01.01.2019 р. відсутня.  Розрахунки по заробітній платі та нарахуваннях на заробітну плату працівникам бюджетних установ, за спожиті енергоносії та послуги зв”язку проводяться своєчасно.       

         По соціальних виплатах станом на 01.01.2019 року заборгованість становить 22,6 тис грн, в т.ч. за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету на надання пільг та субсидій на тверде паливо - 10,4 тис грн; заборгованість за 2015 р. з держбюджету на інші пільги  за зв’язок та проїзд – 12,2 тис грн.

Дані про виконання завдання по надходженню  власних  доходів місцевими бюджетами району станом на 01.01.2019 р. (переглянути)