Інформація щодо виконання Закону України "Про очищення влади"

 

На виконання Закону України “Про очищення влади” головою райдержадміністрації прийнято розпорядження“Про забезпечення виконання Закону України “Про очищення влади”, яким визначено сектор правового та кадрового забезпечення апарату райдержадміністрації відповідальним у проведенні перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади”.  Даним розпорядженням встановлено, що для організації та проведення перевірок спільно з сектором правового та кадрового забезпечення залучається сектор з питань внутрішньої політики та зв’язків із засобами масової інформації апарату райдержадміністрації.
         Розпорядженням голови райдержадміністрації “Про забезпечення виконання Закону України “Про очищення влади” затверджено графік проведення перевірок начальників відділів, завідувачів секторів апарату райдержадміністрації, її структурних підрозділів.
         Так, протягом 2015 року відносно всіх державних службовців райдержадміністрації проведено перевірку на виконання Закону України “Про очищення влади”та Порядку проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою та четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади”, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України  від 16 жовтня 2014 №563.
         Відповідно до висновків, що надійшли на адресу голови райдержадміністрації, відносно державних службовців апарату райдержадміністрації, її структурних підрозділів заборони визначені Законом України  “Про очищення влади” не застосовуються. Інформація про перевірки висвітлена на сайті районної державної адміністрації в розділі “Очищення влади”.
          У зв’язку з набранням  з 26 квітня 2015 року чинності Закону України “Про запобігання корупції” Закон України “Про засади запобігання і протидії корупції” частково втратив чинність, крім положень щодо фінансового контролю, які втрачають чинність з початком роботи системи подання та оприлюднення відповідно до Закону України від 14 жовтня 2014 року №1700-VIIдекларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.
         Згідно із частинами другою та третьою статті 12 Закону України “Про засади запобігання і протидії корупції”:
         Суб’єкти  декларування,  які не мали можливості подати до 1 квітня за місцем роботи (служби) декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік через перебування у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами або для догляду за дитиною, через тимчасову непрацездатність, перебування за межами України, під вартою, подають таку декларацію за звітний період до 31 грудня. Суб’єкти декларування, які звільняються або іншим чином припиняють діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, подають декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за період не охоплений раніше поданими деклараціями. Суб’єкти декларування, які звільнилися або іншим чином припинили діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, зобов’язані протягом року подавати за своїм останнім місцем роботи (служби) декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік за формою і в порядку, визначеними цим Законом.
         Суб’єкти декларування, які не мали можливості подати до 1 квітня за місцем роботи (служби) декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2014 рік у зв’язку з мобілізацією відповідно до указів Президента України з метою підтримання бойової і мобілізаційної готовності Збройних Сил України та інших військових формувань України, подають таку декларацію за звітний рік протягом 30 робочих днів із дня закінчення суб’єктом декларування проходження військової служби, визначеного частиною другою статті 24 Закону України “Про військовий обов’язок і військову службу”, або з дня переходу на військову службу за контрактом.
         Таким чином, державні службовці районної державної адміністрації, її структурних підрозділів, які, по визначених законом причинах, не подали декларації за 2014 рік до 1 квітня, повинні їх подати до 31 грудня 2015 року.