Конфлікт інтересів: треба знати
16.11.17

Бершадське об’єднане управління Пенсійного фонду України Вінницької області інформує, що на даний час триває інформаційна компанія Національного агентства з питань запобігання корупції “Конфлікт інтересів: треба знати!”, яка стартувала 17 жовтня 2017 року та триватиме до 15.12.2017 року.

З  09.12.2017 року стартуватиме навчальний онлайн-курс “Конфлікт інтересів: треба знати!”,  на prometheus.org.ua (адреса постійного посилання: https://goo.gl/RjLvZK).

          Вище зазначені заходи проводяться з метою роз’яснення основних положень антикорупційного законодавства щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів.

          Основною передумовою їх проведення стали Методичні рекомендації щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, які затверджені наказом Національного агентства з питань запобігання корупції від 29 вересня 2017 року №839

          У Методичних рекомендаціях узагальнено та використано практику Національного агентства, а також напрацювання міжнародних організацій, органів державної влади, наукових установ, інститутів громадянського суспільства. Використовуючи зазначені матеріали, на основі чинного законодавства та з урахуванням міжнародного досвіду запропоновано базові практичні інструменти для підвищення ефективності виявлення, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, дотримання встановлених заборон та обмежень.

          Зазначені Методичні рекомендації будуть цікавими не лише для державних службовців, але й для посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад, для керівників державних, комунальних підприємств, установ, організацій, для колегіальних органів (комітету, комісії, колегії тощо), оскільки дають змогу виявити конфлікт інтересів в їх діяльності та передбачають дієві механізми щодо його  запобігання та врегулювання. Зокрема,  в додатках до Методичних рекомендацій передбачено зразок самостійного теста на наявність (відсутність) конфлікту інтересів, рекомендовані форми повідомлень безпосереднього керівника,  Національного агентства з питань запобігання корупції про наявність реального/потенційного конфлікту інтересів, огляд судової практики з даного питання.

           В Методичних рекомендаціях передбачені алгоритми дій особи та її керівника у зв’язку із виникненням в них конфлікту інтересів, окремі види обмежень ( щодо одержання подарунків, сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності, спільної роботи близьких осіб), пов’язані з конфліктом інтересів та велика кількість прикладів різноманітних ситуацій  конфлікту інтересів.

Отже, складовими частинами будь-якого  конфлікту інтересів (реального, потенційного) є: приватний інтерес (будь-який майновий чи немайновий інтерес, що спричинений різними стосунками), а також службові/представницькі повноваження (безпосередні та загальнослужбові).

Слід зазначити, що приватний інтерес особи може виникати  з абсолютно різних стосунків (відносин), в тому числі відносин, які мали місце в минулому.

Законом не встановлюється заборон чи обмежень на наявність приватного інтересу, як такого. Йдеться про дотримання правил етичної поведінки службовця та відповідну оцінку приватних інтересів через призму можливого їх негативного впливу на об’єктивність прийняття рішень чи діянь службовця при реалізації своїх службових чи представницьких повноважень

Приватний інтерес, що може вплинути або ж впливає  на об’єктивність або неупередженість прийняття рішень, або на вчинення чи не вчинення дій під час виконання службових/представницьких повноважень  спричиняє виникнення потенційного чи реального конфлікту інтересів.

Потенційний конфлікт інтересів – у сфері службових/ представницьких повноважень наявний приватний інтерес, що може за настанні певних обставин у майбутньому вплинути на об’єктивність чи неупередженість прийняття рішень, або на вчинення чи невчинення дій під час виконання зазначених повноважень.

Реальний конфлікт інтересів – приватний інтерес суперечить службовим/представницьким повноваженням, що впливає на об’єктивність або неупередженість прийняття рішень, або на вчинення чи не вчинення дій під час виконання зазначених повноважень.

Коло службових повноважень (сукупність прав та обов’язківза певною посадою) визначається в посадових інструкціях, трудових договорах, іноді – в дорученнях тощо.

Водночас необхідно пам’ятати, що інструкції та інші документи визначають лише безпосередні повноваження конкретного службовця, в той час, як законом або іншим нормативно-правовим актом може додатково визначатися коло як безпосередніх, так і загальнослужбових повноважень, які повинні братися до уваги при розгляді питання про наявність чи відсутність конфлікту інтересів.

Перелік представницьких повноважень  розкривається, як правило, у відповідних законах, що визначають правовий статус наділених ними осіб.

Із Методичними рекомендаціями можна ознайомитися на сайті НАЗК.