Ніна Решетник : 49,3 млн грн отримано власних доходів
06.11.18

З початку 2018 року  до загального фонду бюджету району надійшло 162723,6 тис.грн., або  99,9 %  призначень  десяти місяців.

      Власних  доходів мобілізовано в сумі 49250,1 тис.грн., що становить 108,3 %   плану, затвердженого органами місцевого самоврядування. План десяти  місяців 2018 року визначено в обсязі 45479,8тис.грн.,  додатково понад план одержано 3770,3 тис.грн.

 

      Порівняно з відповідним періодом минулого року надходження власних і закріплених доходів збільшились на 7269,0 тис.грн., або на 17,3 відсотків. Забезпечено зростання надходжень власних доходів по 14 бюджетах району із 17, або  82,3 %.       

       Найкращий рівень виконання уточненого річного плану    2018 року по надходженях власних доходів забезпечили: Тартацька – 110,4%, Каташинська – 107,3%, Лузьська – 102,6%,  Рогізківська сільська рада – 102,0%. Найнижчий рівень виконання по  Білокамінській сільській раді – 80,3%. 

             Забезпечили  виконання  призначень  по  мобілізації  власних     доходів  до  загального  фонду 16 із 17    бюджетів, або 94,1 %.Незабезпечено виконання десяти місяців Білокамінською сільською радою, недоодержано 23,9 тис.грн.

           Найбільшого бюджетоутворюючого податку – податку  та збору на доходи фізичних осіб надійшло до бюджету району 24425,7 тис.грн., що   складає  105,8 % до  показників затверджених на вказаний період. Темп росту фактичних надходжень по даному податку за січень-жовтень  поточного року до відповідного періоду минулого року становить 123,4%.

         Податку на майно   мобілізовано до бюджету району 9433,6 тис.грн., або 110,5 %  призначень десяти місяців. Найбільший рівень виконання плану по податку на майно від 150%до 190% забезпечено по Рогізківській та Тартацькій сільських радах  Найнижчий показник виконання від   80% до 100% - по бюджетах   Любомирській  та Демівській  сільських радах. Темп росту фактичних надходжень по даному податку за січень-жовтень  поточного року до відповідного періоду минулого року становить 116,0%.

       Єдиного податку  за звітний період  одержано в сумі 12098,6 тис.грн., або 114,2 %  планових призначень. Найбільший рівень виконання плану по єдиному податку від 130%  до 180% забезпечено по Ольгопільській та Берізецькій сільських радах.  Найнижчий показник виконання від   80% до 100% - по бюджетах   по Лузьській та Білокамінській  сільських радах.   Темп росту фактичних надходжень за січень-жовтень  поточного року до відповідного періоду минулого року становить 123,4%.

              Крім власних надходжень податків і зборів до загального фонду бюджету району з державного бюджету одержано базової дотації  в сумі 8478,1 тис.грн. або 100 %   планових призначень.

           Субвенції з державного та обласного бюджету одержано в сумі 95536,0  тис.грн., або 97,1 %    призначень  на десять місяців 2018 року.

           За 10 місяців  2018 року  проведено видатків загального фонду на суму 156564,4 тис.грн., що становить 94,8% призначень на вказаний період, з них на захищені статті 150040,6 тис.грн., або 95,8 % всіх видатків. Зокрема, виконання бюджетів по видатках у відсотках до  призначень на відповідний період по видах бюджетів: районний 95,9%,  селищний 95,0 %, сільські бюджети – 89,0 %.

           Видатки загального фонду (та відповідно до планових призначень на відповідний період у %)  на освіту склали 56991,9 тис.грн. (97,3%), охорону здоров”я – 18232,5 тис.грн. (98,6%), соціальний захист і соціальне забезпечення – 47270,9 тис.грн. (93,1%), житлово-комунальне господарство - 2969,0 тис.грн. (82,4%), заклади культури – 4 799,5 тис.грн (88,0 %), фізкультуру і спорт – 589,2 тис.грн. (71,0%).

          По спеціальному фонду видатки склали 10534,0 тис.грн., з них районний бюджет 5296,9 тис.грн., селищний бюджет 3299,3 тис.грн., сільські бюджети 1937,8 тис.грн. 

          Заборгованість по бюджетних установах (загальний фонд) станом на 01.11.2018 р. становить по КУ «Чечельницька ЛПЛ» 275,2 тис.грн. на оплату праці з нарахуваннями.

          Розрахунки по заробітній платі та нарахуваннях на заробітну плату працівникам бюджетних установ, за спожиті енергоносії та послуги зв”язку проводяться своєчасно.

          По соціальних виплатах станом на 01.11.2018 року заборгованість становить 5754,0 тис.грн., в т.ч. за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету на надання пільг та субсидій на ЖКП- 3663,3 тис.грн, тверде паливо-2078,4 тис.грн.; заборгованість за 2015р. з держбюджету на інші пільги  за зв’язок та проїзд – 12,3 тис.грн.

 Начальник фінансового управління  райдержадміністрації Ніна РешетникНіна

123