Правова освіта для дітей

З метою посилення правової обізнаності молоді, в рамках Всеукраїнського тижня права з 04 по 11 грудня 2017 року спеціалісти Чечельницького бюро правової допомоги провели право просвітницькі заходи для учнів Чечельницької загальноосвітньої школи I-III ступеня №1 та №2 на тему: «Конвенція про права дитини», «Твої права – твій захист», для відвідувачів Чечельницької дитячої районної бібліотеки спільно з працівниками бібліотеки проведено правопросвітницький захід на тему «Конституційні права, свободи та обов'язки людини і громадянина». Мета заходів – поглиблення знань учнів про їхні цивільні обов'язки та права, що регламентуються чинними нормативно-правовими актами, зокрема, це: Конституція України, Конвенція ООН про права дитини, Цивільний кодекс України, Сімейний кодекс України, Закон України «Про охорону дитинства», які не тільки визначають основні права та свободи громадян, а й гарантують їхній захист. Учням роз’яснено, що права людини – це комплекс природних і непорушних свобод і юридичних можливостей, обумовлених фактом існування людини в цивілізованому суспільстві. Свободи людини – можливість чинити вибір відповідно до своїх бажань, інтересів і цілей на основі знання об’єктивної дійсності. Під гарантіями прав та свобод людини і громадянина розуміється система загальних і спеціально-юридичних засобів та інститутів, спрямованих на створення умов для реалізації прав людини, а також забезпечення їх всебічної охорони та захисту від порушень. Обов’язки громадянина – це закріплені в Конституції України вимоги, які пред’являються кожній людині та громадянинові, аби він діяв певним чином для забезпечення інтересів суспільства, держави, інших людей.
Під час зустрічей усім учасникам правопросвітницьких заходів було наголошено на тому, що права і свободи людини і громадянина є однією із найважливіших суспільних цінностей. Кожній людині має бути забезпечена можливість користуватись основними правами і свободами. Держава зобов’язана гарантувати реальне здійснення цих прав і свобод усіма доступними їй засобами.

Чечельницьке бюро правової допомоги