Уряд затвердив новий держстандарт початкової освіти
21.02.18

Кабінет міністрів затвердив новий державний стандарт початкової освіти.Відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні 21 лютого.

«Державний стандарт початкової освіти - це перелік очікуваних результатів, що наші діти повинні вміти і знати, якими компетентностями володіти після здобуття освіти у початковій школі. Цей стандарт опрацьовувався протягом двох років. Ми залучали найцікавіший і найуспішніший досвід семи країн, міжнародну експертизу, враховували найкращі українські традиції», - сказала міністр освіти і науки Лілія Гриневич.

За її словами, уряд своїм рішенням затверджує стандарт з базовим навчальним планом, а далі міністерство готує і затверджує освітню програму і створює типові навчальні плани, які можуть бути різні, а школи затверджують специфічні робочі навчальні плани і створюють програми.

«Закон про освіту дає велику автономію вчителю. Вчитель тепер на основі стандарту може моделювати власну освітню програму... Державний стандарт дає чотири варіанти базового навчального плану. Державний стандарт показує, які компетенції, тобто знання, вміння, цінності і ставлення у дітей ми формує в школі», - сказала Гриневич.

Ключовими компетентностями стандарту початкової освіти є вільне володіння учнями українською мовою, здатність спілкуватися рідною мовою, визначення простих математичних залежностей в навколишньому світі, формування допитливості, усвідомлення основ екологічного природокористування, оволодіння основами цифрової грамотності та інше.

Міністр додала, що, крім ключових компетентностей, є ще цілком нові компетентності - інноваційні, екологічні, інформаційно-комунікаційні, громадянські та соціальні компетентності, навчання впродовж життя, підприємливість та фінансова грамотність.

Крім того, за словами Гриневич, державний стандарт включає спільні ключові вміння (критичне і системне мислення, здатність логічно обгрунтовувати позицію, приймати рішення, володіти своїм емоційним станом).

Також Гриневич наголосила, що у стандарті представлені дев’ять освітніх галузей, серед яких, зокрема, мовно-літературна, математична, природнича, технологічна, історична, мистецька.

Гриневич додала, що потрібно змінювати не лише зміст освіти, але й методи навчання, для втілення нового прогресивного стандарту.

Міністр зауважила, що державний стандарт початкової освіти починає працювати з 1 вересня 2018 року, і це буде вже для дітей, які навчатимуться вже 12 років.

123