Увага: формується новий склад громадської ради
03.08.17

ПОВІДОМЛЕННЯ

ініціативної групи з підготовки установчих зборів

громадської ради при Чечельницькій районній державній адміністрації

Установчі збори з формування нового складу громадської ради при  Чечельницькій районній державній адміністрації відбудуться 4 вересня 2017 року  в залі засідань Чечельницької РДА.

Склад ініціативної групи з підготовки установчих зборів по формуванню нового складу громадської ради при Чечельницькій районній державній адміністрації затверджено розпорядженням голови райдержадміністрації від 04.08.2017 року № 283 ( додаток).

Громадська рада при районній державній адміністрації, як постійно діючий колегіальний виборний консультативно-дорадчий орган утворюється на підставі Постанови Кабінету Міністрів України від 03 листопада 2010 року № 996 для забезпечення участі громадян в управлінні державними справами, здійснення громадського контролю за діяльністю органів виконавчої влади, налагодження ефективної взаємодії зазначених органів з громадськістю, врахування громадської думки під час формування та реалізації державної політики.

Склад громадської ради буде сформовано на установчих зборах шляхом рейтингового голосування за кандидатури, які добровільно заявили про бажання брати участь у роботі громадської ради та внесені інститутами громадянського суспільства. Кількісний склад громадської ради буде визначено установчими зборами на строк у два роки.

До складу громадської ради можуть бути обрані представники громадських, релігійних, благодійних організацій, професійних спілок та їх об’єднань, творчих спілок, асоціацій, організацій роботодавців, недержавних засобів масової інформації та інших непідприємницьких товариств і установ, легалізованих відповідно до законодавства України (далі – інститути громадянського суспільства). До складу громадської ради може бути обрано не більше, ніж по одному представнику від кожного інституту громадянського суспільства.

Членство в громадській раді є індивідуальним.

Для участі в установчих зборах необхідно подати заяву, підписану уповноваженою особою керівного органу інституту громадянського суспільства.

До заяви додаються:

- рішення керівника інституту громадянського суспільства, якщо інше не передбачено його установчими документами, про делегування представника для участі в установчих зборах, посвідчене печаткою (у разі наявності);

- біографічна довідка делегованого представника інституту громадянського суспільства;

- копії документів, що підтверджують легалізацію інституту громадянського суспільства;

- інформація про результати діяльності інституту громадянського суспільства протягом останніх двох років.

Зразок заяви для участі в установчих зборах розміщено у додатках. Документи приймаються ініціативною групою до 3 вересня  2017 року включно 
(крім вихідних та святкових днів) за адресою: вул. Героїв Майдану, 31, Чечельницька РДА, організаційний відділ апарату райдержадміністрації

E-mail: rda_chechelnyk@vin.gov.ua

Зразки документів для подання (додатки)

 

123