Відпустка з подальшим звільненням (за КЗпП)
13.11.20

З власної ініціативи працівник має право розірвати трудовий договір, укладений на невизначений  строк, попередивши про це власника або уповноважений ним орган письмово за два тижні (ч.1 ст. 38 КЗпП). Перебування працівника на лікарняному не є  перешкодою для звільнення на такій підставі.

         Заборону щодо звільнення працівника під час перебування його на лікарняному містить ч.3 ст.40 КЗпП. І ця заборона  стосується звільнення з ініціативи роботодавця.

         Роботодавець має право звільнити працівника саме у той день, який зазначив працівник у заяві на звільнення. І тимчасова непрацездатність не стане у заваді.

          Інша річ, коли працівник відкликає свою заяву на звільнення. КзпП не містить прямої норми про право або заборону таких дій. Якщо працівник передумав звільнятися і надав роботодавцю письмову вимогу про відкликання заяви про звільнення (до зазначеного в ній дня звільнення), то роботодавець, як правило, звільнення не проводить.

         Як показує судова практика, у разі відмови роботодавця щодо відкликання заяви про звільнення працівником, - ваги правосуддя здебільшого схиляються на бік працівника. Виняток становлять випадки, коли на місце працівника, який звільняється, вже запрошена особа в порядку переведення  з іншого підприємства, установи, організації (ч.5 ст.24, ч.2 ст.38  КЗпП).

         Щорічна відпустка повинна бути перенесена або продовжена у разі тимчасової непрацездатності працівника, засвідченої у встановленому порядку (ч.2 ст.80 КЗпП та ч.2 ст.11 Закону України “Про відпустки”). Ця норма виключає одночасне перебування у щорічній відпустці та на лікарняному. Отже, за загальними правилами, на дні відпустки, які збіглися з днями хвороби, продовжуємо відпустку або переносимо невикористану частину відпустки на інший період.

         Підставою для перенесення або продовження відпустки є належним чином оформлений лікарняний лист. Без нього про жодне перенесення відпустки йтися не може.

         Увага! Лікарняний, який наданий у разі хвороби дитини працівника або членів родини, які потребують догляду, та припав на період відпустки, не оплачується. Тому він не є підставою для перенесення/продовження щорічної відпустки.

         Дні відпустки, які збіглися із лікарняним, трансформуються у дні невикористаної відпустки, за які потрібно виплатити компенсацію при звільненні.

Начальник відділу з питань правового забезпечення та діловодства апарату райдержадміністрації Наталія НИКИТЮК

123