Всихають лісові насадження
28.09.17

Останнім часом в Україні спостерігаються випадки масового всихання лісових насаджень та зараження деревостанів шкідливими, комахами та хворобами. Найбільше від цього лиха страждають шпилькові насадження та у листяних насадженнях становище ненабагато краще. Раніше всихання від-бувалось поодиноких дерев, а тепер всихають цілими куртинами такі породи як дуб, граб, берест, ясен та інші.

        Причин для всихання насаджень багато. Клімат із помірно континентального стає різко континентальним. Літо дуже жарке і посушливе. Внаслідок чого відбувається пониження грунтових вод, зміна гідрорежиму грунту.  Велику шкоду завдають сильні вітри, які розхитують дерева, підри-вають коріння, і йде їх ослаблення. Високий температурний режим веде до різкого збільшення транспірації дерев, які не готові до цього.

        На початок року загальна площа осередків шкідників і хвороб лісу в насадженнях ДП «Чечельницьке лісове господарство»  складала  749 га., із них сильного ступеня пошкодження 17 га. Площа шпилькових насаджень по лісгоспу становить 30,2 га., із них молодняки 16,0 га., середньовікові 1,1 га., пристигаючі 1,2 га., стиглі 11,9 га. Під час інвентаризації осередків шкідників і хвороб у хвойних насадженнях  не виявлено.

         За перше півріччя 2017 року працівниками лісгоспу були проведені заходи по оздоровленню лісових масивів району шляхом проведення суцільно-санітарних рубок на площі 17,0га.,  санітарно-вибіркових рубок на площі  253,0 га та рубок догляду на площі 206,0 га. Санітарно-оздоровчі заходи першочергово проводяться у насадження, де відбувався природний відпад сухостійних, всихаючих, сильно ослаблених та засохлих дерев, а також в осередках шкідників і хвороб лісу.

        Водночас, згідно Закону України «Про природно-заповідний фонд України» в заповідних зонах забороняється будь-яка лісогосподарська ді-яльність. На території ДП «Чечельницьке лісове господарство» згідно запро-ектованого зонування  НПП «Кармелюкове Поділля» площа таких насаджень складає 3974 га. Це там, де саме оздоровчі заходи мають здійснюватися на-самперед адже вирубка сухостійних дерев – це не лише захід для запобігання захаращеності. Вирубка важлива як протипожежний, естетично-оздоровчий захід і як джерело альтернативного виду палива у наш час.

       Загальний санітарний стан  держлісфонду Чечельницького району протя-гом 2017 року як і в попередні роки підтримується в належному стані. Сані-тарно-оздоровчі заходи, першочергово, проводяться в насадженнях, де відбу-вався природний відпад сухостійних, всихаючих, сильно ослаблених та засохлих дерев, а також в осередках шкідників і хвороб лісу.

Адміністрація лісгосп

123