Майже 1 млн.грн понад план одержали місцеві бюджети району
25.10.20

За 9 місяців 2020 року  до загального фонду бюджету району надійшло 11603,7 тис.грн., або 99,5 %     призначень  на вказаний період.

      Власних  доходів мобілізовано в сумі 51370,0 тис.грн., що становить  101,8%   плану, затвердженого органами місцевого самоврядування. План на дев»ять місяців  визначено в обсязі 50445,9тис.грн.,  додатково понад план одержано 924,2 тис.грн.

       Порівняно з відповідним періодом минулого року надходження власних і закріплених доходів збільшились на 2746,6 тис.грн., або на 5,6 відсотків. Забезпечено зростання надходжень власних доходів по 8 із 17 або 47,1% бюджетах району.

        Забезпечили  виконання  призначень  по  мобілізації  власних     доходів  до  загального  фонду 15 із 17    бюджетів, або 88,2 % .

        Найбільшого бюджетоутворюючого податку – податку  та збору на доходи фізичних осіб надійшло до бюджету району 27684,2 тис.грн., що   складає  100,6% до  показників затверджених на вказаний період. Темп росту фактичних надходжень по даному податку поточного року до відповідного періоду минулого року становить 111,0%.

       Податку на майно   мобілізовано до бюджету району в сумі 9165,3 тис.грн., або 100,8 % призначень восьми місяців. Темп росту фактичних надходжень по даному податку поточного року до відповідного періоду минулого року становить 96,7%.    Однак, ще не всі використані резерви по збільшенню надходження орендної плати за землі запасу, резерву, водних ресурсів і багаторічних насаджень.

        Єдиного податку  за звітний період  одержано в сумі 11450,1 тис.грн., або 106,1 %  планових призначень.   Темп росту фактичних надходжень за  поточний рік до відповідного періоду минулого року становить 109,5%.

       Крім власних надходжень податків і зборів до загального фонду бюджету району з державного бюджету одержано базової дотації  в сумі 10620,9 тис.грн. або 100,0 %   планових призначень .

       Субвенції з державногоф та обласного бюджету одержано в сумі 38858,7  тис.грн., або 100,0 %    призначень на вказаний період  2020 року.     

        За 9 місяців 2020 року  проведено видатків загального фонду на суму 107445,8  тис.грн, що становить  91,2 % призначень на вказаний період, з них на захищені статті 93749,8 тис.грн, або 88,0 % всіх видатків. Зокрема, виконання бюджетів по видатках у відсотках до  призначень на відповідний період по видах бюджетів: районний – 92,0 %,   селищний – 93,1 %, сільські бюджети –90,5 %.

        Видатки загального фонду на освіту склали 58382,4 тис.грн (54,3%), охорону здоров”я – 7655,7 тис.грн (7,1%), соціальний захист і соціальне забезпечення – 6433,9 тис.грн (6,0%), житлово-комунальне господарство- 2709,60 тис.грн (2,5%), культуру– 4331,7 тис.грн (4,0 %), фізкультуру і спорт – 607,8 тис.грн (0,6%).

         По спеціальному фонду видатки склали 16927,2 тис.грн, з них районний бюджет – 5848,0 тис.грн, селищний – 628,4 тис.грн, сільські бюджети – 10450,8 тис.грн.

         Заборгованість по бюджетних установах (загальний фонд) станом на 01.10.2020 р. відсутня. 

       Розрахунки по заробітній платі та нарахуваннях на заробітну плату працівникам бюджетних установ, за спожиті енергоносії та послуги зв’язку проводяться своєчасно.      

        По соціальних виплатах станом на 01.10.2020 року заборгованість відсутня.

Начальник фінансового управління РДА Ніна РЕШЕТНИК

123