Порядок прийняття спадщини у разі пропуску строку її прийняття
24.01.20

Стаття 1270 Цивільного кодексу України встановлює строки для прийняття спадщини. Так, для прийняття спадщини встановлюється строк у шість місяців, який починається з часу відкриття спадщини.


Якщо виникнення у особи права на спадкування залежить від неприйняття спадщини або відмови від її прийняття іншими спадкоємцями, строк для прийняття нею спадщини встановлюється у три місяці з моменту неприйняття іншими спадкоємцями спадщини або відмови від її прийняття. Якщо строк, що залишився, менший як три місяці, він продовжується до трьохмісяців.
У статті 1272 Цивільного кодексу України йдеться про наслідки пропущення строку для прийняття спадщини. Так, якщо спадкоємець протягом строку, встановленого статтею 1270 ЦК України, не подав заяву про прийняття спадщини, він вважається таким, що не прийняв її.
За письмовою згодою спадкоємців, які прийняли спадщину, спадкоємець, який пропустив строк для прийняття спадщини, може подати заяву про прийняття спадщини нотаріусу або в сільських населених пунктах - уповноваженій на це посадовій особі відповідного органу місцевого самоврядування за місцем відкриття спадщини.
За позовом спадкоємця, який пропустив строк для прийняття спадщини з поважної причини, суд може визначити йому додатковий строк, достатній для подання ним заяви про прийняття спадщини.
У статті 3 Цивільного процесуального кодексу України зазначено, що кожна особа має право в порядку, встановленому цим Кодексом, звернутися до суду за захистом своїх порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів.
При вирішенні питання визначення додаткового строку для подання заяви про прийняття спадщини слід враховувати також лист Вищого Спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ “Про судову практику розгляду цивільних справ про спадкування” від 16.05.2013 № 24-753/0/4-13.
Цивільним кодексом України встановлено, що можливість призначення судом додаткового строку для прийняття спадщини залежить від того, наскільки поважними виявляться причини пропущення строку для прийняття спадщини. Тому, при написанні позовної заяви основну увагу потрібно приділяти саме причинно-наслідковому зв’язку між обставинами, які потягнули пропущення строку, із самим фактом такого пропущення.
Суди вважають поважними такі причини пропуску строку для прийняття спадщини як тривала хвороба, перебування спадкоємця тривалий час за межами України, відбування покарання в місцях позбавлення волі, перебування на строковій військовій службі в Збройних Силах України тощо. При цьому, необхідно виходити з того, що поважними вважатимуться причини, пов’язані з об’єктивними, непереборними, істотними труднощами для спадкоємця.
Як правило, судом не можуть бути визнані поважними такі причини пропуску строку для подання заяви про прийняття спадщини, як похилий вік; невизначеність між спадкоємцями хто буде приймати спадщину; відсутність коштів для проїзду до місця відкриття спадщини; несприятливі погодні умови.
Складаючи позовну заяву слід пам'ятати, що предметом доказування є:

  • смерть спадкодавця;
  • пропуск шестимісячного строку для прийняття спадщини;
  • наявність у спадкоємця поважних причин пропуску строку для прийняття спадщини (знаходження в тривалому відрядженні, тривала хвороба тощо);
  • обставини, які підтверджують, що особа дійсно є спадкоємцем померлого (наявність родинних відносин, факт знаходження в шлюбі з померлим, факт знаходження на утриманні, наявність заповіту);
  • приналежність спадкового майна спадкодавцю (правовстановлюючі документи).

Всі вказані у позовній заяві обставини мають бути підтверджені відповідними доказами.

 

За отриманням консультації та захистом своїх прав можна звернутися до Чечельницького бюро правової допомоги Гайсинського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги  з 09-00 год. до 18-00 год. за адресою: смт.Чечельник, вул. Свято- Михайлівська 7.

 
 
123