Про виконання бюджету району за перше півріччя 2020 року
20.07.20

 За 6 місяців 2020 року до загального фонду бюджету району надійшло 75916,2 тис.грн, або  99,3 % призначень  на вказаний період.

      Власних  доходів мобілізовано в сумі 28176,7 тис.грн, що становить       102,3% плану, затвердженого органами місцевого самоврядування. План на шість місяців визначено в обсязі 27542,4 тис.грн, додатково понад план одержано 634,3 тис.грн.

            Порівняно з відповідним періодом минулого року надходження власних  доходів збільшились на 1172,9 тис.грн, або на 4,3 відсотків. Забезпечено зростання надходжень власних доходів по 7 із 17 або 41,2% бюджетах району.

        Забезпечили  виконання  призначень  по  мобілізації  власних доходів  до  загального фонду 14 із 17 бюджетів, або 82,3 %. Незабезпечено виконання планових призначень по  Любомирській – 1,9 тис.грн, Ольгопільській – 25,1 тис.грн та Стратіївській  сільській раді – 76,8 тис.грн.

           Найбільшого бюджетоутворюючого податку – податку та збору на доходи фізичних осіб надійшло до бюджету району 14849,2 тис.грн, що   складає  102,3% до  показників затверджених на вказаний період. Темп росту фактичних надходжень по даному податку поточного року до відповідного періоду минулого року становить 8,7%.

             Податку на майно   мобілізовано до бюджету району 4137,7 тис.грн, або 91,4 % призначень шести  місяців.  Однак, ще не всі використані резерви по збільшенню надходження орендної плати за землі запасу, резерву, водних ресурсів і багаторічних насаджень.

            Єдиного податку  за звітний період  одержано в сумі 7281,9 тис.грн, або 112,7 %  планових призначень. Темп росту фактичних надходжень за  поточний рік до відповідного періоду минулого року становить 14,6%.

            Крім власних надходжень податків і зборів до загального фонду бюджету району з державного бюджету одержано базової дотації  в сумі 7080,6 тис.грн. або 100%   планових призначень .

            Субвенції з державного та обласного бюджету одержано в сумі 35104,1  тис.грн, або 99,3 %  призначень на вказаний період 2020 року.

           Проведено видатків загального фонду на суму 73601,1 тис.грн, що становить 93,1% призначень на вказаний період, з них на захищені статті  70997,2 тис.грн, або 96,5 % всіх видатків. Зокрема, виконання бюджетів по видатках у відсотках до  призначень на відповідний період по видах бюджетів: районний – 97,1%, селищний – 98,3 %, сільські бюджети – 91,5 %.

         Видатки загального фонду на освіту склали 42269,7 тис.грн (57,4%), охорону здоров’я – 5695,8 тис.грн (7,7%), соціальний захист і соціальне забезпечення – 4102,7 тис.грн (5,6 %), житлово-комунальне господарство - 1608,2 тис.грн (2,2%), заклади культури – 2762,1 тис.грн (3,8 %), фізкультури і спорту – 416,6 тис.грн (0,6%).

         По спеціальному фонду видатки склали 2978,0 тис.грн, з них районний бюджет – 1728,2 тис.грн, селищний – 414,8 тис.грн, сільські бюджети – 835,0 тис.грн.

        Заборгованість по бюджетних установах (загальний фонд) станом на 01.07.2020 р. становить 8,5 тис.грн  за відшкодування на централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет – (з обласного бюджету за рахунок субвенції на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров`я). 

             Розрахунки за спожиті енергоносії  бюджетними установами та послуги зв’язку проводяться своєчасно.

Дані про виконання завдання по надходженню  власних та закріплених доходів  місцевими бюджетами району станом на 01.07.2020р. (переглянути)

 

         Начальник фінансового управління райдержадміністрації Ніна Решетник

123